Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)

Vidzemē mobilitātes problemātiku lauku apvidos risina kompleksi; uzsākts jauns starptautisks projekts MARA

Risinot transporta nozares izaicinājumus attālajos lauku apvidos, Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies jauna starptautiska projekta īstenošanā, lai kopā ar citiem jau uzsāktiem transporta nozares projektiem kompleksi risinātu mobilitātes problēmas attālos Vidzemes lauku apvidos.

Domājot par reālās vajadzībās balstītu risinājumu radīšanu, īpaša uzmanība tiks pievērsta iedzīvotāju līdzdalībai – tiks izstrādātas vadlīnijas iedzīvotāju iesaistei mobilitātes risinājumu plānošanas procesā, kas īpaši noderēs pašvaldībām, plānojot savu teritoriju attīstību. Arī pati projekta partnerība pirms inovatīvu mobilitātes risinājumu testēšanas projekta ietvaros veiks rūpīgu iedzīvotāju mobilitātes vajadzību kartējumu, nodrošinot plānotā risinājuma lietderības priekšizpēti.

Izmantojot starptautiskajā partnerībā esošās zināšanas un resursus, tiks meklēti un attīstīti mobilitātes risinājumi lauku apvidos, kur iedzīvotāju blīvums ir neliels un  attālumi starp galamērķiem lieli. Galvenais projekta mērķis ir strādāt pie mobilitātes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas lauku reģionos. Kā atzīst projekta “MARA” vadītāja Rita Merca: “Līdzīgas problēmas ar mobilitāti lauku apvidos ir arī citām valstīm. Sanākot kopā uz pirmo tikšanos, diskutējām par lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd katrs individuāli sastopamies savās valstīs un jāsecina, ka tādas pašas problēmas – sabiedriskā transporta trūkums, zemais iedzīvotāju blīvums un nevienlīdzīgās pārvietošanās iespējas laukos – ir gan, piemēram, Polijai, gan Norvēģijai. No savas puses varējām pastāstīt par Latvijas centieniem problēmas risināt, strādājot pie pakalpojuma “transports pēc pieprasījuma” testēšanas. Tas pievērsa vairāku partneru uzmanību, jo daudzi par šādu risinājumi ir dzirdējuši, taču nav bijusi iespēja izjautāt detalizētāk par ieviešanas gaitu. Šāda veida savstarpējā pieredzes un informācijas apmaiņa starptautiskos projektos ir vērtējama kā ļoti nozīmīgs ieguvums.”

Projektā “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos” (saīsinājumā “MARA”) iesaistījušies 12 partneri no Baltijas jūras reģiona, tostarp arī Vidzemes plānošanas reģions kā vienīgais partneris no Latvijas.

Projekta MARA partneri tiekas pirmajā darba sanāksmē Šverīnā, Vācijā (Foto: Vidzemes plānošanas reģions)

Projekta vadošais partneris ir Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Enerģētikas, infrastruktūras un digitalizācijas ministrija Vācijā, partnerībā ir arī Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas universitātes, reģionālā pārvalde Norvēģijā, Krievijas un Polijas pilsētu administrācijas, kā arī Zviedrijas transporta administrācija.

Jāatgādina, ka vēl nesen Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030, kura izstrādē iesaistījās LR Satiksmes ministrija,  VAS “Latvijas valsts ceļi” un citas institūcijas. Mobilitātes plāns sniedz būtisku ieskatu nākotnes attīstības virzienos, taču vienlaikus tas palīdz jau šobrīd, plānojot sabiedriskā transporta kustību reģionā, ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbus pašvaldībās, kā arī ļauj skaidrāk noteikt prioritātes jautājumos, kuros nepieciešams pārstāvēt reģiona intereses nacionālā līmenī. Savukārt projekta “MARA” ietvaros fokuss būs šaurāks, aplūkojot tieši lauku apvidu problemātiku, lai meklētu risinājumus, kas piemēroti tieši šādām teritorijām, kuru īpatsvars Vidzemē ir ievērojams.

Vidzemes plānošanas reģions teritorijas attīstībai izvēlējies konkrētus virzienus, no kuriem viens – uzlabot sasniedzamību, pieejamību un reģiona pievilcību. Lai tuvinātos Vīzijai 2030 par Vidzemi kā labi savienotu reģionu, mērķtiecīgi tiek meklēti kompleksi risinājumi transporta sistēmas un iedzīvotāju mobilitātes attīstībai. Īpaša loma tiek piešķirta alternatīvo transporta veidu izmantošanas iespējām, ņemot vērā, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi vietās ar zemu iedzīvotāju blīvumu ir nerentabli un to apjoms tiek samazināts.

Projekts “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos” (saīsinājumā “MARA”) tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona 2014.-2020. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti lauku reģionos. Tā īstenošanā iesaistījušies 12 partneri no 9 reģioniem. Vairāk informācijas par projektu: https://ej.uz/projekts_Mara


Foto: Evija Ziemiņa, Smiltenes novada pašvaldības arhīvs un Vidzemes plānošanas reģiona arhīvs

 

Jautājumiem: Rita Merca, projekta MARA vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, rita.merca@vidzeme.lv; Andžejs Stepančuks, telpiskās plānošanas eksperts, andzejs.stepancuks@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste projektā MARA, Vidzemes plānošanas reģions, anita.abolina@vidzeme.lv.

13.06.2019

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031