Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)

Vidzemes plānošanas reģions pārņem atvērto laboratoriju pieeju no Zviedrijas

Šī gada septembrī, Vidzemes plānošanas reģiona eksperti Kristaps Ročāns un Krišjānis Veitners kopā ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecāko eksperti Anitu Zimeli un Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes dekānu Alvi Sokolovu apmeklēja Skanes reģionu Zviedrijā, lai padziļināti izzinātu – Skåne Open Lab atvērto laboratoriju modeli. Vizīte tika organizēta Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā Interreg Europe 2014-2020 Programmas projekta “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai” (INNO INFRA SHARE) ietvaros.

Vizītes laikā Latvijas delegācija iepazinās ar Open Lab Skåne projektu, Malmes Universitātes viedo materiālu un dzīvības zinātņu pētniecības centru – “Biofilms Research Center for Biointerfaces” un  “SmiLe” tehnoloģoju un biznesa inkubatoru Lundā. Vizītes mērķis bija veikt padziļinātu  Open Lab Skåne projekta izpēti, detalizēti izzināt tā īstenošanu, rezultātus, izaicinājumus un veiksmes stāstus, lai novērtētu šīs labās prakses pārneses potenciālu Latvijā. Pamatojoties uz vizītes rezultātiem, līdz 2019. gada beigām Vidzemes plānošanas reģions, konsultējoties ar LR Izglītības un Zinātnes  ministrijas un LR Ekonomikas ministrijas ekspertiem, izstrādās detalizētu Open Lab modeļa pārneses plānu Latvijā.

Open Lab Skåne nozīme inovatīvu produktu izstrādē

Open Lab Skåne ir sadarbības projekts, kuru kopš 2017.gada kopīgi īsteno Malmes Universitāte, Lundas Universitāte un SmiLe tehnoloģiju un biznesa inkubators. Projekta mērķis ir veicināt inovāciju rašanos, atverot projektā iesaistīto partneru laboratorijas un nodrošinot uzņēmumiem piekļuvi tajās esošajam aprīkojumam un ekspertīzei jaunu produktu radīšanai  tādās jomās kā materiālu zinātne un ķīmija, dzīvības zinātne un pārtikas tehnoloģijas. Pirms Open Lab projekta uzsākšanas Malmes universitāte veica rūpīgu priekšizpēti, vērtējot šāda projekta potenciālu, pirms atvērto laboratoriju pieeja tika iedzīvināta realitātē.

Projekta ietvaros tiek algoti koordinatori, kuri strādā ar uzņēmumiem un apmāca uzņēmumu speciālistus darbam ar specifiskām iekārtām universitāšu un inkubatora laboratorijās. Uzņēmumi, savukārt, finansē izmaksas, kas sedz šīs infrastruktūras izmantošanu. Šobrīd jau vairāk nekā 30 uzņēmumi Zviedrijas Skanes un Blekinges reģionos ir izmantojuši atvērtās laboratorijas pakalpojumus savām pētniecības un attīstības vajadzībām.

Projektu Open lab Skåne finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Skåne reģions. Kā arī, tā īstenošanu  atbalsta Medeon, Medicon Village – zinātnes parks, CLUK pārtikas produktu izstrādes centrs, Malmes un Lundas pašvaldības, Sten K Johnsons fonds. Projekts sekmē jaunas stratēģiskas partnerības starp uzņēmumiem un zinātniekiem, attīsta uzņēmumu inovācijas un stiprina to konkurētspēju. 

Vizītes laikā, tika secināts, ka vairākiem atvērtās laboratorijas Open Lab Skåne projekta elementiem ir potenciāls, lai tos ieviestu arī Latvijā. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārstāve A. Zimele uzsvēra priekšizpētes nozīmi šāda tipa projekta īstenošanai, kā arī norādīja uz nepieciešamību izvērtēt šīs labās prakses pārneses iespējas Latvijā uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentos.

Open Lab Skåne labās prakses pārnese Latvijā ir daļa no Vidzemes plānošanas reģiona rīcības plāna, kas tiek īstenots INNO INFRA SHARE projekta ietvaros līdz 2020 beigām.

Vairāk informācijas par Open Lab Skåne šeit:  http://openlabskane.se/

***

Par projektu INNO INFRA SHARE 

Projekts “Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)” tiek īstenots Interreg Europe programmas 2014-2020 ietvaros. Tā īstenošanā ir iesaistīti partneri no 8 Eiropas reģioniem. Lai veicinātu šī potenciāla labāku izmantošanu un PII ietekmējošo politiku un atbalsta instrumentu (Latvijas gadījumā - Rīcības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”) pilnveidi, projekta partneri īstenos kopīgu PII analīzes, sadarbības un labo prakšu apguves procesu, kurā piedalīsies arī katra reģiona projekta tematikai būtiskas iesaistītās puses  - organizāciju un institūciju pārstāvji. Šo procesu rezultātā tiks veikta reģionu pētniecības un inovāciju vides analīze un izstrādāti un īstenoti reģionālie rīcības plāni tās pilnveidei, lai uzlabotu reģionu PII sniegumu, MVK konkurētspēju un inovāciju kapacitāti. 

Jautājumiem: Kristaps Ročāns, Projekta INNO INFRA SHARE vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: marta.riekstina@vidzeme.lv

06.11.2019

Notikumi

«Janvāris 2022»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31