Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem (PoliRural)

Vidzemes iedzīvotāju un nozaru profesionāļu zināšanas un pieredze ir nozīmīgs resurss reģiona Attīstības programmas izstrādes laikā

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) marta sākumā aicināja ikvienu Vidzemes iedzīvotāju, potenciālo jaunienācēju un reģiona attīstībā ieinteresētu profesionāli aptaujas formā izvērtēt dzīves, uzņēmējdarbības, pakalpojumu saņemšanas u.c. apstākļus Vidzemē. Tika saņemtas vairāk nekā 430 atbildes, iezīmējot gan stiprās, gan vājās puses. Lai vēl detalizētāk apzinātu esošos izaicinājumus Vidzemē, šī gada 25. martā tiešsaistē notika pirmā VPR Konsultatīvās padomes sanāksme. Tās dalībnieki turpmākajos mēnešos līdzdarbosies un sekos līdzi VPR Attīstības programmas izstrādei.

Profesionālās un augstākās izglītības iespējas, labas kvalitātes interneta un telekomunikāciju sakari, tiešsaistes sabiedriskie pakalpojumi, gaisa kvalitāte ir tikai daži no piemēriem, kas minēti aptaujas anketā kā Vidzemes stiprās puses. Savukārt vājās puses Vidzemē saistās ar nepietiekamu mājokļu pieejamību, kas kavē potenciālo iedzīvotāju un nozaru profesionāļu ienākšanu Vidzemē. Atbildēs izskan arī nepietiekamās mobilitātes iespējas nokļūšanai uz novadu centriem, kā arī nepieciešamība pēc vēl plašāka atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanai. Iegūtie aptaujas rezultāti ir tikai pirmais solis, lai identificētu virzienus un aktualitātes, kas ir būtiskas esošajiem un potenciālajiem iedzīvotājiem, kā arī tiem, kas Vidzemes reģionā veic ekonomiskās aktivitātes.

Gan jau minētās anketēšanas rezultāti, gan VPR un sadarbības partneru iepriekš apkopotās globālā, nacionālā un vietējā līmeņa tendences un izaicinājumi, kas ietekmē vai potenciāli varētu ietekmēt reģiona attīstību, tika pārrunāti pirmajā Konsultatīvās padomes sanāksmē. Tajā piedalījās ap 30 dalībnieki - pašvaldību un ministriju pārstāvji,  aktīvi Vidzemes iedzīvotāji un kopienu pārtāvji, uzņēmēji, zinātnieki un mācībspēki, dažādu nozaru un profesiju pārstāvji  ar mērķi sniegt priekšlikumus un izteikt viedokli par Vidzemes reģiona līdzšinējo attīstību, kā arī globālām tendencēm un izaicinājumiem, kas būtu jāizvērtē, izstrādājot VPR Attīstības programmu 2021. - 2027. gadam. “Konsultatīvās padomes locekļu zināšanas un pieredze ir būtisks resurss reģiona Attīstības programmas izstrādes laikā, lai nodrošinātu integrētu starpnozaru skatījumu un definētu reģiona attīstībai būtiskākos nosacījumus un prioritātes”, norāda VPR Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa.

Sanāksmes dalībnieki vairākās moderatoru vadītās tiešsaistes darba grupās izvērtēja aptaujas rezultātus un uzsvēra tās tendences, kas Vidzemē ietekmē vai potenciāli var ietekmēt attīstību. Dalībnieki uzsvēra nepieciešamību pārdomāt un izvērtēt dažādu pakalpojumu nodrošināšanas formas un veidus lauku teritorijās, kas jau šobrīd dažādu apstākļu rezultātā nespēj sniegt nepieciešamo kvalitāti un pārklājumu. Ņemot vērā straujo digitālo risinājumu ienākšanu mūsu ikdienā, būtiski ir attīstīt arī vecāka gadagājuma iedzīvotāju  prasmes izmantot šos instrumentus savas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Turklāt nozīmīgs ir atbalsts un skaidras vadlīnijas pārejai uz precīzo lauksaimniecību. Ir jāveicina vienotība un kopēja darba sajūta ar brīvprātīgajām un socializēšanās aktivitātēm. Spēcīgu kopienu izveide ir atbalsts arī jaunienācējiem, radot piederības sajūtu. Daudzviet ir labi piemēri, kur kopienas šajos apstākļos ir spējušas parādīt savu spēku vienotībā.

Sarunu fokusā bija arī sistēmdinamikas modelēšanas rīks reģiona attīstības plānošanai, kas tiks izmantots, modelējot nākotnes scenārijus Vidzemē. Jau iepriekš VPR vēstīja, ka Attīstības programmas izstrādei lielu atbalstu sniegs Apvārsnis 2020 programmas projekts “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) un tajā izmantotās mūsdienīgās plānošanas un analīzes metodes. Kā sanāksmes laikā arī prezentēja  un norādīja Latvijas Lauku foruma pārstāve Katrīna Idū, sistēmdinamiskajā modelēšanā tiek izmantotas kvalitatīvas un kvantitatīvas metodes, lai pētītu reģiona nākotnes virzienus, dažādu politiku savstarpējo atkarību un ietekmi, kā arī lai apzinātu ārējos un iekšējos faktorus, kas var ietekmēt reģionu attīstību. Šādi nākotnes scenāriji tiks izveidoti laika mērogā līdz pat 2040. gadam.

Lai gan plānotā klātienes sanāksme notika tiešsaistē, tā noritēja veiksmīgi, uzsver Guna Kalniņa-Priede, VPR Administrācijas vadītāja. “Šī brīža situācija ir mūs piespiedusi pielāgoties pārmaiņām, taču ir liels prieks, ka tik daudzi jau tagad ir aktīvi iesaistījušies un vēlas dalīties savās zināšanās, strādājot attālināti un ar savu pieredzi, profesionālo redzējumu palīdz mums sagatavot Attīstības programmu nākošajam plānošanas periodam. Šis  jaunais,  izaicinājumiem pārpilnais laiks liek mums meklēt jaunus risinājumus ne tikai attālinātai produktīva darba veikšanai, bet arī  jāpārdomā un rūpīgi kopīgās diskusijās jāvienojas par Vidzemes reģiona attīstības prioritātēm,”  turpina G. Kalniņa-Priede.

Par Konsultatīvo padomi:

Mērķis: Konsultatīvās padomes izveides mērķis ir veicināt līdzdalību VPR Attīstības programmas izstrādē, ieviešanas uzraudzībā un novērtēšanā, balstoties uz konkrētās vietas un iedzīvotāju vajadzībām, tādejādi arī nodrošinot saskaņotas reģionālās politikas veidošanu, īstenošanu un novērtēšanu.

Dalībnieki: Vidzemes iedzīvotāji, potenciālie un jau esošie jaunienācēji, lauksaimnieki, uzņēmēji, kvalificētu un konkurētspējīgu dažādu profesiju pārstāvji, pētnieki un citu nozaru pārstāvji.

Uzdevumi: VPR Attīstības programmas izstrādes laikā identificēt reģiona attīstībai aktuālās problēmas un izaicinājumus, sniegt savā pieredzē un zināšanās balstītus priekšlikumus šo problēmu risināšanā. Izvirzīt priekšlikumus Attīstības programmas mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem, kas būtu veicami, lai nodrošinātu Vidzemes reģiona konkurētspējīgu attīstību un  izaugsmi, kā arī veicinātu reģionālās politikas integrēšanu visu līmeņu un nozaru attīstības politikās.

VPR Konsultatīvās padomes sanāksme tika organizēta projekta “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) ietvaros, kas tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 ietvaros. “PoliRural” mērķis ir sekmēt lauku politikas attīstību, izveidojot spēcīgu lauku ekosistēmā ieinteresēto personu kopienu un izstrādājot konceptuālu lauku ekosistēmas modeli. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/  Par projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā http://www.vidzeme.lv

Papildu informācija par VPR Attīstības programmu: Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, ieva.kalnina@vidzeme.lv, +371 26533464

Papildu informācija par “PoliRural” projektu: Santa Niedola, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv, +371 26674261

Informāciju sagatavoja:  Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.selkovska@vidzeme.lv, +371 28752793

03.04.2020

Notikumi

«Septembris 2023»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930