Ūdensceļi attīstībai (WF)

Ūdensceļi attīstībai, izpratnei un nākotnei

Uzsākot vasaras sezonu, liela daļa atpūtnieku pievēršas ūdens priekiem. Vidzemes reģions ir bagāts ar garāko upi Gauju, kā arī tās pietekām un blakus atrodamajām upēm. Atpūšoties pie upes, retais aizdomājas par to, cik nozīmīga ir upju kopšana un saudzēšana, lai arī nākamgad laivinieki bez izkāpšanas krastā varētu nobraukt izplānoto maršrutu, vai atpūtnieki, bez bailēm par svešķermeņiem upes krastos un dzīlēs, varētu nodoties atpūtai ūdenī. Tāpat ne tikai atpūtniekiem būtu jāsaprot pareizas upes apsaimniekošanas nozīme - liela daļa upju posmi atrodas pašvaldību īpašumā, tāpēc valsts iestādēm jo vairāk būtu jāmeklē veidi, kā nenodarīt pāri dabai un palīdzēt upēm turpināt savu tecējumu. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions projekta “Ūdensceļi attīstībai” ietvaros organizē bezmaksas apmācības pašvaldību plānošanas speciālistiem, kā arī organizē praktiskos seminārus upju īpašniekiem un dabas draugiem. 

Ūdeņu eksperte Loreta Urtāne stāsta: "Labi apsaimniekotas upes ir piemērotas dzīvotnes tajās mītošajiem augiem un dzīvniekiem, kā arī pievilcīga vieta ūdenstūristiem un makšķerniekiem. Savukārt neapsaimniekotajās upēs iespējama dzīvo organismu izzušana. Piekrastes krūmu un koku joslās izgāzušies koki upē rada šķēršļus, pie kuriem paliek liela daļa upes nesto sanešu - smiltis, dūņas, augu un dzīvnieku atmirušās daļas, cilvēku atstātie atkritumi u.c. Saneši pārklāj gruntis, tā iznīcinot reto un aizsargājamo ūdens organismu dzīves vietas. Pārlieku noēnotajos posmos, kuru krasti ir vienlaidus aizauguši ar kokiem un krūmiem, izzūd ūdensaugi, kas ir barības bāze un slēptuves daudzām ūdens organismu sugām. Pārlieku noēnotajos posmos, nepiemērotas barības bāzes un slēptuvju trūkuma dēļ, samazinās arī zivju un citu ūdens organismu skaits. Tāpat nevar aizmirst, ka upēs sastopami Latvijas dabai svešie un cilvēkiem bīstamie latvāņi," uzsver Urtānes kundze.

Pašvaldību telpiskās attīstības plānotāju darbs nav vienkāršs - viena zemes gabala robežās var atrasties vairāki nozīmīgi dabas objekti, kas ievērojami maina teritorijas attīstību. Lai palīdzētu pašvaldību pārstāvjiem uz plānošanas uzdevumu paskatīties no dažādām perspektīvām, Vidzemes plānošanas reģions organizē divu dienu bezmaksas apmācību ciklu Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānošanas speciālistiem. Ar interesantiem un jauniem piemēriem no citu valstu pieredzes runās Eiropas atzīti plānošanas speciālisti. Seminārs norisināsies 11. un 12. jūnijā.

Apmācībās ar savu pieredzi dalīsies sabiedrības un attīstības plānošanas speciālists Jonas Buechels, kas semināra ietvaros stāstīs par sabiedrības iesaistīšanu ūdens kā publiskās telpas izmantošanā, kā arī par publiskā, privātā un sabiedrības sektora sadarbības veicināšanu. Buechela kungs plānošanas speciālistiem iecerējis arī praktisku darbošanos, organizējot “Pilsētas konferenci”. Savukārt beļģu izcelsmes attīstības plānošanas speciālists ar starptautisku pieredzi Marc Geldof apmācībās runās par telpisko plānošanu kā dinamisku pieeju, atklājot stratēģiskus projektus, kas īsā laikā spēj mainīt vietas attīstību un sabiedrības viedokli. Telpiskās plānošanas ietvaros apskatīs publisko telpu attīstības un ūdens pārvaldības iespējas, par piemēriem apskatot citu valstu pieredzes. Pēc starptautisku ekspertu prezentācijām, Latvijas ūdeņu eksperti Loreta Urtāne un Andris Urtāns apmācību dalībniekus dalībniekiem prezentēs projekta ietvaros tapušā reģionālā rīcības plāna darba versiju, kura ietvaros tiek izstrādātas vadlīnijas ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas un apsaimniekošanas plānošanai iepazīstinās ar ūdens pārvaldības vadlīnijām Vidzemes reģionā, kas iezīmēs vēlamās darbības un tiesību aktu ietvaru pašvaldību ūdensceļu attīstības veicināšanā. Vairāk par apmācībām šeit.

Taču apmācības nepieciešamas arī pašiem upju īpašniekiem un dabas draugiem, kas vēlas piedalīties upju sakopšanas procesā un darīt to pareizi. Tāpēc pirms Latvijas Lielās Talkas Vidzemes plānošanas reģions kopā ar ūdeņu ekspertiem Loretu Urtāni un Andri Urtānu 13. aprīlī Vaives upē Priekuļu novadā apmācīja interesentus, kā pareizi sakopt upes. Pēc praktiskajām nodarbībām Vaives upē rezultāts bija redzams arī dabā, kad ne tikai upes krasti tika attīrīti no latvāņiem, bet pati upe ieguva jaunu skatu bez nozīmīgiem koka sanesumiem. Daļa no apmācību dalībniekiem, novērtējot tīru un koptu upju nozīmi, sev apkārt atrodamās upes sakopa arī Lielās Talkas ietvaros.

No 31. maija līdz 1. jūnijam Hāgā, Nīderlandē notiks projekta partneru tikšanās. Tās laikā tiks rīkotas tematiskās darba grupas, kuru ietvaros paspriedīs reģionālos rīcības plānus- to izstrādes gaitu, problēmjautājumus. Reģionālo rīcības plānu uzdevums ir noteikt svarīgākos virzienus un aktivitātes, kas veicinātu ūdeņu izmantošanu. Vizītes laikā projekta partneri iepazīsies arī ar Nīderlandes veiksmīgo pieredzi ūdeņu izmantošanā, kā arī tiks prezentētas pārējo partneru labās prakses – tai skaitā arī Vidzemes plānošanas reģions stāstīs par paveikto akcijas laikā „Liec upē akmeni”.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Poikāne
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģions
Cēsu iela 19-54, Valmiera, LV-4201
Tālr.: +371 64219027
Fakss: +371 64116012
Mob.: +371 26454562
E-pasts: mara.poikane@vidzeme.lv
www.vidzeme.lv

 

Papildus informācija:
Elīna Muižniece
Projekta koordinators
Vidzemes plānošanas reģions
Cēsu iela 19-54, Valmiera, LV-4201
Tālr.: +371 64219027
Fax.: +371 64116012
Mob.: +371 20279914
E-pasts: elina.muizniece@vidzeme.lv
www.vidzeme.lv

31.05.2012

Notikumi

«Februāris 2020»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829