Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)

ES līdzfinansēta projekta rīcības plāna īstenošana palīdz veidot videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmu Latvijā

Līdz ar Interreg Europe projekta “SUPER” ieviešanu, no 2016. gada videi un sabiedrībai draudzīgu inovāciju attīstība ir kļuvusi par īpaši nozīmīgu tematu Vidzemes plānošanas reģionā (turpmāk – VPR), kamēr arī valsts līmenī tam pievērsta liela uzmanība. Nosacīti dalot projektu divās daļās, pienākusi kārta ieviest uz veiktās izpētes un izvērtējuma pamata izstrādāto rīcības plānu videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta  sistēmas attīstībai. Kopš 2019. gada aprīļa projekta īstenošana nonākusi t.s. projekta uzraudzības fāzē. Tas nozīmē, ka projekta komanda turpina ieviest aktivitātes, kas paredzētas rīcības plānā, kā arī mobilizē iesaistītās puses un uzrauga to īstenošanu. Uzraudzības fāzes pirmais semestris ir bijis gana produktīvs, jo projekta komanda atbilstoši paredzētajam ir iesaistījusies un īstenojusi virkni aktivitāšu.

Svarīgākie no sasniegtajiem rezultātiem:

  • Vēl, gatavojot projekta SUPER pieteikumu, tika identificēts, ka būtisks eko-inovāciju attīstību veicinošs atbalsts būtu tāds, kas būtu izmantojams inovatīvu produktu realizācijai. VPR iesaistījās nacionāla līmeņa diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem, lai mudinātu tos rast iespējami drīzu risinājumu papildu finansējuma atrašanai konkrētajam mērķim un tā veicinātu ilgtspējīgas inovācijas. Vienlaikus VPR arī iesniedza priekšlikumus Ekonomikas ministrijai par SAM 3.2.1 nepieciešamajiem uzlabojumiem. Projekta komanda identificējusi, ka šobrīd ir palielināts atbalsts šī atbalsta mērķa eksporta aktivitāšu īstenošanai.
  • Uzraudzības fāzē projekta komanda identificējusi, ka inovāciju vaučeru programmas ietvaros (SAM 1.2.1.2.) vērtēšanas kritērijos turpmāk tiks vērtētas arī  MVU eko-inovācijas, kas ir būtiski, lai veicinātu jaunu videi draudzīgu biznesu rašanos.
  • Saskaņā ar rīcības plāna aktivitāti B2.1. projekta komanda vasaras sākumā iesniedza projekta koncepta pieteikumu Life programmā par aprites ekonomikas veicināšanu Vidzemē. Projekta iecerētais mērķis – palīdzēt MVU izvērtēt to produktu un procesu piemērotību aprites ekonomikas principiem, apmācīt vadošos darbiniekus un sagatavot VPR uzņēmējus nākotnes izaicinājumiem, kuri var parādīties kā obligātas ES līmeņa prasības vai standarti partneru valstī. Paredzēts, ka nākamajā gadā projekta idejas koncepts tiks pilnveidots un iesniegts atkārtoti.
  • Saskaņā ar B1.1 aktivitāti projekta komanda ir piedalījusies arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā projekta LARS darba grupas sanāksmē. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar citu valstu partneru labo praksi sadarbībai RIS3 veicināšanā starp valsts iestādēm, uzņēmējiem, universitātēm un nevalstisko sektoru. Tika diskutēts arī par priekšrakstiem,  kādām tad jābūt labajām praksēm, lai tās varētu ieviest publiskā pārvalde. Svarīgi aizvien lielākam uzņēmēju skaitam nodrošināt iespēju iepazīties un dibināt kontaktus ar pētniecības institūcijām. To var veicināt arī publiskais sektors ar savām darbībām. No SUPER projekta viedokļa ir svarīgi, ka reģionālās ekosistēmas pārstāvji tiek aizvien ciešāk iesaistīti arī nacionālā līmeņa projektu izstrādē un realizācijā.

Rīcības plāna pilna teksta versija latviešu valodā (.pdf)

Īss rīcības plāna kopsavilkums latviešu valodā (.pdf)

Projekta SUPER īstenotās aktivitātes un rīcības plāns ļauj virzīties uz Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķu sasniegšanu, kā arī sniedz būtisku ieguldījumu nākamā plānošanas perioda plānošanā.

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tiek īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu. Tā mērķis - attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos.

Jautājumiem: Laima Engere, projekta SUPER vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, laima.engere@vidzeme.lv

11.11.2019

Notikumi

«Aprīlis 2020»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930