Biobord atvērtā inovāciju platforma — bioekonomikas attīstītāju sadarbība Baltijas Jūras reģionā (ConnectedByBiobord)

 

ConnectedByBiobord turpina projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) laikā iesākto. RDI2CluB, kuram piešķirts paraugprojekta (Flagship) statuss, mērķis bija atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās. Projekts ConnectedByBiobord ir balstīts tieši uz RDI2CluB rezultātiem: kopīgiem rīcības plāniem un Biobord platformu starptautiskai, inovatīvai sadarbībai. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Reģioniem, veidojot savas priekšrocības globālajos tirgos, viedo specializāciju (S3) izmantošana, transnacionālo tīklu un apvienību stratēģiskā izveide, kā arī starpvalstu inovācijas pārvaldības un sadarbības spējas ir būtiski faktori, lai veicinātu jaunas tirgus iespējas un neatpaliktu globālajā konkurencē. Lauku reģionos nepieciešamība iekļauties sadarbības tīklos kļūst ar vien nozīmīgāka, cilvēkkapitāla trūkuma, zema uzņēmumu skaita un nepietiekamas zinātniskās produktivitātes dēļ. Projekta partneri savos lauku reģionos saskaras ar līdzīgām problēmām, kas saistītas ar inovācijas spēju trūkumu, kavējot to centienus attīstīt bioekonomiku un šī projekta mērķis ir risināt šīs problēmas, attīstot stratēģiskas starpreģionālas alianses.

Nosaukums Biobord atvērtā inovāciju platforma — bioekonomikas attīstītāju sadarbība Baltijas Jūras reģionā
Abreviatūra ConnectedByBiobord
Vadošais partneris JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
Projekta numurs X011
Programma Interreg Baltijas jūras reģions 2014.-2020. gadam
Partneri

1. JAMK Lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
2. KRINOVA  inkubators un zinātnes parks (Zviedrija)
3. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
4. Inland Norway Lietišķo zinātņu universitāte (Norvēģija)
5. Vides risinājumu institūts (Latvija)
6. Uzņēmums Tretorget Ltd (Norvēģija)
7. Ekonomiskā asociācija “Paper province” (Zviedrija)
8. Izglītības un Sociālā dialoga fonds PRO CIVIS (Polija)

Asociētie partneri 1. Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā (Latvija)
2. Latvijas pārtikas bioekonomikas klasteris (Latvija)
3. Somijas Mežu centrs (Somija)
4. Starahovices biznesa inkubators (Polija)
5. Norvēģijas Mežsaimniecības asociācija (Norvēģija)
6. Uzņēmums KSN Metsä Ltd (Somija)
7. Uzņēmums Vesannon Siemen Ltd (Somija)
8. Uzņēmums FeltGIS Ltd (Norvēģija)
9. Uzņēmums Sør-Hedmark Næringhage Ltd (Norvēģija)
10. Uzņēmums Silviforum Ltd (Norvēģija)
11. Uzņēmums Sør-Østerdal Næringhage Ltd (Norvēģija)
12. Uzņēmums Inno-UT Ltd (Norvēģija)
13. Vermlandes reģions (Zviedrija)
14. Zviedrijas meža aģentūra (Zvierija)
15. Pērnavas apriņķa attīstības centrs (Igaunija)
16. Pārtikas un veterinārais dienests (Latvija)
17. Valsts Meža dienests (Latvija)
Mērķis Stiprināt pārrobežu inovāciju sistēmu, savienot un apvienot kompetences, rast jaunus risinājumus un atbalstīt inovāciju komercializāciju virzībā uz ilgtspējīgu bioekonomiku Baltijas Jūras reģiona lauku reģionos
Pasākumi

1.  Transnacionāla inovācijas procesa pilotēšana atvērtam BJR bioekonomikas tīklam, izmantojot trīs pilota grupas un dažādas aktivitātes to ietvaros (seminārus, hakatonu, veicinot sadarbību pētniecības un bioekonomikas industriju starpā):

  • pārtikas inovāciju pilotaktivitāšu grupa;
  • meža inovāciju pilotaktivitiāšu grupa;
  • tehnoloģiju inovāciju pilotaktivitāšu grupa

2. Inovatīvu darba metožu pilotēšana starptautiskai sadarbībai:

  • inovatīvu darba metožu izstrāde starptautiskas sadarbības dialogam;
  • Biobord atvērtās inovāciju kopienas paplašināšana;
  • Biobord darbības modeļa atjaunināšana un pilnveide.
Rezultāti

1. Izveidota specifiska darba kārtība aliansei starp-reģionālo inovāciju sistēmu dalībniekiem partner-reģionos, lai savienotu un apvienotu kompetences, jaunu risinājumu radīšanā un atbalstītu inovāciju komercializāciju ilgtspējīgas bioekonomikas jomā BJR lauku reģionos.
2. Apgūtas un ilgtermiņa sadarbības modelī integrētas efektīvas inovācijas darba metodes transnacionālas sadarbības veidošanai. Pieredze pārbaudītajā praksē, veidojot sadarbības dialogu, tiek lietota kā institucionalizētas zināšanas un kompetence gan reģionālo inovāciju sistēmu kontekstā, gan Biobord tīkla un platformas starptautiskajā kontekstā.
3. Mērķa grupas ir guvušas zināšanas par bioekonomikas apakšnozarēm ar visaugstāko potenciālu un daudzsološiem zinātnes un industrijas saskarsmes punktiem partner-reģionos, lai izstrādātu augstākas pievienotās vērtības bioekonomikas produktus un saistītos pakalpojumus un attīstītu uz zināšanām balstītas darba vietas.
4. Atvērtā bioekonomikas izstrādātāju kopiena, kuru apvienojusi Biobord platforma, ir pieaugusi un tajā palielinājusies zināšanu apmaiņa un nodošana. Augošais tīkls un arvien pieaugošā mijiedarbība atbalsta visus iesaistītos dalībniekus un partner-reģionus ar jaunu ideju radīšanu, kā arī ar uzlabotu zināšanu nodošanu par lauku bioekonomikas potenciālu BJR un pārbaudītu praksi pārdomātas specializācijas pieejas piemērošanā.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 901,622.32 EUR

  • no tiem ERAF līdzfinansējums: 701,928.46  EUR

VPR budžets – 85,044.17 EUR

  • no tiem ERAF līdzfinansējums: 72,287.54 EUR
Ieviešanas laiks 01.10.2020.-31.06.2021.
Kontaktpersona VPR

Kristaps Ročāns

Tel. +371 29753011

E-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv
Projekta mājaslapa https://biobord.eu/

Notikumi

«Novembris 2021»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930