No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā (GroundEco)

Gaujas - Koivas upju baseinu administratīvi sadala robeža starp Latviju un Igauniju, tomēr tam raksturīgs vienots ūdeņu, tai skaitā pazemes ūdeņu, aprites cikls. Kopīga pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošana ir nepieciešama gan ģeogrāfisko un hidroloģisko apstākļu, gan arī abām valstīm saistoša Eiropas Savienības ūdens politikas ietvara (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK) dēļ. GroundEco mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā. Tas tiks sasniegts, izstrādājot vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai, to ieviešot un pārbaudot izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā ciešā sadarbībā ar projekta partneriem, kā arī paaugstinot sabiedrības informētību par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi.

 

 

Nosaukums

No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā 

Abreviatūra

GroundEco

Vadošais partneris VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Projekta numurs Est-Lat 62
Programma Interreg Estonia – Latvia 2014-2020

Partneri

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa (vadošais partneris) (LV)
 • Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) (EE)
 • Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Eesti Geoloogiateenistus) (EE)
 • Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts (Tallinna Ülikool) (EE)
 • Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departaments (LV)
 • Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LV)
 • Vidzemes plānošanas reģions (LV)

Asociētie partneri

-

Mērķis

Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu GaujasKoivas upju baseinā.

Pasākumi

 1. Projektam nepieciešamo datu identifikācija un to apmaiņa starp projekta partneriem (no partneru uzturētajām datubāzēm vai iepriekšējiem pētniecības projektiem);
 2. Vienotas metodikas izstrāde un tās aprobācija Gaujas - Koivas upju baseinā;
 3. Pētījumi un konceptuālo modeļu izstrāde izmēģinājuma teritorijās (pētījuma objekts – avoksnāji un avotu komplekss);
 4. Rekomendāciju izstrāde pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošanas uzlabošanai un projekta rezultātu izplatīšana.

Rezultāti

 1. Vienota metodika no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai;
 2. Metodika pārbaudīta, ieviešot izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā, sadarbībā ar projekta partneriem;
 3. Veicināts sabiedrības informētības līmenis par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi;

Budžets

Projekta kopējais budžets – 411 764,72 EUR

-no tiem ERAF līdzfinansējums - 350 000.00 EUR

VPR budžets – 37 647.06 EUR

- no tiem ERAF līdzfinansējums - 32 000.00 EUR

Ieviešanas laiks

10.05.2018. – 09.07.2020.

Kontaktpersona VPR

Maija Rieksta

GroundEco projekta vadītāja 

Tel. +371 26099521

maija.rieksta@vidzeme.lv 

Projekta mājaslapa

https://www.meteo.lv/lapas/par-centru/eiropas-savienibas-lidzfinansetie-projekti/groundeco/groundeco?id=2331&nid=1157 

Augstākminētā informācija šajā mājas lapā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Notikumi

«Novembris 2020»
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30