Arhīva kalendārs

« August 2019 »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Tiek turpināts darbs pie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes. Lai identificētu potenciālos rīcības plānā iekļaujamos pasākumus, uz diskusiju tiek aicināti arī novada iedzīvotāji. Projekta “LIFE ADAPTATE” ietvaros Smiltenes novada dome ir uzsākusi darbu pie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes, ar kuru tiks aizstāts spēkā esošais Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns. Esošā plānā ir iekļautas aktivitātes, kas pamatā fokusējas uz pašvaldībā radītās negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu. Taču apzinoties, ka klimata pārmaiņas ir neizbēgams process, kas sev līdzi nes dažādus riskus, esošais plāns tiks ne tikai atjaunināts, bet arī papildināts ar klimata risku novērtējumu un pasākumiem, kas ir vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Šā gada 28. martā jau notika pirmā sanāksme, kurā tika pārrunāti klimata pārmaiņu riski Smiltenes novadā, kā arī iepazīstināti ar veikto risku un ievainojamības novērtējumu Smiltenes pašvaldībai un diskusijas gaitā identificēti potenciālie pasākumi, ko iekļaut Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā. Sanāksmē piedalījās gan pašvaldības pārstāvji, gan valsts atbildīgo institūciju pārstāvji, gan iedzīvotāji.

Šobrīd ir sagatavota Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 1. redakcija, tādēļ visas ieinteresētās puses ir aicinātas uz otro sanāksmi 9. augustā plkst.10.00, Dārza ielā 3, Smiltenē (domes sēžu zālē), kuras mērķis ir detalizētāk apspriest potenciālos pasākumus klimata pielāgošanās jomā, kā arī uzklausīt ieteikumus, precizējumus. Uz sanāksmi tiek laipni gaidīts ikviens novada iedzīvotājs!

Sīkāka informācija par projektu: www.lifeadaptate.eu.

Informāciju sagatavoja,

Ieva Dille
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
E-pasts: prese PIE smiltene PUNKTS lv;
Mob.tel. 29613117
www.smiltene.lv

Šī gada 24. septembrī Zviedrijas pilsētā Malmē notiks projekta “Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam” konference “LowTEMP: Siltumtīklu nākotne”. Konferencē aicināti piedalīties siltumapgādes uzņēmumu un pašvaldību speciālisti, energopārvaldnieki, augstākās izglītības iestāžu mācību spēki un citi interesenti. Līdz 10. septembrim atvērta reģistrācija dalībai konferencē.

 

Viedās zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes un dzesēšanas sistēmas piedāvā jaunas iespējas paaugstināt energoefektivitāti, izmantojot atjaunojamos energoresursus un pārpalikušo siltumu, tādējādi samazinot siltuma zudumus, īpaši ēkās ar zemāku enerģijas patēriņu. Konferencē “LowTEMP: Siltumtīklu nākotne” būs iespēja satikt Baltijas jūras reģiona valstu siltumapgādes speciālistus, pašvaldību pārstāvjus, enerģijas piegādātājus un augstākās izglītības iestāžu mācību spēkus un zinātniekus. Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde dēvēta arī par 4. paaudzes siltumapgādi šobrīd ir celmlauzis, lai pārveidotu esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas. Konferencē tās dalībnieki pievērsīsies jautājumiem arī par finanšu mehānismiem un to ieviešanu, plānojot un īstenojot nākamās paaudzes siltumapgādes sistēmas.

Konferences dienaskārtība un papildu informācija pieejama: http://www.lowtemp.eu/lowtemp-conference-the-future-of-thermal-grids/ Reģistrācija pasākumam atvērta līdz 10. septembrim. Dalību konferencē sedz paši dalībnieki.

Konferenci “LowTEMP: Siltumtīklu nākotne” organizē Ilgtspējīga biznesa centrs (Sustainable Business Hub) un enerģētikas uzņēmums Zviedrijā “Kraftingen”.  Projekts „Zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam” (LowTEMP) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.- 2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Eiropas teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas instrumenta atbalstu. Latvijā “LowTEMP” projektu ievieš Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Gulbenes novada pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Papildu informācija: Līga Puriņa - Purīte, projekta "LowTEMP" vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, liga.pp PIE vidzeme PUNKTS lv; mob.t. +371 29214024

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.norberte PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv

Saules enerģija ir ne tikai “zaļš”, bet arī ekonomiski lietderīgs enerģijas avots - apstiprina Vidzemes plānošanas reģiona veiktie aprēķini 11 pašvaldību objektiem. Izvērtējuma rezultāti uzrāda, ka vairums pieteikto objektu saules paneļu uzstādīšanas atmaksāšanās laiks ir līdz deviņiem gadiem. Tas nav daudz, ņemot vērā, ka šo iekārtu ekspluatācijas ilgums ir līdz pat 30 gadiem.

 

“Vidzeme tāpat kā citur Latvijā saules enerģiju izmanto maz,” tāds bija galvenais secinājums  nesen notikušajā Vidzemes plānošanas reģiona 17. jūnija pasākumā “No saules līdz elektrībai”. Reizēm tieši zināšanu trūkums, kā ieviest šādus projektus, kā izvēlēties piegādātājus un kā noteikt nepieciešamo saules paneļu uzstādīšanas jaudu, lai saražotās enerģijas daudzums spētu nosegt saules paneļu uzstādīšanas un apkopes izmaksas, ir šķēršļi, kas kavē saules potenciāla izmantošanu elektroenerģijas ražošanai.

Tādēļ šī gada aprīlī Vidzemes plānošanas reģions aicināja Vidzemes pašvaldības pieteikt ēkas saules paneļu uzstādīšanas ekonomiskā lietderīguma aprēķināšanai. Savas ēkas aprēķinu veikšanai pieteica Apes, Alūksnes, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes, Kocēnu, Naukšēnu, Smiltenes un Valkas novada pašvaldības. Lai veiktu nepieciešamos aprēķinus, pieteiktajam objektam bija jāatbilst vairākiem kritērijiem – ēkai ir jābūt pašvaldības īpašumā; ēkai ir pieejami ar skaitītāju izmērīti vēsturiskie siltumenerģijas dati par 2018. gadu; ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs un pieejami ikstundas dati par 2018. gadu; ēka intensīvi tiek izmantota vasaras periodā; pieejama ēkas inventarizācijas lieta; ēka turpmāk tiks izmantota tām pašām vajadzībām kā līdz šim, kā arī ēkas jumts tehniski ir piemērots saules paneļu izvietošanai.

Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Aija Rūse stāsta: “Kā zināms, saule ir viens no atjaunojamo energoresursu avotiem, kuriem ir savas specifiskas īpašības. Piemēram, saules enerģijas izmantošana elektrības ražošanā neatmaksāsies tām ēkām, kas vasarā strādā mierīgākā režīmā un ēka nespēj izlietot saražoto elektrību. Tomēr saules elektrostacijas paliek aizvien modernākas un pieejamākas, tāpat atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana ir mūsu dienaskārtībā jau ilgāku laiku. Tādēļ ar šiem aprēķiniem Vidzemes pašvaldību ēkās vēlamies sabiedrībai parādīt, ka saules enerģiju kā vienu no alternatīviem enerģijas avotiem tomēr vajadzētu apsvērt  kā vienu no alternatīvām tad, kad prātojam par ekonomiskāku un dabai draudzīgāku enerģijas ražošanu un, kas zina, varbūt veiktie aprēķini apstiprinās, ka saules enerģijas izmantošana konkrētai ēkai atmaksājas.”

Izvērtējumam tika pieteiktas dažādas pašvaldībām piederošās ēkas – vairākas pirmskolas izglītības iestādes, sporta nams un halle, katlu māja, pašvaldības administrācijas ēka, sociālās aprūpes centrs, notekūdens attīrīšanas iekārtas, vidusskolas ēkas. Dažiem no pieteiktajiem objektiem jau iepriekš Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai – PANEL 2050” ietvaros pašvaldību speciālisti pašu spēkiem izstrādāja Enerģētikas rīcības plānus, tātad par šo ēku efektīvāku izmantošanu, meklējot labākos risinājumus, tiek domāts jau kādu laiku.

Sociālās aprūpes centram “Trapene” Apes novadā jau pagājušajā vasarā tika izstrādāts Enerģijas rīcības plāns, un ēka tika pieteikta arī saules paneļu uzstādīšanas izvērtējumam. Apes novada pašvaldības Teritorijas attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss par ēku vairāk stāsta: “Sociālās aprūpes centrs “Trapene”  ir pašvaldības iestāde, kuras darbība ir nepārtraukta visa gada garumā. Iestādes klientiem ir nepieciešams enerģētiskais nodrošinājums nepārtraukti - septiņas dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī. Tātad tieši šī pašvaldības iestāde vispilnīgāk izmantos iegūto saules enerģiju. Ierīkojot efektīvu saules paneļu sistēmu, vasaras periodā pa dienu varētu pilnībā nodrošināt pieprasījumu pēc elektroenerģijas, un veiksmes gadījumā pat nodot daļu elektroenerģijas atpakaļ kopējā elektrotīklā. Pašvaldība ir ieinteresēta ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā, vienlaicīgi saudzējot dabu un ietaupot pašvaldības finanšu līdzekļus.”

Katra pieteiktā objekta izvērtējumā ietverti  vairāki scenāriji, tai skaitā saules elektrostaciju kopējā jauda, saules paneļu skaits un to kopējais virsmas laukums, kā arī tīkla inventora jauda.  “Būtiski uzstādīt saules paneļus 45 ° leņķī pret dienvidiem un ar jaudu, kas pielāgota objekta  elektroenerģijas patēriņam. Vienā no objektiem elektroenerģijas patēriņš vasaras mēnešos samazinājās pat par gandrīz 60% procentiem, taču tieši tad saules intensitāte ir visaugstākā. Šai ēkai saules paneļi ar minimālo apskatīto jaudu 7,9 kWP neatmaksātos 15 gadu periodā. Saules paneļi teorētiski var saražot noteiktu daudzumu elektroenerģijas, ko pārsvarā norāda saules paneļu tirgotāji, bet pirms to uzstādīšanas nepieciešams novērtēt ēkas ikstundas patēriņu, lai redzētu, vai saražotā elektroenerģija tiks patērēta optimālajā daudzumā,” atklāj Jānis Ikaunieks, Vidzemes plānošanas reģiona Energoefektivitātes eksperts.

Saules paneļu uzstādīšanas ekonomiskā lietderīguma izvērtējums veikts Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par projektu lasiet www.vidzeme.lv

Papildu informācija: Jānis Ikaunieks, Energoefektivitātes eksperts Vidzemes plānošanas reģionā, janis.ikaunieks PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t.: +371 26349224

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.norberte PIE vidzeme PUNKTS lv,  mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv

Turpinot Vidzemes pašvaldību speciālistiem rast iespēju iepazīt kaimiņu pašvaldību pieredzi energopārvaldības risinājumos, šonedēļ no 27. līdz 29. augustam Vidzemes plānošanas reģions organizēja vairāku pašvaldību dalību projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings) Starptautiskajā ieinteresēto pušu sanāksmē un energoefektīvu objektu apskatē.

 

Pasākumā piedalījās un pieredzi guva līdzi atbraukušie publisko ēku apsaimniekotāji un pašvaldību speciālisti energoapgādes jautājumos no Smiltenes, Valmieras, Cēsu un Beverīnas novadiem. 28. augusta pēcpusdienā kopā ar “EFFECT4buildings” projekta komandu speciālisti devās apskatīt pirmo objektu - privātmāju Vīlandes pilsētā. Trīsstāvu ēka ar apsildāmo grīdas platību 240 kvadrātmetru lielumā 2016. gadā ieguva nomināciju “Gada energoefektīvākā ēka”, ko piešķīra Igaunijas Koku māju asociācija. 

Nākamais apskates objekts Vīlandē bija Paala vidusskolas ēka, kurai tūlīt tiks pabeigti iekštelpu pārbūves darbi. Remontdarbu laikā ierīkota monitoringa sistēma datu nolasīšanai par enerģijas patēriņu ēkā. Savukārt bērnudārzā Vīlandē pavisam nesen veikti ēkas atjaunošanas darbi, ieviešot Energoefektivitātes pakalpojuma līguma un Daudzpakalpojuma līguma principus. Energoefektivitātes pakalpojuma līgums ir ilgtermiņa līgums ar uzņēmumu/izpildītāju jeb energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju. Līgums tiek noslēgts, lai īstenotu energoefektivitātes veicinošus pasākumus ēkā ar garantētu enerģijas ietaupījumu un lai samazinātu risku neveiksmīgai renovācijai, kad būvdarbi ēkā nesasniedz gaidīto efektu. Savukārt Daudzpakalpojuma līgums tiek izmantots gadījumos, kad esošajās ēkās vai jaunu ēku celtniecībā ir vēlme integrēt kopīgos ieguvumus. Kopīgie ieguvumi var būt apgaismojums, telpu temperatūra, iekštelpu gaisa kvalitāte, trokšņu līmenis, estētiskās vērtības u.c., kas var motivēt ēkas īpašniekus un īrniekus/ēkas lietotājus veikt lielākas investīcijas energoefektivitātē. Abi finanšu modeļi apskatīti arī projekta “EFFECT4buildings” ietvaros. “Noteikti pārrunāšu ar saviem kolēģiem Energoefektivitātes pakalpojuma līguma  izmantošanu sabiedrisku ēku renovācijā. Šajā pasākumā guvu apstiprinājumu, ka šis modelis tiek izmantots diezgan sekmīgi,” pēc pasākuma piebilst Inta Ādamsone, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Projektu vadītāja.

  

Visspilgtāk palika atmiņā milzīgais saules paneļu parks. Ļoti laba iespēja optimāli izmantot rekultivēto izgāztuvi. Cita ieguvuma pašvaldībai gan nav, ja neatrodas blakus kādam lielam enerģiju patērējošam pašvaldības  objektam, jo nodrošina tikai dažas darba vietas,” par pieredzēto Igaunijā stāsta Inta Ādamsone. Šī gada jūlijā atklātais saules paneļu parks elektroenerģijas ražošanai šobrīd ir lielākais Igaunijā. Saules paneļu parks izvietots uz zemes, kur iepriekš uzglabāti atkritumi un šobrīd tie atrodas vairāku metru dziļumā. “Šis ir labs piemērs, ko darīt ar zemi, zem kuras ir noglabāti atkritumi. Zemes platība ir 16 ha, no tiem 7 ha šobrīd aizņem saules paneļi. Plānots, ka šobrīd uzstādītie saules paneļi spēs saražot elektroenerģiju aptuveni 1000 mājsaimniecībām. Pašvaldībai piederošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Paikre” efektīvi izmanto piederošās zemes, piemēram, pārvēršot enerģijā slēgtajos atkritumu noguldījumos esošo dabas gāzi – metānu. Šobrīd uz zemes esošie saules paneļi ražo un nodod tīklā elektroenerģiju Pērnavas pilsētai,” atklāj Keit Nestor, uzņēmuma “Paikre”  Attīstības nodaļas vadītājs. Ņemot vērā, ka tikko Vidzemes plānošanas reģions vairākām Vidzemes pašvaldībām veica aprēķinus par saules paneļu uzstādīšanas lietderīgumu elektroenerģijas ražošanai, šis apskates objekts bija piemērots, lai ļautu vairāk uzzināt par saules paneļu izvēli, uzstādīšanu, saražotās enerģijas apjomu utt. Vairāk par veiktajiem aprēķiniet lasiet ŠEIT. 

Igaunijas Nacionālais muzejs bija nākamais apskates objekts 28. augustā. Muzejs izvietots 34 tūkstošu kvadrātmetru plašās telpās, bet izstāžu zāles platība ir 6000 kvadrātmetru. Inovatīvi risinājumi ieviesti mitruma līmeņa, apgaismojuma, siltumapgādes un dzesēšanas iekārtu kontrolei telpās.

Aura ūdens atrakciju parkā bija iespēja uzzināt par ieviesto Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, iepērkot un uzstādot jaunas iekārtas ventilācijas un ūdens cirkulācijas sistēmām. Savukārt Tartu pilsētas centra rajonā dzesēšana tiek ražota efektīvā un dabīgā veidā, izmantojot Emajõgi upes ūdeni. Mēnešos, kad upē ūdens ir siltāks, uzņēmums “Fortum” tā atdzesēšanai izmanto kondensatorus. Saules paneļi uzstādīti uz ēkas, lai nodrošinātu elektroenerģiju pašu patēriņam.

 

Kopā ar Vidzemes pašvaldībām pasākumā piedalījās “EFFECT4buildings” un Vidzemes plānošanas reģiona asociētais partneris Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvis Sergejs Galajevs. “Vidzemes plānošanas reģiona īstenotais projekts ir vērtējams ļoti pozitīvi, aktīvi piesaistot pašvaldību speciālistus – gan pilnveidojot to zināšanas, dodot iespēju uzklausīt ekspertus un redzēt citu valstu attīstību, gan arī dodot iespēju pašiem projekta partneriem satikties ar cilvēkiem, kuri aktīvi piedalās projekta īstenošanā savās pašvaldībās. Tā ir laba iespēja pašvaldībām uzzināt esošās iespējas, kā paaugstināt ēku energoefektivitāti, un izteikt savu viedokli par to, kā pieejamie materiāli var tikt izmantoti praksē. Turklāt projekts rada iespēju saprast un izvēlēties, kāds finansēšanas modelis ir piemērotākais konkrētajam pašvaldības jautājuma risinājumam,” atklāj Sergejs Galajevs.

Par “EFFECT4buildings” projektu:

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam ietvaros Vidzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no vairākām Baltijas jūras reģiona valstīm īsteno projektu "Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. "EFFECT4buildings" mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par projektu: http://www.vidzeme.lv/

Papildu informācija: Jānis Ikaunieks, Energoefektivitātes eksperts Vidzemes plānošanas reģionā, janis.ikaunieks PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t.: +371 26349224

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.norberte PIE vidzeme PUNKTS lv,  mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv