Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build up Skills)

 

  

Ēka ar augstu energoefektivitāti ir viens no galvenajiem darba rezultātiem augsti kvalificētiem celtniecības speciālistiem. Jau vairākus gadus Latvijā tiek uzsvērta atjaunojamo energoresursu izmantošanas nozīme enerģijas iegūšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai jau esošajās ēkās un no jauna būvētajās. Tikai zinoši speciālisti spēj ēku uzbūvēt atbilstoši mūsdienu prasībām. Šobrīd būvniecības nozarē nodarbināto zināšanas ir jāuzlabo un regulāri jāpapildina. Jāizprot, kādas izmaiņas jāveic likumdošanā un sadarbībā starp dažādām iesaistītajām pusēm. Latvijas plānošanas reģioni un būvniecības nozares pārstāvji iesaistījušies projektā “Build up Skills - Latvia”, lai noskaidrotu, kā paaugstināt zināšanas un prasmes būvniecības nozarē strādājošajiem.

 

Nosaukums

Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija

Abreviatūra

Build up Skills

Vadošais partneris

RPR

Projekta numurs IEE/11/BWI/507/SI2.604357
Programma Intelligent Energy Europa

Partneri

  1. Vidzemes plānošanas reģions
  2. Kurzemes plānošanas reģions
  3. Zemgales plānošanas reģions
  4. Latgales plānošanas reģions
  5. Latvijas Vides investīciju fonds
  6. Latvijas Būvnieku asociācija
  7. Latvijas Būvinženieru savienība
  8. Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Asociētie partneri

-

Mērķis

Izstrādāt vadlīnijas un rīcības plānu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu (AER) nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšanai

Pasākumi

-       Nacionāla līmeņa sadarbības tīkla, kurā tiek iesaistītas reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijas, kuru kompetences ir tieši vai pastarpināti saistītas ar speciālistu sagatavošanu un izmantošanu darbam ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomās, izveide.

-       Profesiju un prasmju, kuras Latvijas būvniecības sektoram būs nepieciešamas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomās laika posmā līdz 2020.gadam, identificēšana un prognozēšana.

-       Prioritāro apmācību jomu noteikšana, nepieciešamo esošās apmācību sistēmas izmaiņu un jaunu izglītības programmu plānošana, tādā veidā sekmējot pietiekama skaita kvalificētu speciālistu pieejamību laika posmā līdz 2020.gadam un ilgāk.

-       Rīcības plāna, kura ieviešana sekmēs Latvijas valsts definētos ilgtspējīgas enerģijas politikas mērķus laika posmam līdz 2020.gadam, izstrāde, integrējot plānā pasākumus, kas ir saistīti ar speciālistu sagatavošanu un izmantošanu darbam ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomās.

Rezultāti

-       Izveidots nacionāla līmeņa sadarbības tīkls, kurā iesaistītas reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijas, kuru kompetences ir tieši vai pastarpināti saistītas ar speciālistu sagatavošanu un izmantošanu darbam ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomās.

-       Veikta esošās situācijas izpēte un identificētas profesijas un prasmes, kuras Latvijas būvniecības sektoram būs nepieciešamas ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomās laika posmā līdz 2020.gadam.

-       Definētas prioritārās apmācību jomas, ieplānotas esošās apmācību sistēmas izmaiņas un jaunas izglītības programmas, tādā veidā sekmējot pietiekama skaita kvalificētu speciālistu pieejamību laika posmā līdz 2020.gadam un ilgāk.

-       Izstrādāta stratēģija un rīcības plāns, kuru ieviešana sekmēs Latvijas valsts definēto ilgtspējīgas enerģijas politikas mērķu laika posmam līdz 2020.gadam sasniegšanu. Plānā integrēti pasākumi, kas ir saistīti ar speciālistu sagatavošanu un izmantošanu darbam ēku energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomās.

Budžets

Projekta kopējais budžets - 130 797,44 LVL

VPR budžets - 9 400,70 LVL

Ieviešanas laiks

2011. gada decembris – 2013. gada maijs

Kontaktpersona

Gatis Teteris
gatis.teteris@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

http://www.rpr.gov.lv/pub/

Notikumi

«Janvāris 2020»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031