Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

RATIO projekts sniedz noderīgu informāciju par atbalsta iespējām MVU inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādei

Divu gadu garumā RATIO projekts ir aktīvi strādājis, lai veidotu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU)  inovāciju atbalsta sistēmu reģionā.  Pašvaldības, uzņēmēji, eksperti,  pētnieki, atbildīgo institūciju  pārstāvji no VARAM, Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA), Ekonomikas ministrijas vairākkārt tikušies semināros, diskusijās, ārvalstu labās prakses  apguvē, lai vērtīgās idejas un atziņas rezultētos konkrētā rīcībā, kas palīdzētu inovatīvajiem uzņēmumiem attīstīties un kļūt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. 

21. martā Alojas novada Ungurpilī  Vidzemes pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti  un eksperti tikās, lai iepazītos ar publiskā atbalsta iespējām MVU inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādei.  Sanāksmes vieta nebija izvēlēta nejauši, jo Alojas novada jaunais uzņēmējdarbības  centrs SALA ir inovatīvs gan pēc  formas, gan satura – tas atrodas lauku teritorijā un sniedz atbalstu uzņēmējiem, tāpēc jo īpaši interesanti bija tuvāk arī ar centra darbību. Projekta ietvaros darba grupas dalībnieki tika vairākkārt iepazīstināti arī ar ārvalstu partneru labās prakses piemēriem, kur kopstrādes telpas ir izveidotas reģionos, kā arī viens no RATIO rīcības plāna punktiem ir tieši šādu vietu izveides veicināšana. Ievadvārdus teica  Alojas novada domes vadītājs Valdis Bārda,  sveicot pasākuma dalībniekus Ungurpilī -  centra izveide ir uzskatāms piemērs, kā atbalstīt uzņēmējus. Vēlāk Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) speciālisti pastāstīja par iniciatīvām un paveikto uzņēmējdarbības attīstībai Vidzemē. Kā viens no nozīmīgākajiem  darbiem  ir RATIO projektā izstrādātais Rīcības plāns MVU inovāciju sekmēšanai reģionā, ko izstrādāja  SIA ,,Ideju kapitāls” sadarbībā ar  VPR ekspertiem Kristapu Ročānu un Irīnu Kulitāni, kā arī projekta vadītāju Laimu Engeri. 

Sanāksme tika rīkota, atsaucoties uz projektā iesaistīto pušu ierosinājumu - vairāk un aktīvāk apmainīties ar informāciju par dažādām uzņēmējdarbības atbalsta  iespējām. RATIO projekta darba grupu sanāksmēs vairākkārt ir izskanējis  viedoklis, ka valstī pastāv atsevišķi, lielākoties savstarpēji nesaistīti, dažādu atbalsta posmu instrumenti, kurus pārrauga un attīsta dažādas ministrijas. Šoreiz seminārā akcents tika likts uz uzņēmējiem mazāk zināmām atbalsta programmām, kas veicina pētniecības un uzņēmējdarbības aktivitātes uzņēmumos. Seminārā laikā sniegtā informācija pierādīja, ka šādu atbalsta programmu nav nemaz tik maz. Piemēram, Lauku  atbalsta dienesta pārstāvis Juris Cvetkovs iepazīstināja ar programmu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, speciālistu kompetences apguvei un paaugstināšanai.  Kā interesantas un vērtīgas  var minēt arī  Valsts izglītības attīstības aģentūras administrētās atbalsta programmas Eurostars, Eureka, pieaugušo kompetenču pilnveides un jaunu, kvalificētu speciālistu piesaistes un pēcdoktorantūras pētniecības programmas. Uzņēmēji var izmantot šīs programmas, lai piesaistītu savam uzņēmumam labus speciālistus, kas spēj radīt un īstenot inovāciju un pētnieciskus projektus, kā arī, lai paaugstinātu savu darbinieku profesionālo kvalifikāciju.

Papildus jau nosauktajam, Latvija aktīvi darbojas Eiropas Biznesa atbalsta tīklā (Enterprise Europe Network EEN ). Uzņēmēji var izmantot starptautisku tehnoloģiju pārnesi un virkni citu mehānismu, kā arī uzņēmuma profila ievietošanu datu bāzē, inovāciju vadības ekspertīzi, piedalīties kontaktu veidošanas pasākumos. Šo tīklu pārrauga LIAA. Par  Inovāciju vaučeru programmu RATIO projektā jau runāts vairākkārt, taču  programma vēl mazpazīstama uzņēmējiem un netiek pietiekoši izmantota. Tādēļ uzklausījām LIAA ekspertu Māri Jansonu par esošo situāciju vaučeru programmas ieviešanā un jauninājumiem, kurus iespējams izmantot, lai to padarītu pieejamāku MVU, kā arī pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti tika iepazīstināti ar citām iespējām uzņēmējdarbības attīstībai, kā, piemēram, tehnoloģiju skautiem. Ļoti noderīgu informāciju sniedza LIAA Valmieras biznesa inkubators, klātesošajiem izklāstot  detalizēti, kā  kļūt par inkubatora uzņēmumu, kādi ieguvumi un iespējas rodamas, lai attīstītu savu uzņēmumu tepat Vidzemē.  Inkubators darbojas tikai nedaudz vairāk kā gadu, taču salīdzinoši īsā laika posmā daudz paveikts. Tas var lepoties gan ar to, ka ievērojams skaits jaunu uzņēmumu izrādījuši interesi darboties inkubatorā, gan ar jau to uzņēmumu panākumiem sava biznesa attīstībā, kas inkubatorā jau darbojas.

Šobrīd ir liels pieprasījums arī pēc pirmsinkubācijas pakalpojumiem, kuru galvenais mērķis ir sagatavot potenciālo uzņēmēju un sakārtot tā biznesa modeli, izveidojot pamatotu biznesa plānu. Savukārt Latvijas augstvērtīgas un veselības klastera valdes loceklis K. Ročāns pastāstīja par klastera darbību, projektiem un starptautisko pieredzi.  

 

Pasākuma laikā tika iegūta lietderīga informācija, un galvenais secinājums -  iespēju ir daudz. Atliek tikai saprast, kas nepieciešams un proaktīvi rīkoties. No sanāksmes dalībniekiem izskanēja ierosinājums izveidot vienu kopīgu  interneta vietni, kur vienuviet atrast visu nepieciešamo informāciju. 

Pasākums notika  sadarbībā ar diviem citiem Interreg Europe projektiem SUPER un ecoRIS3.

RATIO projekts īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe” 2014.-2020. gadam programmas ietvaros.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

Vairāk informācijas: Laima Engere, RATIO projekta vadītāja, e-pasts: laima.engere@vidzeme.lv, tālr. 28376912

29.03.2018

Notikumi

«Oktobris 2023»
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031