Sociālie uzņēmumi sadarbībā ar biznesa vidi (SEBCO)

SEBCO projekta partneri iepazīst sociālās uzņēmējdarbības vidi Polijā

 Kā jau iepriekš ziņots, ka Vidzemes plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem no Zviedrijas un Polijas uzsācis īstenot projektu Sociālie uzņēmumi sadarbībā ar biznesa vidi (SEBCO). Pētot esošo situāciju, projekts aktualizē sociālās uzņēmējdarbības jautājumus katrā partnervalstī un projekta partneri strādā, lai sagatavotu vienotu projekta pieteikumu sociālās uzņēmējdarbības jomā, ko iesniegt kādā no pārrobežu sadarbības programmām.

Projekta partneriem šoreiz bija iespēja iepazīties ar sociālās uzņēmējdarbības vidi Polijā, kur Polijā ir ilgstoša cīņa ar bezdarba samazināšanu, tajā skaitā ar vairāku mērķgrupu integrāciju darba tirgū. Polija ir viena no valstīm, kur nodarbinātības veicināšana ir sociālās ekonomikas pamatmērķis. Praksē Polijā lielākā daļa apvienību, kuras darbojas pēc sociālās uzņēmējdarbības principiem, ir asociācijas vai citas brīvprātīgās organizācijas - fondi, nodibinājumi vai kooperatīvi.

Arī Polijā tāpat kā Latvijā vēl nav izstrādāts likumiskais ietvars, kas regulētu sociālo uzņēmējdarbības vidi. Šobrīd norit diskusijas par īpaša normatīva akta izveidi, kas aptvertu sociālo uzņēmēju loku. Likumprojektā paredzēts noteikt sociālā uzņēmuma ietvaru, iespējamās juridiskās formas un valsts atbalsta mehānismus. Arī pašvaldībām ir tiesības atbalstīt apvienības, kuras darbojas pēc sociālās uzņēmējdarbības principiem, deleģējot tām publiskos uzdevumus. Šobrīd lielākais finansiālais atbalsts tiek saņemts no Eiropas Sociālā fonda un pastāv iespējas piesaistīt līdzfinansējumu, lai risinātu, kādu sabiedrības sociālu problēmu. Bet, kā norāda paši Polijas pārstāvji, tad ievērojamais publiskais atbalsts rada arī savus izaicinājumus, jo apvienības, kuras darbojas pēc sociālā uzņēmuma principa, pierodot pie šāda darbības modeļa, nav ilgtspējīgas, jo tikai retā spēj izdzīvot pēc projekta īstenošanas, nesaņemot vairs finansiālu atbalstu saviem uzturēšanas izdevumiem.

Lai iepazītos kā praksē darbojas apvienības ar sociālās uzņēmējdarbības ievirzi Polijā, projekta partneri apmeklēja Marijas Montesori  metodes skolu “Bez zvana”. M. Montesori izglītības iestādē tiek īpaši sagatavota vide, kurā viss izveidots, ņemot vērā bērna vajadzības un iespējas – mēbeļu lielums ir atbilstošs bērna augumam, plaukti ir zemi un atvērti, lai bērns brīvi varētu paņemt jebkuru materiālu, mantas ir tik lielas, lai varētu tās pacelt. Pedagogs šeit ir palīgs, nevis noteicējs – viņš vienmēr ir līdzās, palīdz apgūt jaunas zināšanas, izdarīt atklājumus un izlabot savas kļūdas, taču nedara to bērna vietā. Paralēli netradicionālajām izglītības metodēm, šīs skolas izglītojamie līdzdarbojas arī vietējās sociālās dzīves veidošanā – piedalās dažādu akciju veidošanā (piemēram, organizē asins donoru dienu), tāpat iesaistās sociālos projektos par apkārtējās vides sakārtošanu (skolas izglītojamie vāca parakstus ceļu rekonstrukcijas projektam) u.c. iniciatīvas.

Tāpat projekta partneriem bija iespēja uzturēties U Pana Kogito viesu namā, kas darbojas pēc sociālās uzņēmējdarbības principiem. Tas ir vienīgais viesu nams un restorāns Krakovas reģionā, kas nodarbina cilvēkus, kas cieš no smagiem garīga rakstura traucējumiem. Viesu nams kalpo arī kā profesionālās izglītības centrs, kura mērķis ir nodrošināt rehabilitācijas procesu cilvēkiem ar garīga rakstura problēmām, veicinot viņu sociālo integrāciju darba vidē. Taču kā sava veida izaicinājumu viesu nama pārstāve norāda to, ka tie nodarbinātie, kuriem veselība stāvoklis uzlabojas vairs nevar turpināt darbu šajā viesu namā - ir jāmeklē darbs citur, ko visbiežāk ir ļoti grūti paveikt un kas rada nelabvēlīgus apstākļus veselības stāvokļa pasliktināšanai.

Polijā ir arī vairākas iniciatīvas, kas atbalsta sociālos uzņēmums, piemēram, Ašoka (Ashoka) piedāvā iedvesmojošu starptautisku platformu cilvēkiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību - attīstīt savas prasmes, paplašināt domāšanu un īstenot izcilas idejas, vienlaikus radot jaunas. Ašoka Polijā darbojas kopš 1995. gada, tā piedāvā finansiālo atbalstu (stipendijas) un speciālas atbalsta programmas, lai palīdzētu palielināt sociālā darba ietekmi un izveidotu vidi, kurā ikviens var būt daļa no ilgstošām sociālajām pārmaiņām.

Projekta partneriem šī bija noslēdzošā vizīte, kuras ietvaros bija iespēja iepazīties ar Polijas sociālās uzņēmējdarbības vidi un vienlaikus strādāt pie vienota projekta koncepta izstrādes. Iecerēts, ka projekts par sociālās uzņēmējdarbības vides uzlabošanu tiks iesniegts Baltijas jūras reģiona sadarbības programmas projektu uzsaukumā. Projekta apstiprināšanas gadījumā visdrīzāk projekts varētu tikt uzsākts 2017. gadā.

Projektu SEBCO finansē Zviedrijas institūts. 


13.04.2016

Notikumi

«Aprīlis 2020»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930