Piesārņoto vietu salīdzinošā novērtēšana (BECOSI)

Izstrādāti metodiski materiāli piesārņotu vietu plānošanai

Projekta “Piesārņoto vietu salīdzinošā novērtēšana” (BECOSI) ieviešanā ir sācies ražas ievākšana laiks – daudzas aktivitātes jau ir ieviestas vai strauji tuvojas noslēgumam. Tāpēc projekta partneri no četrām valstīm (Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas) no šī gada 9. aprīļa līdz 11. aprīlim tikās Linčēpingā, lai izvērtētu projekta ieviešanu un diskutētu par turpmākās sadarbības virzieniem.

 

 

Projektā noslēgušās arī vairākas aktivitātes, kuras Vidzemes plānošanas reģionam bija būtiskākās. Piesārņotai teritorijai Cēsīs, Rūpniecības ielā 13 un tās apkārtnei SIA ‘’Reģionālie projekti’’ ir izstrādājusi teritorijas plānu - telpiskās attīstības koncepciju. Šajā teritorijā līdz 2001. gadam atradās Cēsu centrālās katlu mājas mazuta cisternas, no kurām naftas produkti ir nokļuvuši gruntī un gruntsūdeņos. Pirms projekta aktivitātēm piesārņojuma izpētes darbi šeit nav veikti, un teritorija piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu reģistrā bija iekļauta kategorijā “potenciāli piesārņotas vietas’’. Projektā tika veikta piesārņojuma sākotnējā izpēte – grunts, virszemes ūdens no izstrādātā karjerā, kā arī apkārtējo māju aku gruntsūdeņu paraugu noņemšana un analizēšana. Vairākās paraugu ņemšanas vietās naftas produktu piesārņojums augsnē, kā arī gruntsūdeņos pārsniedza pieļaujamās robežas. Tāpēc potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistrā tika mainīta attiecīgās teritorijas kategorija uz “piesārņota vieta’’. Tomēr pavisam netālajā slēgtā karjera teritorijā, kas ir lielākā ūdenstilpne Cēsu pilsētas teritorijā, piesārņojumus netika atklāts. Minētos darbus 2011. gadā veica ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra’’ speciālisti.

 

Paraugu ņemšanas darbus 2011. gadā veica ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra’’ speciālisti

 

Ņemot vērā izpētes rezultātus, teritorijas plānā - telpiskās attīstības koncepcijā tika noteikti vairāki teritorijas attīstības pamatnosacījumi:

  • Piesārņotā teritorija pēc sanācijas ir izmantojama ražošanas, infrastruktūras objektu, transporta infrastruktūras objektu izvietošanai. Attīstības priekšlikumā piedāvāts to veidot kā autostāvvietu;
  • Piesārņotās vietas tuvumā nav pieļaujama jaunu dzīvojamo teritoriju izveidošana. Esošās dzīvojamās mājas ir nodrošināmas ar centralizētu ūdens apgādi;
  • Piesārņotās teritorijas tiešā tuvumā ir veicināma ražošanas un infrastruktūras objektu izbūve;
  • Tā kā izstrādātajā karjerā un tā tuvumā nav atrasts augsnes un gruntsūdens piesārņojums, karjers ar tam piegulošo teritoriju ir izmantojams aktīvai atpūtai;
  • Pateicoties karjera stratēģiskajam novietojumam, tā tuvumā ir veidojama aktīvās atpūtas un sporta bāze;
  • Lai nodrošinātu esošās ražotnes un perspektīvās atpūtas teritorijas līdzāspastāvēšanu, ir veidojams publiski pieejams objekts atpūtas objektu apmeklētāju apkalpei.

 

Izstrādātajā teritorijas plānā - telpiskās attīstības koncepcijā tiek piedāvāti divi attīstības scenāriji, kuri abi paredz teritoriju attīstīt kā atpūtas vietu. Pirmajā scenārijā tā attīstāma kā atpūtas teritorija Cēsu pilsētas iedzīvotājiem, bet otrs scenārijs paredz, ka tai ir reģionāla nozīme.

 

Teritorijas plāns - telpiskās attīstības koncepcija paredz - Teritorijas galvenā funkcija- sports un aktīvā atpūta. Teritorijas labiekārtojumā pielietojami dabīgi materiāli. (autors SIA Reģionālie projekti)

 

Sagatavotais teritorijas plāns - telpiskās attīstības koncepcija - būs lietderīgs metodiskais materiāls piesārņotu teritoriju telpiskai plānošanai un integrācijai pilsētu teritorijās, kā arī priekšlikums Cēsu pilsētas teritorijas plānošanai.

 

Teritorijas plāns - telpiskās attīstības koncepcija plānotais Atpūtas parks (autors SIA Reģionālie projekti)

 

Bez minētās koncepcijas SIA ‘’Reģionālie projekti’’, sadarbojoties ar SIA ‘’Venteko’’, ir sagatavojuši ‘’Rokasgrāmatu piesārņoto vietu plānošanai’’, kas paredzēta pašvaldību teritoriju plānotājiem, un satur informāciju par normatīvajiem aktiem, terminoloģiju un dažādu valstu piemēriem piesārņoto plānošanā. Rokasgrāmata kalpos kā praktisks ceļvedis, strādājot ar piesārņoto vietu plānošanu.

“Rokasgrāmata piesārņoto vietu plānošanai’’ ir pavairota CD formātā un tiks izplatīta Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Tāpat arī iecerēts, ka gan teritorijas plāns - telpiskās attīstības koncepcija piesārņotai vietai - gan rokasgrāmata tiks publicēti Vidzemes plānošanas reģiona interneta vietnē. Šī gada vasarā tiek plānots projekta seminārs, kurā iepazīstināsim ar sagatavotajiem projekta rezultātiem. Detalizētāka informācija par semināru tiks publicēta Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

03.05.2013

Notikumi

«Maijs 2020»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031