Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)

Vidzemes uzņēmēji vērtē COVID-19 pandēmijas laikā saņemto atbalstu tā pilnveidošanai nākotnē

26. aprīlī Vidzemes plānošanas reģions organizēja tiešsaistes pasākumu-diskusiju, kurā interesenti tika iepazīstināti ar SUPER projekta ietvaros veikto pētījumu par atbalstu ekoinovatīviem uzņēmumiem COVID-19 pandēmijas apstākļos Vidzemes reģionā. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti uzņēmumi no dažādām jomām, tostarp atkritumu apsaimniekošanas, otrreizējas pārstrādes, eko produktu ražošanas u.c., lai iegūtu informāciju par pandēmijas apstākļu radītiem izaicinājumiem ekoinvoatīviem uzņēmumiem un izmantotajiem atbalsta instrumentiem uzņēmumu stiprināšanai krīzes apstākļos.

Analizējot pētījuma ietvaros veikto interviju rezultātus, secināts, ka krīzes laikā notikusi bez-atkritumu kustības regresija, kas saistīta ar strauji augošo pieprasījumu pēc iepakojuma, ko īpaši veicināja ekoloģisku alternatīvu iztrūkums.

Tirdzniecībā uzņēmumiem barjeras radīja nepietiekamās digitālās prasmes, savukārt inovāciju radīšanai – ierobežotais izejvielu un preču piedāvājums.

Interviju dalībnieki snieguši rekomendācijas atbalsta programmu uzlabošanai nākotnē, lai uzņēmumi sekmīgi pārvarētu krīzes radītos izaicinājumus. Nākotnē uzņēmēji aicina samazināt birokrātiju, t.sk. paātrināt atbalsta piešķiršanas procesu, kā arī pārdomāti izstrādāt kritērijus atbalsta saņemšanai, jo līdzšinējā pieredze rādījusi, ka ne visi, kam atbalsts bija ļoti nepieciešams, tam kvalificējās. Uzņēmēji norādījuši, ka neviens no atbalsta veidiem nebija īpaši paredzēts ekoinovatīvu uzņēmumu darbības stiprināšanai. Kā norādījuši intervējamie, ekoinovatīvo uzņēmumu darbība ir specifiska – ekoinovatīvu risinājumu attīstīšana ir laikietilpīgāka un, salīdzinot ar tradicionālajiem sektoriem, ietver daudz lielāku tehnoloģiju izmantošanas komponenti, tādējādi krīzes apstākļos šādiem uzņēmumiem atbalsts ir īpaši svarīgs uzņēmuma pastāvēšanai un attīstībai.

26. aprīļa pasākumā klātesošie pēc iepazīšanās ar veiktā pētījuma rezultātiem tika aicināti iesaistīties diskusijās, atklājot  arī savus vērojumus par to, kādi ieguvumi un mācības iegūtas krīzes apstākļos un kas būtu jāņem vērā, pārplānojot vai veidojot jaunus atbalsta instrumentus uzņēmumiem, t.sk. ekoinovatīviem uzņēmumiem. Diskusijas dalībnieki secināja, ka, lai arī digitalizācija un attālinātais darbs sākotnēji bija liels izaicinājums, tas neatgriezeniski ir ietekmējis gan privātā sektora, gan valsts pārvaldes darbību.

Pārdomas raisījušas arī nacionāla līmeņa datu sistēmas, kas būtu pilnveidojamas, lai nepieciešamības gadījumā analizējot datus, būtu iespējams automātiski secināt, kuras nozares un uzņēmumi nonākuši grūtībās un kāds atbalsts tiem būtu visatbilstošākais. Turklāt, kā secināja diskusiju dalībnieki, šāda datu analīze noderētu arī ikdienā, mazinot draudus un riskus perspektīvu uzņēmumu darbībā.

Diskusijā tika vērsta uzmanība arī uz inovāciju kā instrumentu, kas var palīdzēt pārvarēt krīzi. Klātesošie aicināja padomāt par finanšu resursu efektīvu izmantošanu, nekoncentrējoties vien uz krīzes radīto zaudējumu kompensāciju, bet paredzot atbalstu arī inovatīvu risinājumu izstrādei, kas ļautu pārvarēt ne tikai krīzi, bet sniegtu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā arī pēc krīzes.

Pētījumu pēc Vidzemes plānošanas reģiona pasūtījuma veica SIA GatewayBaltic.

 

KONTEKSTAM

Vidzemes plānošanas reģions ir iesaistījies programmas Interreg Europe 2014.-2020.gadam projektā SUPER (Atbalsts ekoinovāciju virzībai starptautiskajos tirgos), lai kopā ar citiem projekta partneriem no dažādām Eiropas valstīm analizētu eksistējošās problēmas ekoinovāciju ieviešanā un meklētu risinājumus, kā publiskais un privātais sektors var sadarboties un uzlabot politikas instrumentu ieviešanas mehānismus tieši vides vadītas uzņēmējdarbības attīstības atbalstam.

Covid-19 pandēmijas apstākļi ir radījuši gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi uz uzņēmumu darbību,. Ir aktualizējušies jautājumi par piegāžu ķēdi, klientu piesaistīšanu, noieta tirgiem, kas ietekmējuši arī ekoinovatīvu procesu vai produktu ieviešanu.  Daudziem maziem un vidējiem uzņēmumiem pandēmijas laikā liela problēma ir bijusi apgrozāmo līdzekļu trūkums un finansējuma nodrošinājums, bet citiem aktuālāki bijuši jautājumi par sadarbības partneru atrašanu, komercializāciju un klientu uzrunāšanu. Ir arī tādi uzņēmumi, kas pandēmijas apstākļus izmantojuši kā izaugsmes iespēju.

 

Jautājumiem: Rita Merca, SUPER projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, rita.merca@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv

 

.

09.05.2022

Notikumi

«Maijs 2022»
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031