Baltijas transporta loks (Baltic Loop)

 

Baltijas jūras reģiona attīstība ir atkarīga no labi izveidotiem transporta savienojumiem (preču un pasažieru transportam). Šo atkarību vēsturiski ietekmē veicamie attālumi, pastāvošie ģeogrāfiskie šķēršļi un attālo teritoriju novietojums Eiropas Ziemeļaustrumos.

 

Mūsdienīgs un attīstīts transporta tīkls un vienota mobilitātes sistēma ir kļuvuši par noteicošiem faktoriem, lai nodrošinātu reģiona labklājību, izaugsmi un attīstību. Klimata pārmaiņas mudina attīstīt ilgtspējīgas, CO2 emisiju mazietilpīgākas alternatīvas esošajiem transporta risinājumiem.

Globālā konkurence pieprasa ātrāku savienojuma laiku visā Centrālbaltijas teritorijā. Šobrīd novērojama  vairāku transporta koridoru nevienlīdzīga attīstība: Austrumu-Rietumu koridora attīstība atpaliek no Ziemeļu-Dienvidu savienojumiem.        

Projekta Baltic Loop partnerība apvienos spēkus, lai uzlabotu preču un pasažieru ceļošanas laiku starp trim projekta definētiem CentrālBaltijas reģiona koridoriem (Ziemeļu, Vidējā un Dienvidu), tādējādi padarot koridorus pievilcīgākus jaunu uzņēmumu piesaistei un inovāciju attīstībai.

 

Projekta definētie koridori:

1)      Ziemeļu koridors: Orebro - Turku – Sanktpēterburga

2)      Vidus koridors:Orebro - Tallina – Sanktpēterburga

3)      Dienvidu koridors:Orebro - Rīga - Sanktpēterburga.

 

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt risinājumus transporta koridoru attīstību ierobežojošo šķēršļu novēršanai.

 

Projekta specifiskais mērķis paredz identificēt un risināt izaicinājumus, kas saistīti ar dažādu transporta mezglu savstarpējo sasaisti, mazinot ceļā pavadīto laiku un radītās CO2 emisijas. Raugoties no makroreģionālās perspektīvas, paredzams, ka vislielākais efekts būs sasniedzams, ja tiks atrasti efektīvāki veidi kravu pārkraušanai, izmantojot IKT risinājumus.

 

Arī Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību attīstība lielā mērā ir atkarīga no transporta infrastruktūras un tās saimnieciskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstīšanas. Tas ir liels izaicinājums vietējām pašvaldībām un reģionam kopumā.

Vidzemes plānošanas reģions projekta ietvaros pētīs tūristu plūsmu dienvidu koridorā un izstrādās risinājumus, lai uzlabotu pasažieru (galvenokārt tūristu) plūsmu raksturojošos parametrus (savienojumu ērtība, ceļā pavadītais laiks, radītais piesārņojums). Darbs notiks sadarbībā ar pārējiem projekta partneriem, iesaistot par transporta plānošanu atbildīgās iestādes.

 

Vidzemes plānošanas reģions projektā ir atbildīgs arī par visa projekta komunikācijas darba pakas vadīšanu.

Nosaukums:       

Baltijas transporta loks

Abreviatūra: Baltic Loop
Vadošais partneris:     Turku Universitāte (Somija)
Programma: Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam
Partneri:
 1. Turku Universitāte (Somija)
 2. Orebro reģiona padome (Zviedrija)
 3. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
 4. Abo akadēmija (Somija)
 5. Rīgas plānošanas reģions (Latvija)
 6. Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (Latvija)
 7. Harju apgabala pašvaldību apvienība (Igaunija)

 

Asociētie partneri:

 1. LR Satiksmes ministrija (Latvija)
 2. Salo pilsēta (Somija)
 3. Turku pilsēta (Somija)
 4. Ventspils brīvostas pārvalde (Latvija)
Virsmērķis: 

Samazināt ceļošanas un kravu pārvadājumu laiku, vienlaikus samazinot arī CO2 emisijas trīs projekta definētos Centrālbaltijas reģiona koridoros, tos padarot pievilcīgus jaunu uzņēmumu piesaistei un inovāciju attīstībai.

 
Rezultāts:  

Saīsināts transportēšanas un ceļošanas laiks, kā arī samazinātas CO2 emisijas projekta definētajos Ziemeļu, Vidējā un Dienvidu transporta koridoros:

 • Uzlabota konkurētspēja līdz ar efektīvāku transporta plūsmu;
 • Samazināts ceļā pavadītais laiks;
 • Uzlabota pasažieru piekļuve koridoriem no iekšzemes, to saistot ar tehniskiem risinājumiem. 
Pasākumi:
 1. Apkopot un analizēt pieejamos datus;
 2. Uzlabot un izstrādāt laika patēriņa ziņā efektīvus transportēšanas risinājumus;
 3. Laika pārvaldības efektivizācijas analīze kravu un pasažieru pārvadājumos;
 4. Veicināt dialogu starp  transporta nozarē iesaistītajiem sektoriem.
Budžets: Kopējais budžets: 1 983 434,75 EUR
VPR budžets: 185 430, 43 EUR
Ieviešanas laiks:   01.04.2019 - 30.06.2021
Kontaktpersonas: 

 

Inese Jēgere, projekta vadītāja
Tālr. +371 28386853
inese.jegere@vidzeme.lv

 

Andžejs Stepančuks, telpiskās plānošanas eksperts
Tālr. +371 25951714
andzejs.stepancuks@vidzeme.lv

Notikumi

«Septembris 2020»
POTCPSSv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930