TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) – Eiropas Savienības dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls, kuru veido divi līmeņi – pamattīkls un visaptverošs tīkls. TEN-T mērķis ir novērst transporta infrastruktūras "šaurās vietas”, tādā veidā atvieglojot preču un pasažieru pārvadājumus un paaugstinot konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.

TEN-T pamattīklu koridori (CNC) ir jauns Eiropas Savienības transporta politikas instruments, kam ir liels potenciāls veicināt teritoriju attīstību ne tikai tiešā TEN-T tuvumā, bet arī attālinātos reģionos, tādējādi sniedzot iegumu visam makroreģionam kopumā. 

TEN-T pamatnostādņu jaunievedums ir 10 pamattīklu veidojoši koridori. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu tīkla saskaņotu attīstību. Šie koridori tuvinās attiecīgās dalībvalstis, kā arī attiecīgās ieinteresētās personas, piemēram, infrastruktūras pārvaldītājus un lietotājus.

Projekta TENTackle ietvaros Vidzemes plānošanas reģions meklēs risinājumus:

• kā  veicināt ekonomisko  izaugsmi  lauku un no attīstības centriem attālinātās teritorijās , uzlabojot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem (t.sk  jūras ostām) Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, 

kā stiprināt  Vidzemes  kā tranzītreģiona   lomu   Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas  tirgos.

 

 

 

Nosaukums:        TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai                                                            
Abreviatūra: TENTacle 
Vadošais partneris:    Blekinges reģions (Zviedrija) 
Programma: Interreg Baltijas jūras reģiona sadarbības programma 2014-2020 
Partneri:

Hamburgas ostas mārketings (Vācija)

Lahti reģiona attīstība LADEC Ltd (Somija)

Ziemeļkarēlijas reģiona padome (Somija)

KTH Karaliskais tehnoloģiju institūts (Zviedrija)

Innovation Circle tīklojums (Norvēģija)

Karlskronas pašvaldība (Zviedrija)

BTH Blekinges tehnoloģiju institūts (Zviedrija)

Karlshamnas osta (Zviedrija)

Varmlandes-Ostfoldas pierobežas padome (Norvēģija)

Kuģniecības ekonomikas un loģistikas institūts (Vācija)

Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

Orebro reģions (Zviedrija)

Transnorden Zviedrija (Zviedrija)

Rietumpomerānijas reģions (Polija)

Gdiņas pilsēta (Polija)

Rostokas jūras osta (Vācija)

Guldborgsundas pašvaldība (Dānija)

Skanes reģions (Zviedrija)

Viļņas Gedimina tehniskā universitāte (Lietuva)

Gdiņas ostas administrācija (Polija)

Dānijas Tehniskā universitāte (Dānija)

Valgas pilsēta (Igaunija )

Virsmērķis:  Paaugstināt projektā iesaistīto pušu kapacitāti, lai gūtu labumu no TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācijas ilgtspējīgai izaugsmei un teritoriālai kohēzijai 
Rezultāts:   Paaugstināta projekta mērķgrupu kapacitāte TEN-T pamattīklu koridoru kapitalizācijā 
Pasākumi:
  • Vietējā un reģionālā līmenī TENTacle īstenos 7 pilotprojektus, lai parādītu TEN-T pamattīkla koridoru izmantošanas pozitīvo pieredzi  un iespējas dažādos reģionos. Sadarbojoties projekta mērķgrupām un citām ieinteresētajām pusēm/tirgus dalībniekiem, TENtackle projekts izstrādās plānus un stratēģijas saturošus politikas dokumentus un biznesa orientētus risinājumus.
  • Makroreģionālā līmenī TENTacle analizēs  un izmantos pilotprojektu rezultātus, lai visas iesaistītās puses Baltijas jūras reģionā būtu ieguvējas (win-win solutions).
  • Vidzemes plānošanas reģions izstrādās Vidzemes reģiona mobilitātes un investīciju plānu 2030
  • Projekta publicitātes pasākumi, sanāksmes un diskusijas ar projektā ieinteresētājām pusēm, tematiskie ziņojumi, pieredzes apmaiņas pasākumi
Ieviešanas laiks:   01.03.2016. – 30.04.2019.
Kontaktpersona: 

Rita Merca
Tel. +371 29476373
rita.merca@vidzeme.lv 

Notikumi

«Maijs 2020»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031