Izglītības stiprināti konkurētspējīgi reģioni un pieaugušo profesionālā izaugsme (CREATE)

Pieaugušo izglītības politikas veidošanā jāiesaistās arī uzņēmējiem; notikusi diskusija par pieaugušo izglītību reģionu attīstībai

Diskusijā par pieaugušo izglītības lomu reģionu attīstībā un konkurētspējas veicināšanā secināts, ka nepieciešams pilnveidot pieaugušo izglītības kvalitāti un tās atbilstību MVU specifikai. Tāpat klātesošie vienojās, ka piedāvājuma plānošanā un veidošanā jāiesaista ne tikai politikas veidotāji un pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēji, bet arī uzņēmēji, kā arī reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes.

Vidzemes plānošanas reģiona un Latvijas pieaugušo izglītības apvienības seminārā “Pieaugušo izglītība reģionu attīstībai un konkurētspējai” 24. aprīlī uz diskusiju pulcējās jomas speciālisti, vidējo un mazo uzņēmumu, to asociāciju pārstāvji, eksperti un politikas plānotāji, kas ikdienā risina cilvēkresursu attīstības un pieaugušo izglītības jautājumus.

Pasākuma dalībnieki secināja, ka ir jāmeklē iespējas kā organizēt  labas kvalitātes izglītību reģionos, kā individualizēt tās saturu un formas mazos un vidējos uzņēmumos, kur izglītības dalībnieku skaits nav liels. Tāpat diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka nepietiekoši tiek pielietots pieaugušo izglītības potenciāls viedo specializāciju priekšrocību izmantošanai uzņēmumu konkurencē.

Pirms diviem gadiem, uzsākot darbu Erasmus+ projektā CREATE, Vidzemes plānošanas reģions aktualizēja pieaugušo izglītības nozīmi cilvēkresursu attīstībā reģionos, īpaši uzsverot politikas veidotāju un pieaugušo izglītības piedāvātāju sadarbību. Sadarbība starp ieinteresētajām pusēm efektīvākas  pieaugušo izglītības politikas izveidē ir stiprināma ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā.

Diskusijas sākumā Oļegs Krasnopjorovs, Dr.oec. Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists raksturoja kopējo situāciju darba tirgū, norādot, ka šobrīd pastāv divu ātrumu Latvija – vienlaicīgi pastāv darbaspēka trūkums, bet joprojām ir daudz bezdarbnieku, kuru potenciāls darba tirgū netiek izmantots. “No vienas puses vidējie darba tirgus rādītāji tiešām izskatās lieliski, tomēr ne visām iedzīvotāju grupām ir vienlīdz labas nodarbinātības iespējas. Piemēram, salīdzinoši zems ir vīriešu nodarbinātības līmenis vecumā 50-54 gadi, kur Latvijā ir gandrīz sliktākais rādītājs ES - 75,8 % ( vidēji ES 84,2%, 2017).  Iespējamie cēloņi ir slikta veselība un zemas prasmes. Tāpat saglabājas tendence, ka mazākumtautību pārstāvji ir nodarbināti mazāk nekā latvieši, viņu vidū arī vairāk bezdarbnieku. Labākā apdrošināšana pret bezdarbu ir izglītība. Taču izglītības kvalitātei ir pieaugoša nozīme – tās  kvantitāte beidzot jāpārvērš kvalitātē,” savā prezentācijā secināja O. Krasnopjorovs.

Gundars Kuļikovskis, SIA “FIDEA” biznesa konsultants uzsvēra  viedo specializāciju lomu reģionu konkurētspējā un augstākas pievienotās vērtības produktu radīšanā, kas var sekmēt tautsaimniecības transformāciju. Cilvēkresursiem  šajā procesā ir izšķiroša nozīme. Eva Selga, Latvijas personāla vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētāja aktualizēja tēmu par millenials paaudzes radītajiem izaicinājumiem personālvadības jautājumos. Šīs paaudzes pārstāvji (dzimuši laika posmā no 1980. līdz 2000. gadam) ir vairāk  orientēti uz inovatīviem risinājumiem ar pastiprinātu apziņu darīt pasauli labāku, vēlas elastīgākas pieejas  darba vides un laika organizācijā.

Projekta CREATE vadītāja Latvijā Lelde Ābele klātesošos iepazīstināja ar projekta ietvaros izveidoto politikas rīku virtuālo platformu (Create ToolBox). Platforma adresēta  pieaugušo izglītības vietējās un reģionālās politikas veidotājiem Eiropā. Tā pieejama septiņās, tai skaitā arī latviešu valodā. Politikas  rīki lietotāju ērtībām ir sadalīti  pa politikas posmiem – politikas formulēšanai, plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai.          

Seminārā, moderatora Rolanda Ozola vadībā notika  paneļdiskusija „Cilvēkresursu attīstība ilgtspējīgos mazos un vidējos uzņēmumos: pieaugušo izglītības pieprasījums un piedāvājums pašlaik un tuvākajos piecos gados”. Darba grupās dalībnieki apsprieda tādas tēmas kā kvalitatīvas pieaugušo izglītības pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem reģionos: izglītības piedāvātāju sadarbība un konkurence; pieaugušo izglītības dalībnieku un pakalpojumu sniedzēju mobilitāte, pieaugušo izglītības plānošana un finansēšana reģionos. 

>> Vidzemes plānošanas reģiona un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības semināra “Pieaugušo izglītība reģionu attīstībai un konkurētspējai” prezentācijas pieejamas šeit:

Oļegs Krasnopjorovs “Cik efektīvi izmantojam darbaspēka resursus?”

Gundars Kuļikovskis “Reģionu viedā specializācija kā konkurētspējas katalizators: Rīgas reģiona piemērs”

Eva Selga “Digitalizācija un Millennial paaudze – galvenie personāla vadības nākotnes izaicinājumi”

Lelde Ābele “Erasmus+ programmas projekta CREATE ieguldījums pieaugušo izglītības politikas rīku analīzē”

 

Vairāk informācijas: Lelde Ābele, projekta CREATE vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, lelde.abele@vidzeme.lv, mob.t. 29266757

29.04.2019

Notikumi

«Septembris 2020»
POTCPSSv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930