ES fondu jaunumi

Eiropas Savienības pilsoņi tiek aicināti aktīvi iesaistīties parakstu vākšanā Eiropas pilsoņu iniciatīvai „Sākt beznosacījumu pamatienākumu visā ES”. Mūsu mērķis ir savākt 1 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstus līdz 2022. gada 25. jūnijam. Iniciatīvas mērķis ir noteikt, ka visā ES saskaņā ar tās ekonomikas politiku tiek ieviesti beznosacījumu pamatienākumi (BPI), kas nodrošina ikvienas personas materiālo eksistenci un iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē. Aicinām parakstīt iniciatīvu vietnē https://lv.eci-ubi.eu/.

Iniciatīvas iesniedzēji lūdz Eiropas Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu par tādu beznosacījumu pamatienākumu ieviešanu visā ES, kuri samazinātu reģionālās atšķirības nolūkā stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tādejādi tiks realizēts Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 2017. gada kopīgajā paziņojumā paustais mērķis, proti, ka “ES un tās dalībvalstis arī atbalstīs efektīvas, ilgtspējīgas un vienlīdzīgas sociālās aizsardzības sistēmas, lai garantētu pamatienākumus ar mērķi novērst nevienlīdzību.”

Latvijā līdz šim iniciatīvu ir parakstījuši 3329 Latvijas pilsoņi no 5640 vajadzīgajiem, kas ir 59,02% no minimālā parakstu skaita, lai Latvija tiktu kvalificēta kā dalībniece, izvirzoties trešajā vietā parakstu vākšanā. Kopumā Eiropas Savienībā ir savākti vismaz 142510 ES pilsoņu paraksti, kas ir 14,25% no 1 miljona.

Beznosacījumu pamatienākums (angliski – Unconditional Basic Income, jeb UBI) atbilst zemāk definētajiem četriem kritērijiem.

Vispārējs: BPI tiek maksāts visiem, neveicot mantiskā stāvokļa pārbaudi.

Individuāls: tiesības uz BPI ir katram indivīdam — sievietei, vīrietim, bērnam.

Bez nosacījumiem: beznosacījumu pamatienākumam kā cilvēciskām un juridiskām tiesībām ir jābūt bez jebkādiem priekšnosacījumiem — bez pienākuma strādāt algotu darbu, izrādīt gatavību strādāt, iesaistīties sabiedriskajā darbā, u.tml.

Pietiekami augsts: summai jābūt tādai, kas nodrošina pienācīgu dzīves līmeni, kurš atbilst sabiedrības sociālajiem un kultūras standartiem attiecīgajā valstī. BPI jābūt tādam, kas paglābj no materiālas nabadzības un dod iespēju piedalīties sabiedriskajos procesos.

BPI ir centrāls pasākums, ar ko paredzēts sasniegt zemāk norādītajos galvenajos Eiropas Savienības dokumentos izvirzītos mērķus — cilvēka cieņu, brīvību un vienlīdzību. (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_lv)

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir unikāls veids, kā pilsoņi varat palīdzēt veidot ES, aicinot Eiropas Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus. Tiklīdz kādas iniciatīvas atbalstam ir savākts miljons parakstu, Komisija lemj par turpmāko rīcību.

Lai piesaistītu uzmanību iniciatīvai „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES”, šīs iniciatīvas iesniedzēji rīko arī beznosacījumu pamatienākuma izlozi – 800€ mēnesī, kurus varēs saņemt vienu gadu (kopumā 9600€). Izlozē var piedalīties jebkurš Eiropas Savienības pilsonis, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu. Izloze tiek finansēta no pilsoņu ziedojumiem. Viena pilsoņa pamatienākumu finansēšanai ir nepieciešams savākt 9600€. Pirmā ES beznosacījumu pamatienākumu izloze notika 16. jūnijā, kurā BPI laimēja Lūsija no Francijas (https://www.youtube.com/watch?v=CT8kQsQ2PC4). Informācijas sagatavošanas brīdī otrajai izlozei pieteikušies vismaz 16531 pilsoņi, un līdz šim saziedoti 1134€. Mēs ceram, ka līdz 20. septembrim – Starptautiskajai pamatienākumu nedēļai (International Basic Income Week, 20.08.2021. – 26.08.2021.) – tiks saziedota visa nepieciešamā summa, un varēs tikt organizēta otrā beznosacījumu pamatienākumu izloze Eiropas Savienībā. Izlozes mājas lapa, kurā var pieteikties izlozei ir https://ubi4all.eu/lv/ Aicinām ziedot vai palīdzēt ziedojumu vākšanā, lai kāds no mums ātrāk varētu izmēģināt, kā ir dzīvot, saņemot beznosacījumu pamatienākumus, un pieteikties izlozei arī pašiem.

Šī informācija ir sagatavota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta ”Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” aktualizēšana Latvijā” (Projekta numurs AIF/2021/R/31 ) īstenotāji -Biedrība „Vecdaugavieši”.

21.08.2021

Notikumi

«Oktobris 2021»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031