Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas (Woodenergy)

Koksnes enerģijas nozīme katra cilvēka ikdienas dzīvē palielinās. Aizvien vairāk pašvaldību iestādes un privātpersonu mājas, kas tiek apkurinātas ar koksni vai meža biomasu. Vidzemē koksnes izmantošana centralizētajā siltumapgādē ieņem nozīmīgu vietu, taču vēl joprojām jārisina jautājumi par tehnoloģiju attīstību siltumražošanā, lai paaugstinātu to efektivitāti. Svarīgi par koksnes enerģiju turpināt runāt visos sabiedrības līmeņos, kā arī atgādināt par tās ieguvumiem un iespējām videi draudzīgas siltumenerģijas iegūšanā. Meži ir viena no lielākajām Vidzemes reģiona bagātībām - 52% no teritorijas aizņem meža zemes, kas ik gadu tiek atjaunotas un paplašinātas. Katra koka daļa ir jāizmanto piemērotā un pārdomātā veidā, lai tā reģionam sniegtu ekonomiskus un ekoloģiskus ieguvumus, nodrošinot sevi ar siltumu no mūsu reģionā pieejamajiem resursiem. Vidzemes plānošanas reģions ar projekta “Woodenergy” atbalstu uzsācis diskusiju par koksnes enerģiju un tās iespējām vairākos līmeņos - starp politikas veidotājiem, meža īpašniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, kā arī skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem.

 

Nosaukums

Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas

Abreviatūra

Woodenergy

Vadošais partneris

Ostergotlandes reģionālās attīstības departaments

Projekta numurs CB21
Programma Centrālās Baltijas programma INTERREG IV A
Partneri
  1. Zviedrijas meža aģentūra
  2. Igaunijas Dabaszinātņu universitāte
  3. Igaunijas privāto mežu centrs
  4. Vidzemes plānošanas reģions
  5. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs/Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

Asociētie partneri

-

Mērķis

Veicināt meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu projektā iesaistītajos reģionos.

Pasākumi

Projekta partneru pieredzes apmaiņa un darbības koordinācija, lai sasniegtu projekta rezultātu maksimālu īstenošanu. Starptautiskas tikšanās un diskusijas par bioenerģijas resursiem, pārstrādi, piegādi un ar patēriņu saistītiem tirgus dalībniekiem.

Reģionālās attīstības plānošanas instrumentu izstrāde tādas politikas veidošanai, kuras mērķis ir samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisiju un efektīvi izmantot koksnes bioenerģijas resursus.

Pārrobežu un starpnozaru kompetences uzlabošana un veicināšana bioenerģijas un moderno tehnoloģiju pielietošanas jomā.

Zināšanu paaugstināšana, resursu izpēte un investīciju programmu apgūšanas veicināšana bioenerģijas un moderno tehnoloģiju pielietošanai siltumenerģijas nodrošināšanai reģionos.

Rezultāti

Labāka daudznozaru pieeja un koordinācija starp partneriem un atbildīgo partneru organizācijām. Uzlabota starptautiskā sadarbība ES projektu apguvē.

Izveidota projekta mājas lapa, kura darbosies arī pēc projekta īstenošanas. Nodrošināta ārējas informācijas plūsma projekta mērķa grupām, piemēram, politiķiem, iedzīvotājiem, profesionāļiem, par projektu kopumā. Sagatavota informācija ieinteresētajām pusēm meža nozarē - brošūras, īsfilma un izstāde.

Reģionālās politikas attīstība pamatā balstīta uz plānveidīgu bioenerģijas un moderno tehnoloģiju pielietošanu reģionu siltumapgādē. Ieteikumu izstrāde. Izstrādātas metodes sabiedrības informēšanai, konsultēšanai un izglītošanai bioenerģijas un moderno tehnoloģiju pielietošanai jomā un mežsaimniecībā.

Izveidots ilgtspējīgs kompetences tīkls starp reģionālajām pašpārvaldēm un starpvalstu mācību iestādēm, kā arī citām ieinteresētajām pusēm par bioenerģijas un moderno tehnoloģiju pielietošanu reģionu siltumapgādē. Projektā iesaistīto dalībvalstu pieredzes apmaiņas rezultātā tiks izstrādātas metodes tirgus analīzei koksnes bioenerģijas jomā.

Atbalsta rīku izstrāde, lai nodrošinātu investīciju piesaisti meža resursu efektīvai izmantošanai ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un jaunāko tehnoloģiju pielietošanai projektā iesaistītajos reģionos, ņemot vērā ekonomiskos, klimata un vides aspektus. Starpnozaru un starptautisku kompetenču izveide. Savstarpēji piemērojamu siltumenerģijas nodrošināšanas sistēmu modeļu izveides ieteikumu sagatavošana.

Budžets

Projekta kopējais budžets 1 438 155 EUR

VPR budžets - 287 159 EUR.

Ieviešanas laiks

2010. gada maijs - 2012. gada decembris

Kontaktpersona

Projekta vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā Gatis Teteris, tel. 26593515, e-pasts: gatis.teteris@vidzeme.lv

Logo

 

Projekta mājas lapa

www.woodenergyproject.eu

 

Aktuālāko informāciju par projekta aktivitātēm iespējams uzzināt Vidzemes plānošanas reģiona ikmēneša izdevumā “VPR Jaunumi”.

Notikumi

«Jūnijs 2020»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930