Jaunumi Vidzemē

Eiropas Savienības pilsoņi tiek aicināti aktīvi iesaistīties parakstu vākšanā Eiropas pilsoņu iniciatīvai „Sākt beznosacījumu pamatienākumu visā ES”. Mūsu mērķis ir savākt 1 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstus līdz 2022. gada 25. jūnijam. Iniciatīvas mērķis ir noteikt, ka visā ES saskaņā ar tās ekonomikas politiku tiek ieviesti beznosacījumu pamatienākumi (BPI), kas nodrošina ikvienas personas materiālo eksistenci un iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē. Aicinām parakstīt iniciatīvu vietnē https://lv.eci-ubi.eu/.

Iniciatīvas iesniedzēji lūdz Eiropas Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu par tādu beznosacījumu pamatienākumu ieviešanu visā ES, kuri samazinātu reģionālās atšķirības nolūkā stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Tādejādi tiks realizēts Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas 2017. gada kopīgajā paziņojumā paustais mērķis, proti, ka “ES un tās dalībvalstis arī atbalstīs efektīvas, ilgtspējīgas un vienlīdzīgas sociālās aizsardzības sistēmas, lai garantētu pamatienākumus ar mērķi novērst nevienlīdzību.”

Latvijā līdz šim iniciatīvu ir parakstījuši 3402 Latvijas pilsoņi no 5640 vajadzīgajiem, kas ir 60,32% no minimālā parakstu skaita, lai Latvija tiktu kvalificēta kā dalībniece, izvirzoties trešajā vietā paraktu vākšanā. Kopumā Eiropas Savienībā ir savākti vismaz 152290 ES pilsoņu paraksti, kas ir 15,23% no 1 miljona.

Beznosacījumu pamatienākums (angliski – Unconditional Basic Income, jeb UBI) atbilst zemāk definētajiem četriem kritērijiem.

  • Vispārējs: BPI tiek maksāts visiem, neveicot mantiskā stāvokļa pārbaudi.
  • Individuāls: tiesības uz BPI ir katram indivīdam — sievietei, vīrietim, bērnam.
  • Bez nosacījumiem: beznosacījumu pamatienākumam kā cilvēciskām un juridiskām tiesībām ir jābūt bez jebkādiem priekšnosacījumiem — bez pienākuma strādāt algotu darbu, izrādīt gatavību strādāt, iesaistīties sabiedriskajā darbā, u.tml.
  • Pietiekami augsts: summai jābūt tādai, kas nodrošina pienācīgu dzīves līmeni, kurš atbilst sabiedrības sociālajiem un kultūras standartiem attiecīgajā valstī. BPI jābūt tādam, kas paglābj no materiālas nabadzības un dod iespēju piedalīties sabiedriskajos procesos.

BPI ir centrāls pasākums, ar ko paredzēts sasniegt zemāk norādītajos galvenajos Eiropas Savienības dokumentos izvirzītos mērķus — cilvēka cieņu, brīvību un vienlīdzību. (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_lv)

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir unikāls veids, kā pilsoņi varat palīdzēt veidot ES, aicinot Eiropas Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus. Tiklīdz kādas iniciatīvas atbalstam ir savākts miljons parakstu, Komisija lemj par turpmāko rīcību.

Lai piesaistītu uzmanību iniciatīvai „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES”, šīs iniciatīvas iesniedzēji rīko arī beznosacījumu pamatienākuma izlozi – 800€ mēnesī, kurus varēs saņemt vienu gadu (kopumā 9600€). Izlozē var piedalīties jebkurš Eiropas Savienības pilsonis, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu. Izloze tiek finansēta no pilsoņu ziedojumiem. Viena pilsoņa pamatienākumu finansēšanai ir nepieciešams savākt 9600€.

Līdz šim ir notikušas jau divas ES beznosacījumu pamatienākumu izlozes. Pirmā beznosacījumu pamatienākumu izloze notika šī gada 16. jūnijā, kurā BPI laimēja Lūsija no Francijas (https://www.youtube.com/watch?v=CT8kQsQ2PC4), bet otrajā izlozē, kas notika 2021. gada 20. septembrī, beznosacījumu pamatienākumus laimēja Tomass no Īrijas (https://www.youtube.com/watch?v=QchmihLZHY8&t=555s).

Informācijas sagatavošanas brīdī BPI izlozei pieteikušies vismaz 17583 pilsoņi, un trešajai izlozei ir saziedoti 1754€. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai par plānotajām beznosacījumu pamatienākumu izlozēm nevalstiskās organizācijas „UBI4ALL” mājas lapā https://ubi4all.eu/lv/, kurā var pieteikties izlozei. Aicinām ziedot vai palīdzēt ziedojumu vākšanā, lai kāds no mums ātrāk varētu izmēģināt, kā ir dzīvot, saņemot beznosacījumu pamatienākumus, un pieteikties izlozei arī pašiem.

Šī informācija ir sagatavota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta ”Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” aktualizēšana Latvijā” (Projekta numurs AIF/2021/R/31 ) īstenotāji - Biedrība „Vecdaugavieši”.

06.10.2021

Notikumi

«Oktobris 2021»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031