Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)

SUPER: Topošais rīcības plāns par atbalsta instrumentu pilnveidi MVU Vidzemē un Latvijā saņem pozitīvu novērtējumu

Vidzemes plānošanas reģions šobrīd veic aktīvu darbu pie rīcībplāna izstrādes par atbalsta instrumentu pilnveidi, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un videi draudzīgu inovāciju kapacitāti Latvijā, tostarp arī Vidzemē. Plānots, ka dokuments būs gatavs 2019. gada pirmajā ceturksnī. Taču līdz tam, lai nodrošinātos, ka plāns risinās identificētās problēmas, tā saturs un iecerētās rekomendācijas tiek izstrādātas sadarbībā ar vairāku uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem. Savu vērtējumu un ieteikumus darba grupās snieguši arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta un Ekonomikas ministrijas Inovācijas nodaļas pārstāvji, kā arī  Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, Lauku tīkla uzņēmējdarbības konsultanti, pašvaldību un reģionālo augstskolu pārstāvji, u.c.

Rīcībplānā izvērsti tiks izstrādāti trīs svarīgākie virzieni – 1) pilnveidot atbalsta programmu un politikas instrumentus, 2) triple helix* sadarbības veicināšana reģionā 3) citas aktivitātes, kas bāzētas uz vietējām vajadzībām sistēmas uzlabošanai, piemēram, risinot nepilnīgu informācijas apriti, kā rezultātā būtiska informācija par pieejamo atbalstu uzņēmējus nesasniedz.

Rīcībplāna virzienus palīdzējušas noteikt gan intervijas ar uzņēmumu pārstāvjiem, gan arī diskusijas darba grupās, kurās piedalījās dažādu organizāciju un valsts iestāžu pārstāvji un dalījās saviem vērojumiem. Paustais viedoklis apkopots un izvērtētas arī citu valstu pieejas atbalsta sistēmas izveidei.

Diskutējot par līdzšinējiem rīcībplāna virzieniem un definētajām plānotajām aktivitātēm, gan vietējās darba grupās, gan arī iesaistoties projekta partnervalstu ekspertiem, iecerētais Vidzemē novērtēts pozitīvi. Projekta partnerība, sniedzot savu vērtējumu, uzteica plāna praktiskumu un izvēlēto fokusu un rīcību detalizācijas pakāpi, piebilstot -  “ja Vidzemē iecerētais izdosies, ir skaidri paredzama tā ietekme uz inovāciju atbalsta sistēmas uzlabošanu uzņēmumiem, un šis vēlāk varēs kalpot kā labās prakses piemērs arī citām valstīm, lai risinātu līdzīgas problēmas.” Šobrīd kā vienīgo draudu partnerība norādījusi spēju saglabāt aktivitāšu ilgtspēju.

Ekonomikas ministrijas Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Siliņš norāda: “Vidzemes plānošanas reģions ir visaktīvākais plānošanas reģions Latvijā, kas iesaistās vairāku Interreg Europe projektu īstenošanā, kas sniedz būtisku atbalstu politikas veidotājiem, ļaujot iepazīties ar citu valstu labo praksi, kā arī regulāri komunicēt ar reģionu pārstāvošām organizācijām un uzņēmumiem. Rekomendēju arī turpmāk Vidzemes plānošanas reģionam aktīvi iesaistīties Latvijas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta ekosistēmas attīstībā, lai veidotu spēcīgu reģionālu ekosistēmu un palīdzētu gan uzņēmējdarbības, gan izglītības un zinātnes sektora pārstāvjiem integrēties inovācijas atbalsta ekosistēmā. Īpaši svarīgi veidot efektīvus komunikācijas kanālus informācijas nodošanai nacionāla atbalsta instrumentu efektīvākai izmantošanai un integrēšanai reģionā.”

Tāpat starptautiskie partneri augsti novērtēja Latvijas centienus izmantot publiskā iepirkuma sistēmu, lai stimulētu inovāciju veidošanos uzņēmumos. Šī uzskatāma par labu metodi, kuras īstenošanai nepieciešamas drosmīgas un radošas pašvaldības, pasūtot un testējot vēl nebijušus, inovatīvus risinājumus. Inovatīva iepirkuma rezultātā tiek  radīti dažādi, praktiski jau gatavi risinājumi, kurus piedāvāt tirgū, pat ja konkrētajā iepirkumā nav uzvarēts.

Projekta “SUPER” partnerībai tiekoties Kopenhāgenā, arī pārējās valstis prezentēja savus rīcību plānus, kas šobrīd atrodas vēl izstādes procesā. Tā, piemēram,  Dānijā šobrīd tiek reformēta visa atbalsta sistēma, jo konstatēts, ka līdzšinējā sistēma ir bijusi uzņēmumiem pārāk sarežģīta un nespēj pielāgoties industriju mainīgajām vajadzībām un pieprasījumam, kā arī ir daudz līdzīgu iniciatīvu, kas pārklājas.

Tajā pat laikā, projekta partneri Vācijā strādā pie jauna reģionāla līmeņa grantu konkursa izstrādes tieši videi draudzīgu inovāciju attīstībai.

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tiek īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu. Tā mērķis - attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos.

 

*triple helix – sadarbība starp augstskolām, industriju un valsts pārvaldi

 

Vairāk informācijas: Laima Engere, projekta “SUPER” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, laima.engere@vidzeme.lv; mob.t.+371 28376912.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv, mob.t +371 29454752.

04.12.2018

Notikumi

«Maijs 2020»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031