Pasākumu arhīvs

« Decembris 2018 »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” un Rīgas Juglas vidusskolu 2018.gada 14.decembrī no plkst.11.00 līdz 15.00 rīko semināru “Aktuālie reemigrācijas jautājumi izglītībā”. Semināra mērķis ir veicināt reemigrējušo izglītojamo sekmīgu iekļaušanos izglītībā Latvijā, apzinot izglītības iestāžu vadītāju skatījumu par šo jautājumu. Seminārs notiks 4 daļās:

  1. daļa – esošās situācijas analīze, kurā Latviešu valodas aģentūra iepazīstinās ar pašlaik notiekošajām aktivitātēm reemigrējušo ģimeņu atbalstam;
  2. daļa – esošo reemigrējušo izglītojamo, ģimeņu un ar tām saistīto situāciju identificēšana;
  3. daļa – esošo situāciju iespējamo risinājumu modelēšana, lai apzinātu jau esošos labās prakses piemērus un pārrunātu vēl citus nepieciešamos risinājumus;
  4. daļa – kopsavilkuma daļa, kurā tiek apkopots dienas darbs un tiek noteikti turpmāki pasākumi.

Seminārs notiks Rīgas Juglas vidusskolā, Kvēles ielā 64, un plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 30 izglītības iestāžu vadītāji, izglītības pārvalžu darbinieki un reemigrācijas procesa eksperti izglītības jomā. 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmo daļu un ievērojot 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 13.punktā noteikto, VSIA “Autotransporta direkcija” informē, ka 2018. gada 14. decembrī plkst. 11:00 Rīgā, Vaļņu ielā 30, 2.stāva sēžu Mazajā zālē notiks Sabiedriskā transporta padomes kārtējā sēde ar sekojošu darba kārtību:

Atklātā daļa:

  1. Par gala norēķinu veikšanu par 2017.gadu ar Kooperatīvo sabiedrību "TOMS".
  2. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas 9 mēnešu rezultātiem (prezentācija tiks sagatavota uz Sabiedriskā transporta padomes sēdi).
  3. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi.
  4. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.
  5. Informācija par sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanu Igaunijā (prezentācija tiks sagatavota uz Sabiedriskā transporta padomes sēdi).
  6. Par tarifu izmaiņām vienotajām biļetēm Aizkraukles virzienā.

Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti" (EcoRIS3) darba grupas sanāksme, piedalās Vidzemes plānošanas reģions, ministriju pārstāvji, Vidzemes Augstskola.

EcoRIS3 mērķis ir reģionālo politikas instrumentu uzlabošana inovāciju ekosistēmas atbalstam viedās specializācijas jomās. Projekta aktivitātēs nozīmīga loma ir 8 projekta partneru labās prakses piemēru identificēšanai, kas demonstrē partnervalstu pieredzi inovāciju zināšanu pārnesē un komercializēšanā RIS3 jomās, tāpēc visu ekosistēmas dalībnieku (quadruple helix) skatījums šajā procesā ir būtisks. Plašāk par projektu: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/vietejo_un_regionalo_inovaciju_ekosistemu_atbalsta_politikas_instrumenti_ecoris3