Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā (Medi@TIC)

Audiovizuālā sektora attīstības iespējas Vidzemē

Vai audiovizuālajam sektoram ir potenciāls Vidzemes reģionā? Vidzemes plānošanas reģions uzskata, ka jā, tādēļ arī tiek ieviests projekts „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” jeb Medi@TIC. Projekta ietvaros jau veikta detalizēta situācijas izpēte šī sektora novērtējumam Vidzemē, kas pierāda, ka tam ir potenciāls. Dokumentā skatīti gan audiovizuālās jomas attīstības priekšnosacījumi, gan vērtēts arī institucionālais atbalsts un finansējums sektora attīstībai. Tāpat pētīta likumdošana un izglītības iespējas, arī galvenie audiovizuālā satura izplatīšanas kanāli. Lai turpinātu darbu, ir nepieciešams uzzināt jomā iesaistīto attīstības redzējumu un ieteikumus, kā arī apzināt esošās sadarbības iespējas, tādēļ decembra sākumā norisinājās iesaistīto pušu diskusija par šiem jautājumiem.

Tiekoties Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem, nozares uzņēmējiem, Valmieras biznesa un inovāciju inkubatora un Vidzemes novada pašvaldību speciālistiem, kā arī Vidzemes Augstskolas mācībspēkiem, tika prezentēts līdzšinējais veikums un diskusijas laikā pārrunātas iespējas visiem jomas attīstībā ieinteresētajiem partneriem strādāt ciešāk, nodrošināt informācijas apmaiņu, lai veiksmīgi attīstītu šo nozari. Diskusijas dalībnieki atzina, ka audiovizuālais sektors ir joma, kurā reģionam ir potenciāls piesaistīt nozares darbiniekus no citām vietām, tai skaitā Rīgas, jo šeit ir pieejama konkurētspējīga tehniskā infrastruktūra, iespējams, lētākas izmaksas un audiovizuālā ir jomā, kurā iespējams veiksmīgi darboties arī strādājot attālināti. Šīm priekšrocībām ir potenciāls piesaistīt arvien jaunus nozares speciālistus, kas līdz ar sevi piesaistīs citus savus kolēģus. Savukārt reģionam būtu jādarbojas kā vidutājam, kas veicina nozares pārstāvju sadarbības tīklu veidošanos.

Diskusijā atklājās, ka nozīmīga mērķa auditorija audiovizuālā sektora aktivizēšanai ir reģiona jaunieši, kuri, ja ieinteresēti, var sniegt lielu pienesumu, kā ar idejām, tā arī ar pavisam reālu darbošanos profesionāļu pavadībā. Vidzemē jau vairākās skolās darbojas mediju pulciņi, tiek rīkoti īsfilmu festivāli un citi pasākumi, kurus atbalstot, arvien augs jauno entuziastu pulks. Savukārt jaunajiem uzņēmējiem, kas jau darbojas audiovizuālajā sektorā, ļoti nozīmīga būtu mentoru kustības paplašināšana, kā arī iespējas gūt pieredzi pie veiksmīgiem uzņēmējiem Latvijā un ārvalstīs. Jomas uzņēmējiem īpaši vērtīgi būtu iespējas regulāri tikties, meklēt jaunas sadarbības iespējas un formas, tādējādi stiprinot savu konkurētspēju. Vidzemē jau ir labi piemēri klasteru attīstībā tūrisma un pārtikas ražošanas nozarēs. Audiovizuālais sektors var būt vēl viena joma, kurā ciešāka sadarbība klastera formā varētu sniegt labumu visiem ar jomu saistītajiem uzņēmumiem un organizācijām. Diskusijas dalībnieki vairākkārt minēja, ka nozarē ļoti trūkst labu un kvalificētu speciālistu, piemēram, kas veic krāsu korekcija, skaņas apstrādi, tāpat arī programmētāji, datordizaineri un līdzīgi.

Apkopojot diskusijā izrunāto, tas kalpos kā lielisks materiāls turpmākajam darbam pie ieteikumu formulēšanas politikas izstrādei Vidzemes reģionā audiovizuālās jomas attīstībai un esošā IKT potenciāla izmantošanai sektorā.

Projekta „Informācijas sabiedrības un IKT attīstība audiovizuālajā uzņēmējdarbībā” jeb Medi@TIC galvenais uzdevums ir veicināt starptautiskas nozīmes sadarbību un pieredzes apmaiņu starp projekta partneru reģionu uzņēmējiem un augstskolām, meklējot risinājumus kā attīstīt audiovizuālo jomu Eiropā. Projekts tiek ieviests sekojot izmaiņām informācijas sabiedrībā, kas radījušas tehnoloģisku plaisu starp tradicionālajiem audiovizuālajiem produktiem un mūsdienu augsti attīstītajām tehnoloģijām. Projekts tiek īstenots programmas INTERREG IVC ietvaros.

Papildu informācija: Laila Gercāne, Tālr.: +371 64116007, Mob.: +371 29120536, E-pasts: laila.gercane@vidzeme.lv , www.vidzeme.lv

20.12.2013

Notikumi

«Augusts 2020»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31