Jaunumi Vidzemē

24. novembrī, Rīgā notika Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (ES) Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēde, kuras laikā tika izskatīti aktuālie jautājumi un pieņemti lēmumi attiecībā uz jaunā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ieviešanu. Tie ir nozīmīgi soļi, lai uzsāktu jaunu investīciju projektu īstenošanu ar ES fondu atbalstu tādās valstij un sabiedrībai nozīmīgās jomās kā uzņēmējdarbība, profesionālā izglītība, pētniecība, sociālo dienestu efektivitāte, transporta infrastruktūra un darba drošība.

“ES fondi mums sniedz iespējas atbalstīt uzņēmēju konkurētspējīgu ideju realizēšanu un īstenot apjomīgus infrastruktūras projektus, kuriem citādi no valsts budžeta neatliktu līdzekļu. Vienlaikus, lai fondu investīcijas varētu ieplūst valsts ekonomikā un lai ikkatra no mums kā nodokļu maksātāja līdzekļi sniegtu vislielāko iespējamo atdevi, vispirms nozaru ministrijām ir jāpaveic noteikti priekšdarbi. Tas ir laikietilpīgs process, jo pirms varam izsludināt projektu atlases, ir jāizvērtē, kur un kā šīs investīcijas ieguldīt. Tādēļ ir gandarījums par katriem Uzraudzības komitejā apstiprinātajiem ES fondu projektu ieviešanas kritērijiem, kas izstrādāti konstruktīvā dialogā ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Vēlreiz jāuzsver, ka Finanšu ministrija turpinās sniegt atbalstu nozaru ministrijām un partneriem stratēģiski nozīmīgajā ES fondu ieviešanas nosacījumu izstrādes procesā, lai ES fondu investīcijas projektu īstenotājiem būtu pieejamas pēc iespējas ātrāk, ērtāk un ar skaidriem „spēles nosacījumiem”,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.

Uzraudzības komitejā šajā reizē piedalījās augsta līmeņa vadība no Eiropas Komisijas (EK) – Reģionu un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO) direktors Mikelis Landabaso (Mikelis Landabaso), DG REGIO Baltijas valstu nodaļas vadītāja Angela Martinesa Sarasola (Angela Martinez Sarasola) un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājs Egberts Holtis (Egbert Holthuis), kā arī citi EK pārstāvji. Šis ir apliecinājums, ka EK uztver Uzraudzības komiteju kā nozīmīgu un ietekmīgu partnerības forumu stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanā.

EK amatpersonas īpaši uzsvēra nepieciešamību ES fondu ieviešanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā fokusēties uz kvalitāti un stratēģisku vīziju, kas ir realizējama praktiski. Tāpat EK norādīja, ka tiklīdz ir skaidra vīzija, turpmākie darbi ir jāveic ātri. “Kvalitāte, laba plānošana un ātra ieviešana ir īstais ceļš veiksmīgai ES fondu ieguldīšanai,” atzīst DG REGIO direktors Mikelis Landabaso.

Uzraudzības komitejas sēdēs tiek apstiprināti nozaru ministriju sagatavotie projektu atlases kritēriji arvien jaunās no plānotajām ES fondu atbalsta jomām. Šajā sēdē tika izskatīti un atbalstīti vairāki projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji. Tādējādi tiek pavērta iespēja drīzumā apstiprināt attiecīgus Ministru kabineta noteikumus un izsludināt projektu atlases. Šo kritēriju saskaņošana ir solis tuvāk arvien jaunām ES fondu investīcijām jau 2016. gadā tādās jomās, kā sociālo dienestu efektivitātes palielināšana, darba drošības uzlabošana, sabiedriskā sliežu transporta infrastruktūras attīstīšana un Rīgas transporta infrastruktūras uzlabošana.

Uzraudzības komiteja apstiprināja kritērijus arī tādos uzņēmējdarbībai svarīgos Ekonomikas ministrijas pasākumos, kā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” un “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, ar kuriem jau 2016. gada pirmajā pusē tiek plānots sniegt finansējumu jauniem biznesa uzsācējiem, mikro, inovatīviem un strauji augošiem uzņēmumiem konkurētspējas veicināšanai. Tāpat tika atbalstīti projektu atlases kritēriji Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumam “Praktiskās ievirzes pētījumi” un specifiskajam atbalsta mērķim, kas paredz palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu.

Finanšu ministrija Uzraudzības komiteju iepazīstināja ar ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ieviešanas progresu, aktuālo laika grafiku un informāciju par EK izvirzīto priekšnosacījumu izpildi. Līdz šim ES fondu ieviešanā ir paveikts daudz, kam rezultāts ir jau reāli apstiprināti un noslēgti līgumi. Tomēr vēl joprojām nozaru ministrijām ir jāveic apjomīgs darbs, lai sagatavotu visus nepieciešamos Ministru kabineta noteikumus, lai Centrālā finanšu un līgumu aģentūra varētu izsludināt attiecīgās projektu atlases. 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Latvijā jau ir apstiprināti investīciju projekti ar ES līdzfinansējumu 372 miljonu eiro apmērā. Tomēr atsevišķos gadījumos konstatējamas arī novirzes no sākotnējā investīciju uzsākšanas plāna, radot risku finansējuma pārrāvumam starp plānošanas periodiem.

Tādēļ Uzraudzības komiteja pārrunāja arī risinājumus, kā paātrināt ES fondu investīciju ieguldīšanu dažādās nozarēs. Savukārt Satiksmes ministrija informēja Uzraudzības komiteju par aktuālo statusu lielo projektu sagatavošanā un rīcības plānu saistībā ar vēl risināmiem jautājumiem. Savus ieteikumus sniedza arī JASPERS eksperti, kas nodrošina profesionālu tehnisko atbalstu lielo projektu dokumentācijas sagatavošanā.

ES fondu Uzraudzības komiteja ir izveidota, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši darbības programmā noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Komitejas sēdē piedalās EK pārstāvji un valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, plānošanas reģionu, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju deleģētie pārstāvji, tādējādi nodrošinot efektīvu partnerību un plašu interešu pārstāvību. Uzraudzības komitejas darbs norit tās apakškomitejās, un projektu atlases kritēriji tiek apstiprināti arī rakstiskajās procedūrās, negaidot kārtējo Uzraudzības komitejas sēdi.

Uzraudzības komitejas sēdes darba kārtība un izskatītie materiāli ir pieejami ES fondu uzraudzības komiteju dokumentu vadības sistēmā jeb e-portfelī, kas pieejams šeit.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums, kā arī darbības programmas papildinājumā iekļauto specifisko atbalsta mērķu un pasākumu (konkrētas investīciju jomas, kur plānots ES fondu atbalsts) īstenošanas laika grafikā pieejama šeit.

 

Informācijas avots: Latvijas Republikas Finanšu ministrija

01.12.2015

Notikumi

«Jūlijs 2019»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031