Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)

Iesaistot pašvaldību speciālistus un vietējos iedzīvotājus, ar ES atbalstu izstrādāts Latvijā pirmais novada mobilitātes plāns

Izmantojot piešķirtos Eiropas Savienības fonda līdzekļus, izstrādāts mobilitātes plāns jaunajam Smiltenes novadam. Dokuments uzskatāms par šobrīd vienīgo mobilitātes plānošanas dokumentu Latvijā, kas izstrādāts, aptverot visu novada teritoriju. Pirms administratīvi teritoriālās reformas (ATR) šāda veida plānošanas dokumenti tika izstrādāti daļai pilsētu un plānošanas reģionu.

Ņemot vērā Smiltenes novada (pirms ATR) ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037. definēto novada attīstības vīziju un stratēģiskos mērķus, kas saistīti ar ekonomiskās vides, sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides attīstību, mobilitātes plāna izstrādes mērķis bija sagatavot stratēģiskās plānošanas dokumentu apvienotajam Smiltenes novadam. Dokuments tiks izmantots kā vadlīnijas mobilitātes pakalpojumu un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai, lai apmierinātu iedzīvotāju un uzņēmēju mobilitātes vajadzības gan Smiltenes pilsētā, gan novada lauku teritorijās, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.


 

Smiltenes novada mobilitātes plāna pilna teksta versija pieejama >> ŠEIT <<.

(2. pielikums Smiltenes novada mobilitātes plāna pasākumu daudzkritēriju analīzes matrica pasākumu prioritātes noteikšanai (.xls))


Smiltenes novada mobilitātes plāns izstrādāts, sadarbojoties iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem, vietējiem iedzīvotājiem un Vidzemes plānošanas reģiona administrācijai. Procesā iesaistījās arī Apes un Raunas novadu pašvaldību pārstāvji, apzinoties, ka pēc administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanās, šie novadi tiks apvienoti ar Smiltenes novada teritoriju un tas atstās iespaidu uz iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem.

Sarmīte Daudziete, Smiltenes novada Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja vērtē paveikto: “Izstrādātais mobilitātes plāns ir kvalitatīvs pētījums par esošo situāciju, kurā ieskicētas arī Smiltenes novada iedzīvotāju mobilitātes iespējas. Plānā ir definēti mobilitātes attīstības scenāriji, kuros aprakstīti mobilitātes mērķi un uzdevumi. Izveidota daudzkritēriju analīzes matrica plānoto mobilitātes plāna pasākumu prioritāšu noteikšanai, lai sasniegtu labākas iedzīvotāju mobilitātes iespējas nākotnē. Vēlos norādīt, ka kvalitatīva izstrādātāja un pasūtītāja komunikācija ir svarīga šādu dokumentu izstrādes procesā. Ļoti nozīmīgi iesaistīt arī vietējos iedzīvotājus, jo tas ļauj labāk saprast viņu vajadzības un veicina izpratni par plānošanas dokumentā nospraustajiem mērķiem un uzdevumiem. Izstrādāto dokumentu vērtēju kā pilnvērtīgu materiālu, ko pašvaldība turpmāk, plānojot ceļu, ielu u.c. transporta infrastruktūras attīstību un uzlabošanu, ņems vērā. Pateicība Vidzemes plānošanas reģiona komandai par iespēju izstrādāt šādu mobilitātes plānu Eiropas Savienības projekta ietvaros, kā arī par veiksmīgo sadarbību plāna izstrādes gaitā.”


Foto: Smiltenes novada pašvaldības arhīvs

Plāna izstrāde noritēja četros posmos: tika identificētas problēmas un apzinātas vajadzības, definēti plāna mērķi, izstrādāti attīstības scenāriji un izstrādāts pasākuma plāns mērķu sasniegšanai.

Sagaidāms, ka mobilitātes plāna realizācijas gadījumā tiks uzlabota Smiltenes pilsētas kā apvienotā novada administratīvā centra sasniedzamība un uzlabosies piekļuve darba vietām, izglītības, veselības aprūpes, kultūras un valsts pārvaldes iestādēm un privāto pakalpojumu sniegšanas vietām Smiltenes pilsētā. Tāpat samazināsies satiksmes dalībnieku ceļā pavadītais laiks un uzlabosies satiksmes ērtība un drošība, vienlaikus mazinot satiksmes sistēmas radīto negatīvo ietekmi uz klimatu, cilvēku veselību un apkārtējo vidi.

 

Smiltenes novada mobilitātes plāna izstrādi pēc Vidzemes plānošanas reģiona pasūtījuma vadīja SIA "Ardenis". Plāns tika izstrādāts Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekta “MARA” ietvaros.  Vairāk informācijas par projektu http://www.mara-mobility.eu (angļu valodā) un http://www.vidzeme.lv (latviešu valodā).


Jautājumiem: Rita Merca, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, rita.merca@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv

29.09.2021

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031