Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)

Attālos lauku apvidos apmierinošas kvalitātes mobilitātes pakalpojumu nodrošināšana ir liels izaicinājums, kas būtiski ietekmē reģiona sociālekonomiskās attīstības iespējas. Lielāki attālumi starp galamērķiem un mazāks apdzīvojuma blīvums, salīdzinot ar vidēja un liela izmēra pilsētām, ir galvenie šķēršļi. Efektīvu risinājumu ieviešanu kavē informācijas trūkums par faktiskajiem iedzīvotāju un tūristu pārvietošanās paradumiem un vajadzībām mobilitātes kontekstā, ņemot vērā svārstmigrāciju un pārvietošanās sezonalitāti. 

 

Projekts MARA risinās augstākminētās esošās sistēmas nepilnības, lai uzlabotu mobilitātes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti lauku reģionos. Uzlabojot esošo mobilitātes pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un pārbaudot inovatīvus un ilgtspējīgus mobilitātes risinājumus, MARA projekta partneri vēlas stiprināt par reģionālo un vietējo mobilitāti atbildīgo organizāciju un speciālistu spēju risināt daudzpusīgus ar mobilitāti saistītus izaicinājumus. Šī lokāli-reģionālā, uz vietām balstītā pieeja ir MARA projekta pamatelements, kā arī svarīga “Eiropa 2020” stratēģijas sastāvdaļa.>>

 

 

Nosaukums:        Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos
Abreviatūra: MARA (Mobility and Accessibility in Rural Areas - new approaches for developing mobility concepts in remote areas)
Vadošais partneris:     Mēklenburgas - Priekšpomerānijas Enerģētikas, infrastruktūras un digitizācijas ministrija (Vācija)
Programma: Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam
Partneri:

Mēklenburgas - Priekšpomerānijas Enerģētikas, infrastruktūras un digitalizācijas ministrija (Vācija)

Belostokas Tehnoloģiju Universitāte (Polija)

Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

Setesdalas reģiona padome (Norvēģija)

Viļņas Ģedemina tehniskā universitāte (Lietuva)

Zviedrijas transporta administrācija (Zviedrija)

Petrozavodskas pilsēta (Krievija)

Hajinovkas apriņķis (Polija)

Dalarnas Universitāte (Zviedrija)

Karēlijas tūrisma centrs (Krievija)

Tartu Universitāte (Igaunija)

Somu vides institūts (Somija)

Virsmērķis:  Uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti lauku reģionos 
Rezultāts:   Paaugstināt iedzīvotāju mobilitāti un uzlabot sabiedriskā transporta sasniedzamību un ātrumu
Pasākumi:
  • Veikt digitālu mobilitātes vajadzību kartējumu partneru reģionos;
  • Izstrādāt vadlīnijas iedzīvotāju iesaistei mobilitātes risinājumu plānošanas procesā;
  • Izstrādāt vairāku mobilitātes risinājumu realizācijas lietderības priekšizpētes (feasibility plan);
  • Pilotēt vairākus mobilitātes risinājumus.
Budžets: Kopējais budžets: 2 366 651,00 EUR
VPR budžets: 228 050,00 EUR
Programmas līdzfinansējums: 193 842,50 EUR (85%)
Ieviešanas laiks:   01.01.2019 - 30.09.2021
Kontaktpersonas: 

Rita Merca
Tel. +371 29476373
rita.merca@vidzeme.lv 

Andžejs Stepančuks
Tel. +371 25951714
andzejs.stepancuks@vidzeme.lv


Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031