TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)

TENTacle projekta ietvaros norisinājās mobilitātes uzlabošanai veltīts seminārs

Mobilitāte un pieejamība ir TENTacle projekta atslēgas vārdi. Ērta transporta sistēma un mobilitātes iespējas ir svarīgi priekšnoteikumi Vidzemes reģiona ekonomiskajai izaugsmei. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions 2019.gada 14.martā organizēja semināru, lai kopā ar pašvaldību vadītājiem, speciālistiem, pētniekiem un jomas ekspertiem dalītos pieredzē, mācītos un diskutētu par mobilitāti un tās kvalitātes uzlabošanu, salāgojot visu satiksmes dalībnieku vajadzības un ņemot vērā nākotnes attīstības tendences.

 

Esoša situācija:
Iedzīvotāju skaits Vidzemes reģionā ik gadu samazinās, un Domnīcas CERTUS pētnieki prognozē, ka šāda tendence varētu turpināties līdz 2030.gadam. Ja iekšzemes kopprodukta izaugsme būs 5% gadā un darba algu atšķirība starp Vidzemes reģionu un Rīgu samazināsies, tad iedzīvotāju migrācija varētu būt lēnāka un iedzīvotāju skaits Vidzemes reģionā varētu samazināties tikai par 8% līdz 2030.gadam. Taču arvien vairāk cilvēku par savu dzīves vietu būs spiesti izvēlēties attīstības centrus (Latvijā šobrīd ir 9 republikas nozīmes pilsētas un 21 pilsēta – attīstības centrs). Ņemot vērā ekspertu prognozes, pašvaldībām jāmeklē dažādi risinājumi, kā noturēt iedzīvotājus savā teritorijā un aktīvi jāpiesaista jaunus iedzīvotājus no citiem novadiem un reģioniem. Noturēšanā un piesaistē liela loma ir dzīves kvalitātei, ko konkrētā vieta spēj piedāvāt. Daļa no dzīves kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem ir droša un ērta dzīves telpa, vietu sasniedzamība un pieejamība.

Pieejamības nodrošināšanā būtiska loma ir sabiedriskajam transportam. Pasažieru skaits vietējās nozīmes maršrutos VPR ik gadu samazinās, līdzīgi kā tas notiek kopumā valstī (vidēji - 6% gadā). Dominējošais pārvietošanās veids joprojām ir privātais autotransports, īpaši lauku apvidos. Ņemot vērā demogrāfiskās un ekonomiskās attīstības tendences, ir nepieciešams stiprināt sabiedriskā transporta pakalpojumus un pielāgot tos lietotāju reālajām vajadzībām.

Lai veicinātu veselībai un videi draudzīgu pārvietošanos, ir nepieciešama daudzpusīga dažādu sektoru sadarbība. Kompleksa pieeja sevī ietver infrastruktūras, satiksmes drošības, teritorijas plānošanas, sabiedrības izglītošanas uzlabošanu un uzvedības paradumu maiņu.

Iedzīvotāju izvietojums Vidzemes plānošanas reģionā

 

Semināra kopsavilkums:

Transporta ekonomiste Kristīne Malnača vairākos pētījumos detalizēti vērtējusi mobilitātes situāciju un tās attīstības dinamiku Vidzemē. Būtisks pētījumu stūrakmens - kā salāgot mobilitātes pieprasījumu ar piedāvājumu. Ekspertes viedoklis: “Šobrīd dominē situācija, ka jo tālāk no pilsētvides, jo ierobežotāks pakalpojumu klāsts un servisa līmenis (ceļu infrastruktūra, sabiedriskā transporta pakalpojumi)”. K.Malnača prezentācijas laikā rosināja diskusiju par vairākiem būtiskiem nākotnes jautājumiem: Vai informāciju tehnoloģijas var kļūt par universālu risinājumu attālākajos reģionos? Vai digitālais savienojums var aizstāt fizisku mobilitāti? Kā tiks attīstīti nākotnes mobilitātes pakalpojumi? Vai to diktēs pilsētvides pieeja vai tomēr lauku vides rosināti risinājumi?

Kristīnes Malnačas prezentācija pieejama: šeit.

Savukārt, pilsētvides plānošanas eksperts Oto Ozols, balstoties uz Latvijas mazpilsētu piemēriem, sniedza ieskatu, kā ar minimāliem resursiem un aktīvu iedzīvotāju līdzdalību uzlabot pilsētvidi un transporta kustību tajā. ,,Pilsētas infrastruktūrai jākalpo, pirmkārt, cilvēkam, nevis autotransportam!” tā ir O.Ozola cieša pārliecība. Eksperts ar spilgtiem piemēriem demonstrēja iedzīvotāju iniciēto vides akciju panākumus un to lomu dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā.

Oto Ozola prezentācija pieejama: šeit.

Semināra turpinājumā ,,IE.LA inženieri” eksperts Viesturs Laurs dalījās savā Latvijas un ārvalstu pieredzē, ar praktiskiem piemēriem parādot, kā iekārtot veloceliņus pilsētās paralēli ielu braucamajai daļai, kā pilsētās ieviest vienotu infrastruktūras dizainu, kā uzlabot velo novietņu pieejamību, uzlabot satiksmes drošību un pārveidot videi draudzīga transporta izmantošanu no idejas plānošanas dokumentos par realitāti pilsētas ielās. ,,Telpas pilsētvidē pietiek visiem satiksmes dalībniekiem!” tā uzskata V.Laurs.

 

Viestura Laura prezentācija pieejama: šeit.

Paveikto satiksmes plānošanā prezentēja arī divu Vidzemes pašvaldību pārstāvji no Cēsīm un Valmieras. Evija Taurene, galvenā teritorijas plānotāja Cēsu pašvaldībā, iepazīstināja ar izstrādāto Satiksmes mierināšanas plānu. Plāna izstrādes procesā veikta satiksmes plūsmu analīze, izvērtēti labie ārzemju piemēri un prakse, nodrošināta iedzīvotāju iesaiste. Prezentācijā tika uzsvērts, ka iedzīvotāju nostāja daudzos jautājumos ir gana pretrunīga (daļa atbalsta, daļa - nē). Izstrādājot šādus plānus ir svarīgi meklēt un piedāvāt kompromisus, lai ieguvēji ir pēc iespējas lielāka iedzīvotāju daļa. Plāna ieviešanas rezultātus cēsniekiem būs iespēja novērtēt jau vistuvākajā laikā.

Evijas Taurenes prezentācija pieejama: šeit.

Ričards Gailums, Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks, informēja par Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepciju. Tās izstrādes vajadzībām tika veikts apjomīgs esošās satiksmes situācijas pētījums. Viens no būtiskiem pilsētas infrastruktūras noslodzes aspektiem ir tas, ka jau tagad aptuveni 7000 iedzīvotāju no apkārtējiem novadiem ik dienu iebrauc Valmierā. Tāpēc pilsēta meklē jaunus satiksmes pārvaldības risinājumus, kas sekmētu efektīvāku pilsētvides izmantošanu, atrodot līdzsvaru starp auto satiksmes intensitātes pieaugumu un iedzīvotāju (arī pilsētas viesu) iespējām droši un patīkami uzturēties un pārvietoties Valmieras pilsētā. Plānotie rezultāti ir ambiciozi: veikt vērienīgus uzlabojumus infrastruktūrā, satiksmes drošības uzlabošanā un sabiedriskā transporta pieejamībā un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā. Kā horizontālā prioritāte plāniem caurvijas satiksmes radītās ietekmes uz vidi samazināšana. Liela loma nākotnes plānu īstenošanā ir sabiedrības informēšanai un aktīvai līdzdalībai.

Ričarda Gailuma prezentācija pieejama: šeit.

Vidzemes televīzijas sižets no semināra:


Seminārs tika rīkots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas TENTacle (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) projekta ietvaros.

Papildus informācija:
Rita Merca, projekta TENTacle vadītāja, rita.merca@vidzeme.lv;
Andžejs Stepančuks, telpiskās plānošanas eksperts,
andzejs.stepancuks@vidzeme.lv
28.03.2019

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031