Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība (CEESEU)

Vidzemes plānošanas reģionā CEESEU projekta ietvaros Cēsu un Valmieras pilsētās tiks izstrādāti SECAP plāni

Vidzemes reģionā ir uzsākts darbs pie divu ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (SECAP) izstrādes. Valmieras novada un Cēsu novada pašvaldības izrādījušas interesi iesaistīties projekta “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība” (CEESEU) ieviešanā un apņēmušās izstrādāt vietēja līmeņa rīcības plānus mērķu sasniegšanai enerģētikas un klimata pārmaiņu jautājumos. Abu pašvaldību speciālistiem būs iespēja pārņemt zināšanas un saņemt rekomendācijas no projektā iesaistītajiem vietējiem un starptautiskiem ekspertiem. CEESEU projekta aktivitātes Latvijā koordinē Vidzemes plānošanas reģions.

Šobrīd abu pašvaldību speciālisti veic esošās situācijas izpēti un analizē vēsturiskos bāzes datus par divām pēdējām desmitgadēm, ko vēlāk izmantos kā atskaites punktu, pret kuru mērīt nākotnē plānoto emisiju samazinājumu. Atbilstoši izvēlēto mērķu ambīciju līmenim tiks noteiktas konkrētas rīcības, kas būs veicamas šo mērķu sasniegšanai.

SECAP plāni paredz noteikt konkrētas rīcības, ko pašvaldība apņemas izpildīt, lai sasniegtu  izvirzītos stratēģiskos mērķus klimata jautājumos. Plānu izstrāde tiek balstīta uz rezultātiem, kas apkopoti iepriekš veiktā izpētē par CO2 emisiju līmeni un klimata radītajiem riskiem, ar ko teritorija jau saskarās vai potenciāli var saskarties tuvākajos gados.

Pilsētas mēru pakta mājaslapas datubāzē (https://www.covenantofmayors.eu/en/) publicētā informācija liecina, ka līdz šim SECAP plāni Vidzemē bijuši izstrādāti vairāku novadu pašvaldībās, taču daļai plānu īstenošana ir apturēta vai arī tie netiek aktualizēti un netiek veikta to ieviešanas uzraudzība. Šobrīd Vidzemes reģionā vienīgi Smiltenes novada pašvaldībai ir aktualizēts plāns 2020.-2030. gadam.

Svarīgi uzsvērt, ka arī Vidzemes plānošanas reģiona  Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 vīzijā norādīts, ka reģions spēj reaģēt uz klimata pārmaiņām, ieviešot ilgtspējīgas energoplānošanas principus arī pašvaldībās.

Eiropas Savienība, tostarp Latvija, ir apņēmusies uzsākt cīņu pret klimata pārmaiņām, un šī ir viena no prioritātēm politiskajā dienaskārtībā. Mērķis ir ambiciozs, jo līdz 2050. gadam paredzēts ievērojami samazināt CO2 emisiju daudzumu, tostarp Latvijā.  Uzņemtais kurss ir liels izaicinājums vietēja līmeņa pārvaldei, jo arī pašvaldības un vietējās kopienas ir atbildīgas par kopīgi noteiktā mērķa sasniegšanu.

 

Informācijai: Kas ir SECAP plāns?

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna konceptu ir izstrādājis Pilsētu mēru pakts – plaša Eiropas kustība, kurā reģioni un pašvaldības brīvprātīgi iesaistās savas teritorijas klimata un enerģētikas mērķu noteikšanā un sasniegšanā. SECAP koncepts izstrādāts, lai sniegtu detalizētu pārskatu par enerģētikas situāciju un SEG emisijām pašvaldībās un definētu darbības emisiju samazināšanai, energoefektivitātes pasākumu noteikšanai un atjaunojamās enerģijas mērķu sasniegšanai. Plāns paredz iekļaut arī tādas aktivitātes, ka palīdzētu pielāgoties klimata pārmaiņām, ņemot vērā riskus, piemēram, plūdus vai karstuma viļņus. Vēl viens no plāna mērķiem paredz rīcības,  kas mazinātu enerģētisko nabadzību.


Valmieras un Cēsu novadu pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrāde ir daļa no īstenošanā esošā Apvārsnis 2020 projekta “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība ” aktivitātēm. Projekta mērķis – stiprināt valsts pārvaldes speciālistu zināšanas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādei. Jāpiebilst, ka šādu plānu sagatavošanā Centrālās un Austrumu Eiropas valstu, tostarp Latvijas pašvaldības joprojām ievērojami atpaliek. Iemesli ir dažādi – gan zināšanu, gan intereses un kapacitātes trūkums, gan finanšu instrumentu trūkums plānu ieviešanai.

Jautājumiem: Andžejs Stepančuks, projekta CEESEU vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, andzejs.stepancuks@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv

 

 

_

26.01.2022

Notikumi

«Oktobris 2022»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31