Projekti

“Skolotājs mūsdienīgā izglītības telpā”
”Aicinājums”
„Cēsu 4.arodvidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmas „Mēbeļu izgatavošana” audzēkņu prakse uzņēmumos.”
„Cēsu 4.arodvidusskolas profesionālās vidējās izglītības programmu „Koka ēku celtniecība” un „Elektromontāža un elektromehānika” audzēkņu prakse uzņēmumos.”
„Papildus iespējas Valmieras jauniešiem iegūt pamatizglītību pilnvērtīgas dzīves veidošanai”
"2005.gada janvāra vētras postījumu seku likvidēšana Naukšēnu pagasta ""Kalnumpuļos"""
"A/S ""Strenču mežrūpniecības saimniecība"" darbinieku kvalifikācijas celšana"
"Akvakultūras uzņēmējdarbības pilnveidošanai paredzēto pamatlīdzekļu iegāde zemnieku saimniecībā ""Lauviņas"""
"Alternatīvās dienas aprūpes centrs ""Rudiņi"""
"Amatas novada atkritumu izgāztuves ""Baloži"" rekultivācija"
"Amatas novada atkritumu izgāztuves ""Konrādi"" rekultivācija"
"Amatniecības attīstība Alsviķu pagasta ""Kārlīšos""- izšušanas iekārtu komplekta ar tehnoloģisko aprīkojumu austo etiķešu ražošanai iegāde"
"Amatniecības galdniecības ceha rekonstrukcija Ķoņu pagasta ""Celtniekos"""
"Amatniecības izstrādājumu ražošanas ceha jumta renovācijas darbu veikšana un koksnes žāvēšanas iekārtas iegāde SIA ""VARIS Toys"""
"Amatniecības izstrādājumu ražošanas iekārtu iegāde un ražošaans ceha renovācijas darbu veikšana SIA ""VARIS Toys"""
"Amatniecības, galdniecības ceha būve Ķoņu pagasta ""Celtniekos"""
"Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA ""Rehabilitācijas centrs ""Līgatne"""", veicot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes p
"Arkla iegāde zemnieku saimniecībai ""Kainaiži"""
"AS ""Dikļu pils"" darbinieku apmācības jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu ieguvei"
"AS ""Lode"" dalība  starptautiskās būvniecības izstādēs Baltijas valstīs (""Māja 1"", Estbuild 2005, ""Resta 2005"")"
"AS ""Stora Enso Timber"" darbinieku kvalifikācijas celšana"
"Atbalsts maģistra studiju programmas ""Sociotehnisku sistēmu modelēšana"" īstenošanai Vidzemes  Augstskolā"
"Atjaunot mežaudzi pēc vējgāzes Bērzaines pagasta ""Tumšos""."
"Atpūtas kompleksa ""Ābeles"" modernizācija"
"Atpūtas kompleksa ""BMX PARKS"" izveidošana"
"Atpūtas kompleksa ""Kuldidznieki"" būvniecība"
"Atpūtas kompleksa būvniecība kempingā ""Avotos"""
"Augsnes apstrādes un lopbarības sagatavošanas tehnikas iegāde SIA ""Stars-93""sausnējas pagastā"
"Augstražīga un ekonomiska koksnes pirmapstrādes tehnikas iegāde z/s ""Zemgaļi"""
"Barkavas pagasta izgāztuves ""Mālsala"" rekultivācija"
"Bērza zāģmateriālu apstrādes modernizācijas un nevērtīgo atlikumu pārstrādes ieviešanas projekts SIA ""Druvenieki J"" Gulbenes rajona Daukstu pagastā"
"Bērzu ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantotā zemē Valmieras rajona Kauguru pagasta ""Medņos"""
"Blomes pagasta atkritumu izgāztuves ""Lapsiņas"" rekultivācija"
"Brīvdienu mājas ""podnieki"" rekonstrukcija un iekārtošana"
"Būvju demontāžas atkritumu pārstrādes pakalpojumu attīstības SIA ""Jaunlaicenes kokogles"""
"Cūku novietnes pirmās kārtas rekonstrukcija Zemnieku saimniecībā ""Veczilakši"""
"Dabīgi ieaugušās jaunaudzes sakopšana un aizsardzība īpašumā ""Ģribiecēni"""
"Dabiski apmežojušās platības kopšana Tirzas pagasta ""Laubēros"""
"Dabiski apmežojušās un krūmāju platības kopšana Lejasciema pagasta ""Rožkalnos"""
"Dabiski apmežojušos platību kopšana Druvienas pagasta ""Ezerniekos-1"""
"Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana un aizsardzība ""Jaunošmalēs"""
"Dabisko jaunaudžu kopšana-koksnes produktivitātes palielināšana Valmieras rajona Ramatas pagasta ""Mazpeidās"""
"Dalība starptautiskajā izstādē ITB Berlin 2007"""""
"Darbgaldu, galdniecības iekārtu iegāde mēbeļu un koka logu ražošana z/s ""Pakuļi -Žīvāni"""
"Dārzeņu noliktavas rekonstrukcija SIA ""Līgatnes Ābele"""
"Dārzeņu ražošanas modernizācija z.s. ""Bērzemnieki"""
"Datorizētas sistēmas apmācības materiālu izstrāde tehnisko priekšmetu apguvē izglītības programmā ""Autotransports"""
"Daudzfunkcionālā centra ""Vidzemes mūzikas un kultūras centrs"" izveide"
"Ērģemes pagasta atkritumu izgāztuves ""Kalniņi"" rekultivācija"
"Ērģemes pagasta atkritumu izgāztuves ""Silzemnieki"" rekultivācija"
"Fermas būvniecības un iekārtu iegādes projekts Cēsu rajona Stalbes pagasta Z/S ""Kaktiņi"""
"Finansējums mazvērtīgo mežaudžu vai koku nomaiņa, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību Cēsu rajona Inešu pagasta ""Sērmūkškalnā"""
"Govju fermas ""Vecvāle"" rekonstrukcija"
"Govju kūts ""Gaļinas"" rekonstrukcija"
"Graudu glabāšanas torņa iegāde Madonas rajona Ošupes pagasta zemnieku saimniecībā ""Lazdas"""
"Graudu kaltes iegāde z/s""Janči"""
"Graudu kombaina iegāde z/s ""Bērziņi"""
"Gulbenes viesnīcas modernizācija atbilstoši Latvijas standartam ""Viesu izmitināšanas un apkalpošanas mītnes. Viesnīcas"""
"Ieguldījumi amatniecības attīstībā IU ""Jura interjers un mēbeles"""""
"ieguldījumi saimniecības ""Gugas""koksnes pirmapstrādes dehnikā"
"Ieguldījumi saimniecības ""Jauņmedņusala""mežizstrādes tehnikā"
"IK ""Dabas formu mēbeles"" ārējā mārketinga aktivitātes"
"Investīciju projekts biškopības nozares attīstībai Z/S ""Kalna Smīdes 1"""
"Investīciju projekts biškopības nozares attīstībai Z/S ""Liepas"""
"Investīciju projekts graudkopības nozares attīstībai Cēsu rajona Z/s ""Stauri"""
"Īpašuma ""Brikšņi"" meža atjaunošana pēc janvāra vētras postījuma"
"Īpašuma ""Ģinēni"" mežaudzes atjaunošana pēc vējgāžu postījumiem"
"Īpašuma ""Jaunūči' apsaimniekošana pēc vējgāzes"
"Īpašuma ""Jurkini2"" Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana dabas katastrofas radīto postījumu vietās"
"Īpašuma ""Kalna Kaugari"" saimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana dabas katastrofas radīto postījumu vietās"
"Īpašuma ""Lauzas"" mazvērtīgās mežaudzes nomaiņa, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību."
"Īpašuma ""Mežmāres"" lauksaimniecības zemē ieauguša meža kopšana un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana."
"Īpašuma ""Pīladži""meža atjaunošana pēc vētras postījumiem"
"Īpašuma ""Plūmītes 1"" mežaudzes atjaunošana pēc vētras postījuma"
"Īpašuma ""Ūči"" mežu apsaimniekošana pēc vējgāzes"
"Īpašuma Kalna Bārdiņas"" meža atjaunošana pēc vētras"""
"Īpašuma Kalnieši"" plantāciju ierīkošana"""
"Ipiķu pagasta pašvaldības īpašumā esošās mežaudzes Strazdi"" atjaunošana dabas katastrofu radīto postījumu vietā""."
"Jauna traktora, maiņvērsējarkla, pirmsējas augsnes apstrādes agregāta iegāde Madonas rajona Barkavas pagasta J.Tomiņa zemnieku saimniecībā ""Jānīši"""
"Jaunas zemnieku saimniecības ""Lauzēni"" izveidošana"
"Jaunaudžu, meža kopšanas un mežizstrādes uzlabošana Blomes pagasta zemnieku saimniecībā ""Lauciņi"""
"Jauniešu centrs ""MP E-MUSIC STUDIO"""
"Jaunlopu fermas ""Saujas"" kūts Nr. 1 renovācija"
"Jaunu jāņogu stādījumu ierīkošana 1 ha platībā un dārza kopšanas tehnikas, svaru un siena grābekļa iegāde z/s ""Poteri"""
"Jaunu produkta - granīta šķembu ražošanas uzsākšana SIA ""Vidzemes karjers"""
"Jaunu šķeldas katlu uzstādīšana SIA ""VTU Valmiera"" katlu mājā"
"Jaunu tehnoloģiju ieviešana un jaunu produkcijas veidu ražošanas attīstīšana SIA ""Ozoli AZ"""
"Kaives pagasta atkritumu izgāztuves ""Zilaiskalns"" rekultivācija"
"Kārķu pagasta atkritumu izgāztuves ""Lāčkalni"" rekultivācija"
"Kauguru pagasta atkritumu izgāztuves ""Jaunzemi"" rekultivācija"
"Kokamatniecības attīstība SIA "" Mēneslīcis"""
"Kokapstrādes ražotnes ""Stukmaņi"" pilnveidošana"
"Koksnes šķeldotāja ar hidromanipulatoru iegāde zemnieku saimniecībā ""Veczilakši""."
"Kombaina iegāde z.s. ""Aronmūrnieki"""
"Konkurētspējīgas kokapstrādes darbgaldu ražotnes izveide SIA ""Kadiķis AV"""
"Krūmāju kopšana Gaujienas pagasta ""Kāpostkalnos"""
"Krūmāju kopšana un meža atjaunošana Lejasciema pagasta ""Birzēs"""
"Krūmgrieža iegāde piemājas saimniecībai ""Straumītes"""
"Labības kombaina iegāde z/s ""Mālnieki"""
"Labības novākšanas kombaina un maiņvērsējarkla iegāde z.s.""Lazdas"""
"Laivu - jahtu kanāls un rekreācijas dīķis Valmieras rajona Matīšu pagasta ""Pasaulītēs"""
"Lauksaimiecības tehnikas iegāde lauksaimniecības attīstībai Madonas rajona SIA ""Centa"""
"Lauksaimniecībā izmantojamas tehnikas iegāde SIA ""Kalna Malieši"""
"Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana Cēsu rajona Zaubes pagasta ""Salzemniekos"""
"Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana Valmieras rajona Bērzaines pagasta Laimās"""""
"Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošana Valkas rajona Kārķu pagasta īpašumā ""Naglukalns"""
"Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošana z/s ""Mauri Ceplenieki"""
"Lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošana Blomes pagasta ""Lauciņos"""
"Lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošana Cēsu rajona Amatas novada Drabešu pagasta ""Lejas Poliešās"""
"Lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošana Ķoņu pagasta ""Lāņjēkās"""
"Lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošana Valmieras pagasta ""Vējiņos"""
"Lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošana Valmieras rajona Rencēnu pagasta ""Ežos"""
"Lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošana Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta ""Eglītēs"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana ""Mazruciņos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana ""Strautos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana ""Sūnekļos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Beļavas pagasta ""Sīļos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Galgauskas pagasta ""Vizbuļos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana īpāšumā ""Jaundzedones"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana īpašumā Mežezeri""un vētras izpostīto nogabalu atjaunošana īpašumā ""Lejas Zālītes"""""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Jeru pagasta ""Zeltos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Kauguru pagasta ""Ievlejās"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Litenes pagasta ""Muceniekos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Lodes pagasta ""Ārgaļos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Naukšēnu pagasta "" Dolēs"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Rankas pagasta ""Lejas-Kāķupos"
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Tirzas pagasta ""Kalnlejās"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un dabiski apmežojušās platības kopšana Lejasciema pagasta ""Gindos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un dabiski apmežojušās platības kopšana Rankas pagasta ""Kalna Kalmodi"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un dabiski ieaugušās mežaudzes kopšana Lejasciema pagasta ""Taureņos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un dabiski ieaugušās mežaudzes kopšana Stāmerienas pagasta ""Storas-1"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un dabiski ieaugušās platības kopšana Lejasciema pagasta ""Dūņupurvos"
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un jaunaudžu kopšana tirzas pagasta ""Kraujās"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un kopšana ""Salmiņos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un kopšana ""Zvirgzdiņos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un kopšana Lizuma pagasta ""Stigās"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un kopšana, dabiski apmežojušās platības un krūmāju kopšana, meža atjaunošana Rankas pagasta ""Lejas Lācītēs"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un krūmāju kopšana Lejasciema pagasta ""Ziediņos"" un ""Ķieģelnīcās"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana un krūmāju kopšana Līgo pagasta ""Kamradžos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Valkas rajona launkalnes pagasta ""Pērkonos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Valmieras rajona Kocēnu pagasts ""Jaunjānēni""."
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Valmieras rajonaValmieras pagasta īpašumā ""Vīksnas"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana Z/S ""Andriņi"""
"lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana, dabiski apmežojušās platības un krūmāju kopšana Beļavas pagasta ""Graudiņi-Irbenāji"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana, dabiski apmežojušās platības un krūmāju kopšana Daukstu pagasta ""Līgotņi-1"", un Jaungulbenes pagasta ""Robežkalnos"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana""Lejasvīndedzes"""
"Lauksaimniecībā neizmantoto zemju un krūmāju zemju apmežošana Vilpulkas pagasta ""Saulēs"""
"Lauksaimniecībā neizmatotās zemes apmežošana un dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana Vaidavas pagasta ""Karlsoni"""
"Lauksaimniecībā neiznatoto zemju apmežošana Valmieras rajona, Rencēnu pagasta ""Dzelzītēs"""
"Lauksaimniecības iekārtu iegāde Z/s ""Ozoliņi 1"""
"Lauksaimniecības mahānisko darbnīcu remontiekārtu iegāde SIA ""Vēverkalns"" Liezēres pagastā"
"Lauksaimniecības mašīnu iegāde piena un liellopu gaļas ražošanas efektivitātes veicināšanai z/s ""Mucenieki"""
"Lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas iespēju attīstība zemnieku saimniecībā ""Salmaņi 1"""
"Lauksaimniecības ražošanas nozares attīstīšana SIA ""Mežoles mežs"""
"Lauksaimniecības te3hnikas iegāde Z/s ""Lieplejas"""
"Lauksaimniecības tehnikas - traktora, arkla un sējmašīnas iegāde Madonas rajona Barkavas pagasta zemnieku saimniecībā ""Akmentiņi"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde lopbarības ražošanai SIA""Stars"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde Madonas rajona Barkavas pagasta z/s ""Krastmalas"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde Madonas rajona Barkavas pagasta zemnieku saimniecībā ""Augšnieki"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde Madonas rajona Barkavas pagasta zemnieku saimniecībā ""Puntes"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde Madonas rajona Barkavas pagasta zemnieku saimniecībā ""Upīši"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde Madonas rajona Bērzaunes paasta z/s ""Purmaļi"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde Madonas rajona Liezēres pagasta z/s ""Silieši"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde Madonas rajona Liezēres pagasta z/s ""Skujieši"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z.s. ""Akmeņkrogs"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z.s.""Ceļmalas"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z/s ""Augšnieki"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z/s ""Kalna Brodi"" modernizācijai"
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z/s ""Kalnu mājas"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z/s ""Līvas"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z/s ""Purviņi"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z/s ""Silzemnieki"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde Z/s ""Vārpas"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z/s Dāvelnītis"""
"Lauksaimniecības tehnikas iegāde z/s""Kolni"""
"Lauksaimniecības tehnikas modernizācija Z/S ""Saktas"""
"Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu iegāde Madonas rajona Liezēres pagasta zemnieku saimniecībā ""Egļukalns"""
"Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu iegāde Z/s ""Pliederi"""
"Lauksaimniecības zemju meliorācijas pakalpojumu sniegšanas paplašināšana SIA ""Aiviekstes būvnieks"""
"Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas tehnikas iegāde z/s ""Jaunzemnieki"""
"Lauksaimnieciskās ražošanas efektivitātes uzlabošana zemnieku saimniecībā ""Auri"""
"Lauku māju ""Eglaines""rekonstrukcija tūrisma mītņu izveidošanai"
"Lauku tūrisma atpūtas centra ""Grūbe"" attīstība"
"Lauku tūrisma attīstība Jērcēnu pagasta ""Cālīšos"""
"Lauku tūrisma un atpūtas centrs ""Jaunsētas"""
"Launkalnes pagasta atkritumu izgāztuves ""Putnukalns"" Nr.94708/5258/PPV rekultivācija"
"Liellopu fermas ""Auziņas 2"" divu barības novietņu un pagraba renovācija"
"Liellopu fermas ""Vērzemnieki""vienkāršota rekonstrukcija, stāvvietu aprīkojums, kūtsmēslu izvākšanas iekārta."
"Liellopu kompleksa ""Līči"" korpusa rekonstrukcija, iekārtu un aprīkojuma iegāde"
"Liellopu kūts ar slaukšanas bloku, jaunlopu novietne un šķidro mēslu krātuve z/s ""Pērles"", 1.kārta - šķidro mēslu krātuves izbūve"
"Liepas pagasta atkritumu izgāztuves ""Grīviņi"" rekultivācija"
"Līmēšanas ceha modernizācija SIA ""Kadiķis AV"""
"Lopbarības sagatavošanas tehnikas modernizācija SIA ""Riekstiņi"""
"LPKS ""Bauņi""graudu pirmapstrādes komplekss Valmieras rajona Matīšu pagasta ""Viršos"""
"Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ""Saulīte"" rekonstrukcija"
"Malkas skaldītāja iegāde Zemnieku saimniecībā ""Klajumi"""
"Mārketinga stratēģijas izstrāde SIA ""Ripo Autocentrs"""
"Mazsalacas pilsētas ar lauku teritoriju atkritumu izgāztuves ""Zirņubirzs"" rekultivācija"
"Meliorācijas sistēmu kopšanas un būvlaukumu sagatavošanas zemes darbu pakalpojumu struktūrvienības izveide z/s ""Mežciems""."
"Mēslu krātuves izveide SIA ""Kunturi"""
"Metāla amatniecības izstrādājumu ražošanas attīstības veicināšana SIA "" Lat Met"""
"Meža atajaunošana pēc vējgāzes īpašumā ""Eglāji"" Skaņkalnes pagastā"
"Meža atajaunošana pēc vējgāzes Naukšēnu pagasta saimniecībā ""Ozolkalni"""
"Meža atajunošana pēc vējgāzes īpašumā ""Penkas"" Skaņkalnes pagastā"
"Meža atjaunošana Cēsu rajona Liepas pagasta ""Meža Stagari"""
"Meža atjaunošana Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta ""Lejas Sīmaņos"""
"Meža atjaunošana dabas radīto postījumu vietās Cēsu rajona Veselavas pagasta ""Brīvniekos"""
"Meža atjaunošana īpašumā Mežmindaugi"" viesuļvētras radīto postījumu vietās"""
"Meža atjaunošana Litenes pagasta ""Īvēs"""
"Meža atjaunošana Litenes pagasta ""Jaunmežgaļi"""
"Meža atjaunošana Litenes pagasta ""Līcīšos"""
"Meža atjaunošana pēc 2005. gada08.-09. janvāra vējgāzes īpašumā ""Lielpopi"""
"Meža atjaunošana pēc 2005.gada 8.-9. janvāra viesuļvētras postījuma Skaņkalnes pagasta ""Silaņģos""."
"Meža atjaunošana pēc 2005.gada 8.-9.janvāra viesuļvētras postījuma Mazsalacas pilsētas lauku teritorijā saimniecībā ""Kalnmežanči""."
"Meža atjaunošana pēc 2005.gada 8.-9.janvāra viesuļvētras postījuma Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas saimniecībā ""Andri""."
"Meža atjaunošana pēc 2005.gada janvāra vējgāzes Valmieras rajona Rencēnu pagasta saimniecīā ""Munduri"""
"Meža atjaunošana pēc dabas katastrofas postījuma Alsviķu pagasta saimniecībā ""Purvkalni"""
"Meža atjaunošana pēc dabas katastrofas postījuma Apes lauku teritorijas saimniecībā ""Maziņi"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzēm Cēsu rajona Liepas pagasta ""Braslās"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes ""Jaunceipas"" Mazsalacas pilsētas lauku teritorijā"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Blomes pagasta ""Kalna plāņi"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Naukšēnu pagasta ""Jērcēnos"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Naukšēnu pagasta ""Kalnintēs"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Naukšēnu pagasta ""Laņģīšos"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Naukšēnu pagasta saimniecībā ""Cinīši"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Naukšēnu pagasta saimniecībā ""Lasmaņi"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes postījumiem Valmieras rajona Brenguļu pagasta ""Straumēs"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes postījumiem Valmieras rajona Rencēnu pagasta ""Sidrabos"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Rencēnu pagasta saimniecībā ""Galdnieki'"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Birzgaļi"" Ipiķu pagastā"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Jaunbirzītes"" Ramatas pagastā"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Jenkas"" Mazsalacas pilsētas lauku teritorijā"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Kalnrauskas"" Ramatas pagastā"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""MEŽTIPŠI"" Ramatas pagastā un Mazsalacas l.t."
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Nuķi"" Ramatas pagastā."
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Pilskalni"" Skaņkalnes pagastā"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Roskas""Mazsalacas pilsētas lauku teritorijā."
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Tēcēni"" Ramatas pagastā"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībā ""Upeslejas"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes saimniecībās ""Vēres"" un ""Mežāres"" Ramatas pagastā"
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Sēļu pagasta ""Priežkalnos"""
"Meža atjaunošana pēc vējgāzes Skaņkalnes pagastā ""Reināti"""
"Meža atjaunošana pēc vētras postījuma Gulbenes rajona Rankas pagasta ""Pakalniešos"""
"Meža atjaunošana pēc vētras postījuma Jaunpiebalgas pagasta ""Lielkrūzes"""
"Meža atjaunošana pēc vētras postījuma Raunas pagasta ""Mālniekos"""
"Meža atjaunošana pēc vētras postījuma Raunas pagasta ""Plūmītēs"""
"Meža atjaunošana pēc vētras postījuma Vaives pagasta ""Maz-Eicēnos"""
"Meža atjaunošana pēc vētras postījuma Valmieras rajona Ramatas pagasta "" Lejaskundziņos-1"" un ""Vecramatās"""
"Meža atjaunošana pēc vētras postījumiem Kocēnu pagasta ""Saulītēs"""
"Meža atjaunošana saimniecībā ""Speļģi"""
"Meža atjaunošana saimniecībā ""Zīles"""
"Meža atjaunošana Sēļu pagasta ""Silavas"" pēc vējgāžu postījumiem."
"Meža atjaunošana Stāmerienas pagasta ""Brikšņos"""
"Meža atjaunošana Stāmerienas pagasta saimniecībā ""Kalnapsītes 1"""
"Meža atjaunošana un lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošana īpašumā ""Liepas"""
"Meža atjaunošana vētras postījumu vietā Ramatas pagasta ""Mālkalnos"""
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Mazsalacas p.l.t. ""Kalnsilmačos"""
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Mazsalacas pilsētas lauku teritorijā ""Skaņākalna dabas parks"""
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Ramatas pagasta ""Ābelītes"""
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Ramatas pagasta ""Caunas""."
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Ramatas pagasta ""Eglītes""."
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Ramatas pagasta ""Kalnmelkas - 1"""
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Ramatas pagasta ""Mežvidi"""
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Ramatas pagasta ""Vecrauskās"""
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Ramatas pagasta ""VECTOPŠOS"""
"Meža atjaunošana vētras radīto postījumu vietā Ramatas pagasta ""Zemturos"""
"Meža audzes kopšana Valmieras rajona Burtnieku pagasta ""Kauliņos"" lauksaimnieciski neizmantojamā platībā."
"Meža ieaudzēšana īpašumā ""Darbiņi"" Ļaudonas pagastā"
"Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantotā zemē Jāņa Endeles īpašumā ""Vec - Aļmos'"
"Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantotā zemē Zigmāra Liparta īpašumā Dzērbenes pagasta ""Kalna Puniņos"""
"Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantotajās zemēs Vilpulkas pagasta ""Angšos"""
"Meža ieaudzēšana Valmieras rajona Rencēnu pagasta ""Brantos"" lauksaimnieciski neizmantojamā platībā"
"Meža ilgspējīga apsaimniekošana z/s ""Lieleicēnu viduskampas"""
"Meža infrastruktūras attīstība SIA ""SM Matisēni"" Liezēres pagastā"
"Meža īpašnieku apvienības izveidošana ""Vidzemes Augstienes Meži"""
"Meža īpašnieku biedrības ""Malēnijas meža īpašnieki"" izveidošana"
"Meža īpašuma ""Vec-Aļmi"" konkurētspējas palielināšana."
"Meža izstrādes tehnoloģiju pinveidošana z/s ""Gulbiškas"""
"Meža kopšanas tehnikas iegāde z/s ""Brencēni"""
"Meža piekabes iegāde koksnes transportēšanai un motorzāģa, krūmgrieža iegāde mežizstrādei z/s 'Straumēni"""
"Meža piekabes iegāde Zemnieku saimniecībā ""Briedīši"""
"Meža pievedējtraktora iegāde - meža nozares efektivitātes paaugstināšanai Z/S Ezerciemi"""""
"Meža postījuma atjaunošana Cēsu rajona Liepas pagasta ""Muldas"""
"Meža postījumu atjaunošana Cēsu rajona Liepas pagasta ""Eglītēs"""
"Meža postījumu atjaunošana Cēsu rajona Liepas pagasta ""Jaunakmentiņos"", ""Cekuļos"", ""Rubeņos"" un ""Vecbērzzemniekos"", Mārsnēnu pagasta ""Stariņos"&q
"Meža postījumu atjaunošana Cēsu rajona Liepas pagasta ""Lejas Ozolos"""
"Meža postījumu atjaunošana Cēsu rajona Liepas pagasta ""Līcīšos"""
"Meža postījumu atjaunošana Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta ""Apses-1"", ""Apses-2"", ""Apses-6""."
"Meža postījumu atjaunošana Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta ""Lejas Pieķēpi"""
"Mežaudzes atjaunošana Cēsu rajona Raiskuma pagasta ""Lūplēšos"", mežaudzes atjaunošana Cēsu rajona Vaives pagasta ""Ulda Kalna Popi"""
"Mežaudzes atjaunošana Cēsu rajona Vaives pagasta ""Rubeņos"""
"Mežaudzes atjaunošana Naukšēnu pagasta ""Druvās"""
"Mežaudzes atjaunošana Naukšēnu pagasta ""Jaunintēs""."
"Mežaudzes atjaunošana pēc 2005. gada 8-9 janvāra viesuļvētras nodarītā postījuma Z/S ""Stabukalns"""
"Mežaudzes atjaunošana pēc janvāra vētras Cēsu rajona, Drustu pagasta ""Gravkalnos"""
"Mežaudzes atjaunošana pēc vētras postījumiem Valkas rajona Vijciema pagasta ""Krācēs"""
"Mežaudzes atjaunošana pēc vētras postījumiem Valkas rajona Vijciema pagasta ""Mētrās"""
"Mežaudzes atjaunošana pēc vētras postījumiem Valmieras rajona Burtnieku pagasta ""Jaungrēveļos'"
"Mežaudzes atjaunošana pēc vētras postījumiem Valmieras rajona Burtnieku pagasta ""Omeisteros"""
"Mežaudzes atjaunošana pēc vētras postījumiem Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta īpašumā ""Kalnajēņi"""
"Mežaudzes atjaunošana pēc vētras postījumiem Valmieras rajona, Valmieras pagasta Beku Silā"""""
"Mežaudzes atjaunošana pēc vētras postījumiem. Cēsu raj., Raunas pag., ""Kaliņi"""
"Mežaudzes atjaunošana pēc vētras Vaidavas pagasta ""Akmentiņos"""
"Mežaudzes ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs Naukšēnu pagasta ""Lejaskurģos"""
"Mežaudžu atjaunošana pēc 2005. gada janvāra vējgāžu un vējlaužu postījumiem Gata Ziediņa īpašumos Valmieras rajona Kocēnu pagasta ""Dzelvēs"" un Vaidavas pagasta ""Braukši - 1"""
"Mežaudžu atjaunošana pēc vētras postījumiem Valmieras rajona, Valmieras pagasta ""Briežu salā"""
"Mežistrādes modernizācija ""Ariešās"""
"Mežistrādes nozares modernizācija Aronas pag. z/s ""Tulderes"""
"Mežizstrādes hodromanipulatora ""PATU_203T""iegāde."
"Mežizstrādes nozares izveidošana un meža ražibas paaugstināšana zemnieku saimniecībā ""Sopuļi"""
"Mežizstrādes pakalpojumu attīstīšana SIA ""Audzes 2004"""
"Mežizstrādes pakalpojumu attīstīšana zemnieku saimniecībā ""Laipas"""
"Mežizstrādes pakalpojumu attīstīšana Zs ""Lielvasaraudži"""
"Mežizstrādes pakalpojumu attīstīšanaZS ""Jaunbrīvnieki"""
"Mežizstrādes pakalpojumu pilnveidošana z/s ""Brencēni"""
"Mežizstrādes pakalpojumu uzlabošana zemnieku saimniecībā ""Javenieki"""
"Mežizstrādes tehnikas iegāde mežsaimniecības attīstībai zemnieku saimniecībā ""Rāceņi-3"""
"Mežizstrādes tehnikas un aprīkojuma iegāde mežsaimniecības attīstībai zemnieku saimniecībā ""Dārznieki""."
"Mežizstrādes tehnikas un aprīkojuma iegāde mežsaimniecības attīstībai zemnieku saimniecībā ""Rīti""."
"Mežizstrādes tehnikas uzlabošana z/s ""Vecoļļas"", Ramatas pagasts, Valmieras rajons"
"Mežizstrādes un koksnes pirmapstrādes attīstība SIA ""J.A.Lejas"""
"Mežsaimniecības attīstība ""Vidus zvirgzdos"""
"Mežsaimniecības attīstības veicināšana zemnieku saimniecībā ""Kājiņas"""
"Mežsaimniecības instrumentu iegāde biedrībai ""Raunas Vēris'"
"Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana dabas katastrofas (vējgāzes) radīto postījumu vietā Raunas pagasta ""Birzmaļos"""
"Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana dabas katastrofu radīto postījumu vietā Liepas pagasta saimniecībā ""Lubiņas"""
"Mežsaimniecības tehnikas iegāde SIA ""Zibeņi II"""
"Mežsaimniecības tehnikas iegāde zemnieku saimniecībā ""Indāni"""
"Mežsaimniecības tehnikas iegāde zemnieku saimniecībā ""Lejas Zosēni"
"Mežsaimniecības tehnikas iegāde zemnieku saimniecībā ""Vītiņi"""
"Mežsaimniecības tehnikas un iekārtas iegāde koksnes pirmapstrādei z/s ""Atpūtas"""
"Mobila tehnikas komplekta iegāde SIa ""Zaļais Jumts""mežsaimniecības nozares attīstībai"
"Mobilas tehnikas komplekta iegāde koksnes pirmapstrādei SIA ""Katrīnmežs"""
"Mobilas tehnikas komplekta iegāde koksnes pirmapstrādei z/s ""Kalna Šķētes"""
"Mobilas tehnikas komplekta iegāde koksnes pirmapstrādei z/s ""Lācēni"""
"Motorzāģa iegāde meža kopšanai Ramatas pagasta ""Liepās"""
"Motorzāģa iegāde meža un meliorācijas sistēmu kopšanai Cēsu rajona ""Tūtapos"""
"Naukšēnu novada sociālās dzīvojamās mājas ""Aldari"" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
"Naukšēnu pagasta Kalnumpuļu"" lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana"""
"Nemateriālo līdzekļu iegāde SIA ""Balt IT"" Ltd komercsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanai"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Cēsu rajona Priekuļu pagasta slēgtas izgāztuves ""Piebaudzes"" (Baudzes) Nr.42728/5240/PV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Ērgļu pagasta izgāztuves ""Lempēni"" Nr.70548/3023/PPV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Jumurdas pagasta izgāztuves ""Andrupi"" Nr.70608/3030/PPV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Ērgļu novada Sausnējas pagasta izgāztuves ""Sidrabiņi"" Nr.70928/5279/PPV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Praulienas pagasta izgāztuves ""Ienāškalniņš"" Nr.70868/3056/PPV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Praulienas pagasta izgāztuves ""Jurupe"" Nr.70868/3058/PPV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajona Praulienas pagasta izgāztuves ""Silnieki"" Nr.70868/3057/PPV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Madonas rajons Mārcienas pagasta izgāztuves ""Sūņi"" Nr.70748/5284/PPV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Valkas rajona Grundzāles pagasta izgāztuves ""Smiltiņsils"" Nr.94588/5318/PPV rekultivācija"
"Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Valmieras rajona Kocēnu pagasta izgāztuves ""Beites"" Nr.96648/2160/PV rekultivācija"
"Pakalpojumu klāsta paplašināšana un pilnveidošana SIA ""Niedres VB"""
"Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana SIA ""Auto Kusa"""
"Pakalpojumu sniegšanas paplašināšana SIA ""ZZK AGRO"""
"Piena lopkopības attīstība z/s ""Lejas-Balteņi"" Madonas rajona Cesvaines lauku teritorijā"
"Piensaimniecības nozares attīstība z.s. ""Dambjupītes"""
"Pievadceļu pieslēguma izveide SIA ""Soldomirk"""
"Pirmsskolas izglītības iestādes ""Pīlādzītis"" Mētras ielā 11A infrastruktūras attīstība"
"Pirmsskolas izglītības iestāžu ""Sprīdītis"" un ""Pienenīte"" infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē"
"Plantāciju meža ieaudzēšana Daukstu pagasta ""Dzintaros"""
"Plāņu pagasta atkritumu izgāztuves ""Rūķi"" rekultivācija"
"Pļavu un ganību apmežošana Kocēnu pagasta ""Vakarvējos"""
"Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana SIA ""Vidzemes slimnīca"" Valkā"
"Profesionālās izglītības programmu ""Koka ēku celtniecība"" un ""Kokizstrādājumu izgatavošana"" uzlabošana un metodisko materiālu izstrāde atbilstoši darba tirgus prasībām"
"Profesionālās vidējās izglītības mācību programmas ""Viesnīcu serviss"" izstrāde un nodrošināšana Smiltenes tehnikumā."
"Ramatas pagasta atkritumu izgāztuves ""Ozoliņi"" rekultivācija"
"Ražošanas bāzes paplašināšana un jaunu pakalpojumu attīstīšana SIA ""Rijas"""
"Ražošanas iekārtu iegāde SIA ""Rasas K"" attīstībai"
"Ražošanas paplašināšana SIA ""Alūksnes koks"""
"Ražošanas tehnikas iegāde Z/S ""Gaidas"" piena ražošanas efektivitātes paaugstināšanai"
"Ražošanas tehnikas iegādes projekts piena lopkopības produktivitātes paaugstināšanai Cēsu rajona Vaives pagasta Z/S ""Atpūtas"""
"Ražošanas tehniskās bāzes modernizācija augkopībā SIA ""Valdo Agro"""
"Ražotnes ""Madonas maiznieks"" modernizācija nodrošinot atbilstību pārtikas higiēnas un darba vides drošības prasībām"
"Rokas instrumentu aprīkojuma iegāde mežizstrādes uzlabošanai z/s""Bērziņas"""
"Rūjienas pilsētas atkritumu izgāztuves ""Rūjiena"" rekultivācija"
"Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ""Burtnieku zirgaudzētava"" investīciju projekts lauku tūrismā"
"Sadzīves atkritumu izgāztuves ""Vorza"" rekultivācija Murmastienes pagastā (70788/3052/PPV)"
"Saimniecības ""Eglītes"" lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana"
"Saimniecības ""Graviņas"" neizmantoto ganību apmežošana"
"Saimniecības ""Lejas Prieņi"" mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana 'dabas radīto postījumu vietās"
"Saimniecības ""Tirēni"" dabiski ieaugušās mežaudzes kopšana un aizsardzība."
"Saimniecības Uļļa-lauri 2"" plantāciju mežu ierīkošana"""
"SIA ""4 PLUS"" ārējā mārketinga aktivitātes"
"SIA ""9 dārzi"" saimnieciskās darbības attīstība"
"SIA ""A.G.V."" mežizstrādes pamatlīdzekļu iegāde."
"SIA ""Agro 3""  saimnieciskās darbības paplašināšana un konkurētspējas paaugstināšana"
"SIA ""Agro 3"" piedāvāto lauksaimniecības pakalpojumu apjoma palielināšana"
"SIA ""Agro-Dzelzava ""lauksaimniecības tehnikas iegāde ar nolūku sniegt pakalpojumus"
"SIA ""Aiviekstes būvnieks"" konkurētspējas paaugstināšana un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
"SIA ""Aiviekstes Energobūvnieks"" konkurētspējas paaugstināšana inženiertehnisko darbu nozarē un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
"SIA ""Aizezere"" attīstības projekts"
"SIA ""Aktīvā tūrisma centra EŽI"" darbinieku profesionālā apmācība"
"SIA ""Amberto"" saimnieciskās darbības attīstība"
"SIA ""ARDO PLUS"" mārketinga plāns"
"SIA ""AVE MTP"" kokapstrādes ražotnes modernizācija"
"SIA ""Avoti SWF"" ražošanas modernizācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām"
"SIA ""Baltijas biopolimēru plastmasas pārstrāde"" jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā"
"SIA ""Bimil"" funkcionālās pārtikas produktu pētniecības un ražošanas tehnoloģiju izstrādes centra izveide"
"SIA ""Biogas"" biogāzes ieguves procesa pētniecības un optimizācijas tehnoloģiju izstrādes centra izveide"
"SIA ""Burtnieku zirgaudzētava"" lauku tūrisma kompleksa ""Briedes krogs"" rekonstrukcija"
"SIA ""CONSULTATION OFFICE"" mārketinga plāns"
"SIA ""Dores Fabrika"" dalība tirdzniecības misijā Gruzijā un Armēnijā"
"SIA ""Dzīpari S"" austuves ceha ēkas pagrabstāva telpu rekonstrukcija par ražošanas telpām"
"SIA ""EKOTEC"" pamtlīdzekļu iegāde"
"SIA ""Elvars"" darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības"
"SIA ""FORMA MACHINERY"" dalība starptautiskā izstādē ""LIGNA + HANNOVER 2007"""
"SIA ""Forma Machinery"" dalība starptautiskajā izstādē LESDREVTECH"
"SIA ""GB KOKS"" ražotnes modernizācija"
"SIA ""GD-company"" brikešu ražotnes izveide"
"SIA ""Gulbenes manēža"" dalība starptautiskajā izstādē ""World Travel Market 2007"""
"SIA ""Halle B"" konkurētspējas paaugstināšana inženiertīklu būvniecībā un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"
"SIA ""Izglītības un kultūras mantojuma zelta vārti"" darbinieku apmācība"
"SIA ""Jaunlaicenes industrija"" tehniskā projekta izstrāde atpūtas centra izveidei"
"SIA ""Jaunmāras"" akvakultūras modernizācija, ieviešot videi draudzīgas tehnoloģijas un tehnoloģiskās iekārtas"
"SIA ""KALNA CIEBALDI"" mārketinga plāns"
"SIA ""Kalnmalas"" kokzāģētavas aprīkojuma iegāde"
"SIA ""Kompozītpolimērs"" jaunas tehnoloģijas ieviešana ražošanā"
"SIA ""Kompozītpolimērs"" ražošanas tehnoloģisko iekārtu modernizācija atbilstoši darba vides standarta prasībām"
"SIA ""Lane lini"" linu tekstilizstrādājumu ražotnes izveidošana Mazsalacā"
"SIA ""Latime"" apmācības"
"SIA ""Latime"" ražotnes modernizācija"
"SIA ""Lift"" guļbūvju ražotnes izveide"
"SIA ""Lift"" ražotnes energoefektivitātes uzlabošana un materiālu novietnes būvniecība"
"SIA ""Lodes Ķieģelis"" ražotnes modernizācija atbilstoši darba drošības prasībām"
"SIA ""Logu Pasaule"" būvgaldniecības modernizācija un paplašināšana"
"SIA ""Madonas būve"" būvniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un konkurētspējas paaugstināšana"
"SIA ""MB Būvtehnika"" darbības uzsākšana ūdensapgādes sistēmu būvdarbu jomā"
"SIA ""Meļņi - 3"" darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un jaunu zināšanu, prasmju apgūšana"
"SIA ""Mērniecības Centrs"" darbinieku izglītības un kvalifikācija līmeņa paaugstināšana"
"SIA ""NORTE"" Komercdarbības paplašināšana atbilstoši darba drošības prasībām un standartam LVS EN 13353"
"SIA ""Ozoli AZ"" ražošanas bāze modernizācija atbilstoši ES standartiem"
"SIA ""PAPĪRFABRIKA ""LĪGATNE"""" ārējās mārketinga aktivitātes"
"SIA ""Papīrfabrika ""Līgatne""""dalība starptautiskajā izstādē Paperworld"
"SIA ""PEPI RER"" dalība starptautiskajā izstādē Hannoverē, Vācijā"
"SIA ""PEPI RER"" dalība starptautiskajās izstādēs Zviedrijā"
"SIA ""PEPI RER"" dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs"
"SIA ""PEPI RER"" dalība starptautiskās izstādēs Polijā un Krievijā"
"SIA ""Piebalgas alus"" alus darītavas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde"
"SIA ""RAIBAIS ASARIS"" mārketinga plāns"
"SIA ""Raunas Lauktehnika"" vizītes pie sadarbības partneriem Eiropā un dalība starptautiskā izstādē Ķelnē"
"SIA ""RCI Gulbene"" būvniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un konkurētspējas paaugstināšana"
"SIA ""SILVIKO"" kokapstrādes iekārtu modernizācija"
"SIA ""Soldomirk"" ražošanas tehnoloģiju attīstība atbilstoši standartu prasībām."
"SIA ""STAFECKA ĪPAŠUMI"" mārketinga plāns"
"SIA ""Staļi"" darbinieku kvalifikācijas celšana"
"SIA ""STEEL CONSTRUCTION"" mārketinga plāns"
"SIA ""STRAUBEK"" kokapstrādes ražotnes paplašināšana atbistoši darba drošības prasībām"
"SIA ""Susuriņš"" saimnieciskās darbības paplašināšana un konkurētspējīga zemes darbu tehnikas pakalpojumu attīstība"
"SIA ""T.N.Rozalinde"" darbinieku kvalifikācijas celšana"
"SIA ""Taides"" ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde"
"SIA ""Termoline"" dalība starptautiskajā izstādē ""Koka māja"""
"SIA ""Termoline"" dalība starptautiskajā izstādē ""Koka un brīvdienu mājas"""
"SIA ""Termoline"" dalība starptautiskajā koka māju izstādē ""Vivons Bois"""
"SIA ""TERMOLINE"" kokapstrādes ražotnes paplašināšana atbilstoši darba drošības prasībām."
"SIA ""Tīrumkalni 1"" automašīnu mazgātuves izbūve Valmieras rajona Jeru pagastā atbilstoši vides aizsardzības un kvalitātes nodrošināšanas prasībās"
"SIA ""Valhalla"" kokapstrādes ceha rekonstrukcija un tehniskā modernizācija"
"SIA ""Valmieras mēbeles"" ražošanas procesu modernizācijas projekts atbilstoši darba drošības standartiem"
"SIA ""Vārpiņas"" ražošanas paplašināšana"
"SIA ""VK  MEŽS"" mārketinga plāns"
"SIA ""VMS Group"" Skandināvijas tirgus apgūšana"
"SIA ""WENDI TOYS"" dalība starptautiskā izstādē ""International Toy Fair Nürnberg"""
"SIA ""ZVZ"" kokapstrādes ražotnes attīstība Skaņkalnes pagasta ""Krācītes"""
"SIA Firmas ""VAR C"" metālapstrādes tehnoloģiskā procesa modernizācija sērijveida produkcijas ražošanas uzsākšanai"
"SIA Ziķeri""mežizstrādes pamatlīdzekļu iegāde"""
"Siamniecības Kurpnieki"" mežu ierīkošana"""
"Siera suliņu pārstrādes attīstība AS ""Valmieras Piens"""
"Siltumnīcas būvniecība dārzeņu ražošanas paplašināšanai z.s. ""Kliģēni"""
"Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana SIA ""VTU Valmiera"" siltumapgādes sistēmā"
"Skābo augšņu kaļķošana Jērcēnu pagasta ""Cālīšos"""
"Skābo augšņu kaļķošana SIA ""Caunes"" apsaimniekotajās lauksaimniecības zemēs."
"Skābo augšņu kaļķošana z/s ""Rūķīši"""
"Skābo augšņu kaļķošana z/s ""Ūtkas"""
"Skābo augšņu pamatkaļķošana Valmieras rajona Ķoņu pagasta saimniecībā ""Dundajas"""
"Skābo augšņu pamatkaļķošana z/s ""Antiņi"""
"Skābo augšņu pamatkaļķošana z/s ""Rāceņi-3"" Jērcēnu pag., Valkas raj."
"Šķeldas ražošanas paplašināšana SIA ""AUTOGRUPA ARTAVS"""
"Slaucamo govju kūts ""Dimanti"" lagūnas tipa mēslu krātuves izbūve ar mēslu izvākšanas iekārtām."
"Slaucamo govju kūts a'prīkojuma, piena dzesēšanas iekārtas un lopbarības sagatavošanas tehnikas iegāde Madonas rajona Sarkaņu pagasta z/s ""Madaras"""
"Slaukšanas iekārtas piena vadā un piena dzesētāja iegāde z/s ""Brieži"" Madonas rajona Barkavas pagastā"
"Sociālās dzīvojamās mājas ""Ceriņi"" Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
"Sociālās dzīvojamās mājas ""Jaunroze"" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
"Sociālās dzīvojamās mājas ""Pūpoli"" Varakļānu novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
"Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija ""Airītēs"", Sarkaņu pagastā"
"Sociālās rehabilitācijas programmas ""Patstāvīgā Dzīve"" personām ar psihiskās veselības traucējumiem izstrāde, ieviešana un aprobācija ""Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā"""
"Specializētas kravas cisternas iegāde z/s""Vimbas"""
"Sporta un atpūtas viesnīca ""Matīsiņš"""
"Stropu, atdaleņu, specializēta transporta līdzekļa iegāde, dravas iežogošana un bišu paviljona būve z/s ""Mežvidi"""
"Tehnikas iegāde lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai Cēsu rajona Zosēnu pagasta Z/S ""Vecjēci"""
"Tehnikas iegāde z/s ""Jaunkajēni"""
"Tehnikas iegāde z/s ""Lauri"""
"Tehnikas modenizācija SIA ""Kalna Tomēni"""
"Tehnikas modernizācija zemnieku saimniecībā ""Dimanti"""
"Tehnikas modernizācija Zemnieku saimniecībā ""Kalnieši"""
"Tehnikas parks ""Jaundukuļi"""
"Tehniskā servisa centra iekārtu iegāde un ēkas renovācija ""Šķieneros"" Stradu pagastā, Gulbenes rajonā"
"Tehniskais projekts ""Ražošanas un administratīvo telpu būvniecība. Tehnoloģiju attīastība. Infrastruktūras attīstīšana nomai."""
"Traktora iegāde IK ""Jurēni"""
"Traktora iegāde Madonas rajona Ļaudonas pagasta SIA ""Caunes"""
"Traktora iēgāde mežizstrādes nozares attīstībai SIA ""Agro-Dzelzava"""
"Traktora iegāde SIA ""Vēverkalns"""
"Traktora iegāde z/s ""Jasmīni"""
"Traktora iegāde Z/S ""Krasti"""
"Traktora iegāde z/s ""Upenes"""
"Traktora iegāde zemnieku saimniecībā ""Strazdiņi"""
"Traktora iegāde zemnieku saimniecības ""Lejas Prieņi' mežu apsaimniekošanai"
"Traktora un koksnes pirmapstrādes tehnikas iegāde SIA "" LBR """
"Traktora un siena sagatavošanas tehnikas iegāde z/s ""Grantiņi"""
"Traktora, hidromanipulatora un meža piekabes iegāde mežizstrādes attīstībai Barkavas pagasta z/s ""Upīši """
"Traktora, iekrāvēja un piena dzesētāja iegāde z/s ""Piekalnieši"""
"Traktora, meža piekabes un hidromanipulatora iegāde mežizstrādes attīstībai Praulienas pagasta zemnieku saimniecībā ""Muižnieki"""
"Traktortehnikas iegāde Mētrienas pag. z/s""Līdums"" mežsaimniecības nozares attīstībai"
"Traktortehnikas parka modernizēšanas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ""IT-KM"""
"Tranzīta maršruta ""Pils iela"" rekonstrukcija Alūksnes pilsētā"
"Uzskaites un vadības sistēmu audits un vadības sistēmas modeļa izstrāde SIA ""AJM WOOD"""
"Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ""Pasaciņa"" infrastruktūras attīstība"
"Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ""Pasaciņa"" telpu renovācija"
"Valkas pilsētas SIA ""Prestižs"" kokgranulu ražošanas līniju ieviešana un ražošanas ēkas uzlabojums"
"Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes ""Sprīdītis"" rekonstrukcija"
"Valmieras rajona Vaidavas pagasta ""Rukšu""saimniecības mežu atjaunošana"
"Valsts sociālās aprūpes centra ""Vidzeme"" filiāles ""Valka"" renovācija un vides pieejamības nodrošināšana"
"Varakļānu pilsētas atkritumu izgāztuves ""Varakļāni"" Nr. 70948/3063/PPV rekultivācija"
"Vecpiebalgas pagasta izgāztuves ""Alauksts"" reģ. Nr. 42928/2505/PPV rekultivācija"
"Veselības uzlabošanas pakalpojumu sniegšanas paplašināšana SIA ""Tavai un manai veselībai"""
"Vētras izpostītās mežaudzes atjaunošana Valmieras rajona, Skaņkalnes pagasta ""Rantiņos"""
"Vētras izpostīto meža nogabalu atjaunošana īpašumā ""Melnmeži'"
"Vētras izpostīto meža nogabalu atjaunošana Kocēnu pagasta ""Vildēnos"""
"Vētras izpostīto meža nogabalu atjaunošana Mazsalacas l.t.īpašumā ""Saliņas"""
"Vētras izpostīto meža nogabalu atjaunošana saimniecībā ""Bitēni"""
"Vētras izpostīto meža nogabalu atjaunošana saimniecībā ""Tilcēni""."
"Vētras izpostīto meža nogabalu atjaunošana Valmieras pagasta īpašumā ""Grundiņi"""
"Vētras izpostīto meža nogabalu atjaunošana Valmieras pagasta z/s ""Ugrāji"""
"Vētras nopostīto meža nogabalu atjaunošana z/s ""Lejas-ķauķi"""
"Vētras postījumu atjaunošana Valkas rajona Palsmanes pagasta ""Vāverēs"""
"Vēžu - zivju dīķa izveidošanas projekts Z/S ""Vecjēci"""
"Vēžu un zivju audzētava ""Bauņi"""
"Vēžu un zivju audzētavas ""Bauņi"" inkubācijas ceha iekšējo ūdensapgādes, recirkulācijas, apkures sis'temas izbūve un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana"
"Vēžu un zivju dīķis ""Bauņi"""
"Videi draudzīgu jaunu tehnoloģisko iekārtu iegāde akvakultūras uzņēmējdarbības tālākai pilnveidošanai un modernizācijai zemnieku saimniecībā ""Lejas Prieņi"""
"Viesību mājas ""Krasta Lācītes"" būvniecība un iekārtošana"
"Viesnīcas ""Baltā pils"" izveidošana"
"Viesnīcas ""Ērgļi"" III stāva izbūve un teritorijas labiekārtošana"
"Viesu mājas ""Billīte"" rekonstrukcija"
"Viesu mājas ""Siernīca"" izveide"
"Viesu mājas ""Smeceres krogs"" rekonstrukcija un boulinga centra celtniecība"
"Viesu nama ""Melturi"" ēku logu daļēja nomaiņa un zāles rekonstrukcija"
"Viesu nams ""Katrīnkrasts"""
"Z/S ""Braslas"" tehnikas modernizācija piena lopkopībā"
"z/s ""Minkas"""
"Z/S ""Priedes"" graudkopības nozares attīstība"
"Z/s ""Strautiņi"" izveide, ilgtspējīgas un peļņu nesošas piensaimniecības un gaļas liellopu audzēšanas attīstīšanai"
"Z/s ""Sviķi""dārzeņu pirmapstrādes būves renovācija un iekārtu iegāde"
"Z/S ""Vētras"" Valkas pagasts zivju dīķi"
"Z/s ""Zīcēni"" liellopu fermas rekonstrukcija ""Baldiešos"""
"Zemnieku saimniecība ""11 aitas"""
"Zemnieku saimniecībā ""Rāceņi-3"" bērzu un egļu audžu ierīkošana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē un vētras postījumu atjaunošana"
"Zemnieku saimniecības ""Āres"" meža atjaunošana"
"Zemnieku saimniecības ""Ataugas"" piena lopkopības nozares pilnveidošana"
"Zemnieku saimniecības ""Birznieki"" mežaudzes atjaunošana pēc 2005. gada janvāra vējgāzes"
"Zemnieku saimniecības ""Jaungrūbītes"" izveide, izlgtspējīgas un peļņu nesošas truškopības nozares attīstībai"
"Zemnieku saimniecības ""Jaunievāni"" uzņēmējdarbības uzsākšanas projekts"
"Zemnieku saimniecības ""Jēkuļi"" mežizstrādes un koksnes pirmapstrādes uzlabošana un racionalizācija."
"Zemnieku saimniecības ""Kāla Krasts ""dibināšana"
"Zemnieku saimniecības ""Kociņi 2"" ražošanas pamatlīdzekļu modernizācija"
"Zemnieku saimniecības ""Krustceles"" mežaudzes atjaunošana pēc janvāra vētras postījumiem"
"Zemnieku saimniecības ""Lejaslūsēni"" plantāciju mežu ierīkošana"
"Zemnieku saimniecības ""Lellēni"" skābo augšņu kaļķošana"
"Zemnieku saimniecības ""Tirēni"" plantāciju mežu ierīkošana"
"Zemnieku saimniecības Laurīši"" bērza plantācijas ierīkošana"""
"Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona ""Daibe"" infrastruktūras pilnveidošana"
"Zivju dīķa būvniecība Z/S ""Gavieši"""
"Zivju inkubācijas ceha būvniecīva Valmieras rajona Dikļu pagasta ""Sīļēnos"""
"Zs Jauncepļi"" mežizstrādes pamatlīdzekļu iegāde"""
"Zvārtavas pagasta atkritumu izgāztuves ""Augstežas"" rekultivācija"
06/C/PE/001 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemē, II kārta
2005.gada janvāra vētras postījumu seku likvidēšana Naukšēnu pagasta ''Kalnumpuļos''
A.Golubovas lauksaimnieciski neizmantotās zemes apmežošana
A/S Valpro Corp ražotnes modernizācija atbilstoši vides standartiem
Aktīvas āra atpūtas laukuma pilnveide Straupes pagastā
Alsviķu profesionālās skolas kvalifikācijas prakses
Alsviķu profesionālās skolas pedagogu zināšanu paaugstināšana IT jomā
Alternatīvās aprūpes centra izveide Varakļānos
Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija
Alūksnes poliklīnikas modernizācija
Alūksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
Amatas novada Attīstības programmas 2013.-2020.gadam un Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde
Amatniecības attīstības veicināšana un tekstilizstrādājumu kvalitātes paaugstināšana
Ambulatorā veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Mazsalacas slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Ambulatorā veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ērgļu slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Varakļānu veselības aprūpes centrā
Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana
Apes novada izglītības iestāžu informatizācija
Apgaismojuma ierīkošana Skaņkalnes ciema Skaņkalnes ielā ceļu satiksmes drošības uzlabošanai
Apmācību cikls Madonas rajona ilgstošajiem bezdarbniekiem „Pašapziņas veidošana un integrācija darba tirgū”
Aprīkotas mašīnas meža ugunsgrēku dzēšanai iegāde
Apstādījumu koku un krūmu kopēja arodizglītības programmas izstrāde un ieviešana
Ar stacionāru ugunsdzēšanas iekārtu aprīkotu automašīnu iegāde
Arodapmācības un rehabilitācijas centra ”Alsviķi” arodizglītības programmu kvalifikācijas prakses
Arodizglītības programmas “Ēdināšanas serviss” mācību priekšmetu un prakšu programmu satura uzlabošana un mācību metodisko materiālu izstrāde Rankas arodvidusskolā
Ārsta prakses telpu rekonstrukcija uzņēmējdarbības uzsākšanai
Atbalsta pasākumi atstumtības riska mazināšanā jauniešiem Sociālās korekcijas izglītības iestādēs „Naukšēni” un „Strautiņi”
Atbalsta pasākumu īstenošana Smiltenes novadā jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā
Atbalsts darba gaitu uzsākšanai
Atbalsts ES 7.ietvara IST programmas STREP projekta „Simulation Highway” sagatavošanai
Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā
Atbalsts vājdzirdīgu jauniešu integrācijai izglītības sistēmā, sabiedrībā un darba tirgū
Atbalsts Vidzemē ģimenēm ar bērniem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai
Atbalsts Vidzemē jauniešiem ar vidējo un vidējo profesionālo izglītību komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai
Atbalsts Vidzemes reģiona vardarbībā cietušām sievietēm
Atbalsts Vidzemes un Latgales reģionu skolotāju mūsdienīgu akadēmisko kompetenču papildināšanai
Atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Gulbenes vidusskolā un Gulbenes 2.vidusskolā
Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija
Atpūtas laukuma izveidošana
Attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana
Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Strenču novadā
Attīstības un plānošanas speciālistu piesaiste Cesvaines novada pašvaldībai
Augļu un ogu pirmapstrādes un uzglabāšanas ceha izveide
Augsnes apstrādes tehnoloģiju modernizācija graudkopībā
Augstražīga tehnika kvalitatīvas lopbarības ražošanai piena nozares vajadzībām
Augstvērtīgu mēbeļsagatavju un mēbeļu ražošana atbilstoši ES prasībām
Augt un sevī gaismu krāt!
Austās etiķetes
Austersēņu nogatavināšanas ēkas izbūve un iekārtošana
Automašīnu iegāde, kas aprīkotas ar stacionārām ugunsdzēsības un radiosakaru iekārtām.
Automašīnu iegāde, kuras aprīkotas ar stacionārām ugunsdzēsības un radiosakaru iekārtām
Automehānikas materiāli tehniskās un tehnoloģiskās bāzes modernizācija
Baltais tilts
Bāreņu, bez vecāku aizbildniecības palikušo jauniešu un lauku jauniešu ar zemu pamatprasmju līmeni integrācija sabiedrībā, nodrošinot veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū
Barības maisītāja - izdalītāja iegāde
Bērnu rotaļu un atpūtas laukums
Bērza mēbeļu sagatavju ražošanas modernizācija
Betona rūpnīcas izveide atbilstoši kvalitātes standarta prasībām
Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija
Bezalkoholisko dzērienu ražojumu virzība ārvalstu tirgū
Bezalkoholisko dzērienu ražojumu virzība ārvalstu tirgū
Bezalkoholisko dzērienu ražojumu virzība ārvalstu tirgū
Bezceļa transporta līdzekļa ar aprīkojumu iegāde mežsaimniecības attīstībai
Biedrības “LAIMĪTE” rīcībspējas paaugstināšana
Bilskas pagasta atkritumu izgāztuvju „Ancīši” un “Stirnas” rekultivācija
Biomasas koģenerācijas stacija
Biroja izveide biedrībai ''Zaļmežnieku birojs ''
Biškopības attīstībai nepieciešamās lauksaimniecības tehnikas iegāde
Briedes 1 vējgāzes postījuma atjaunošana
Brīvdienu mājas rekonstrukcijas lauku tūrisma attīstības veicināšanai
Bruģakmens ražotnes paplašināšana
Burtnieku novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde
Burtnieku novada Rencēnu pagasta sociālās dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija
Būsim blakus un darbosimies kopā
Būvgružu pārstrādes iekārtas iegāde
Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada attīstības veicināšanai
C/PE/006 Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Ceļa pievada un pieslēguma izbūve servisa kompleksa izveidošanai Cēsu rajona Veselavas pagastā
Ceļa segas kvalitātes uzlabošana
Celtniecības pakalpojumu sniegšanas paplašināšana SIA OZOLMĀJAS
Celtniecības pakalpojumu uzņēmuma palpašināšana
Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu mācību laboratoriju un darbnīcu modernizācija
Ceļu būves mācību mašīnu iegāde Smiltenes Profesionālajā vidusskolā
Ceļu būvniecības tehnoloģisko procesu modernizācija
Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Zaubes pagastā
Cempu jaunrades centra izveide
CĒSU IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai
Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai
Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija
Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta
Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija
Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas 2.kārta
Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas - rekonstrukcija
Cēsu pilsmuižas parka atjaunošana tūrisma attīstībai
Cēsu rajona pašvaldību darbinieku, politiķu un nevalstiskajā sektorā strādājošo kapacitātes stiprināšana Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai
Cēsu sanatorijas internātpamatskolas aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana
Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta
Cesvaines internātpamatskolas informatizācija
Cūkgaļas ražošana - lauksaimniecības tehnikas iegāde
Cūkkopības attīstībai nepieciešamās tehnikas iegāde
Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Smiltenes Centra vidusskolā
Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzijā
Dabaszinātņu un matemātikas apguves uzlabošana Cesvaines vidusskolā
Dabiskā apmežojuma izkopšana
Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana
Dabiski ieaugušo mežaudžu kopšana
Dalība starptautiskās izstādēs
Dalītas atkritumu vākšanas un kompostēšanas sistēmas izveide un ieviešana Valkā
Darba prakses vietas jauniešiem bezdarbniekiem Madonas rajona padomē
Darba prakses vietas jauniešiem bezdarbniekiem SIA Vidzeme 90
Darba prakses vietas nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem SIA TMS
Darba prakšu vietas nodrošināšana jauniešiem bezdarbniekiem salonfrizētavā Cēsīs
Darba tirgus izpēte, analīze un perspektīvu noteikšana Cēsu pilsētā un Cēsu rajonā
Darbagaldu iegāde metālapstrādes darbnīcai - smēdei.
Darbinieku kvalifikācijas celšana uzņēmumā SIA PAJUMTE EA
Darbs dara meistaru
Dārzeņu ražošanas modernizācija
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Annas ielā 8, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Dārza ielā 2, Augšlīgatnē energoefektivitātes paaugstināšana
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Gaujas ielā 11, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ievas 24” Naukšēnos, Naukšēnu novadā renovācija
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Upīša ielā 1b, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Upīša ielā 4, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 3, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Beātes ielā 25a, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsīs, Bērzaines ielā 36 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza 12, Seda, Strenču novads, siltumnoturības  uzlabošanas pasākumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 64, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas G.Apiņa ielā 22, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaides ielā 1, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Garā iela 2, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kr.Valdemāra ielā 3, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā ezera ielā 12a, Alūksne, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 2/3, Gulbenē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 19A siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 3 Valmierā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 7, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpniecības ielā 34, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sporta ielā 6, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura laukumā 4, Valmieras pagastā, Valmieras rajonā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura laukumā 5, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura laukumā 6, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daudzdzīvokļu mājas Ausekļa ielā 46, Valkā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Daudzdzīvokļu mājas renovācija siltumnoturības uzlabošanai Caunas ielā 8, Cēsīs
Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide
Dauguļu speciālās internātpamatskolas mācību vides un sociālo prasmju uzlabošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
Dienas centra pensijas vecuma personām, kas dzīvo ģimenēs, paplašināšana un Rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem izveidošana Cēsīs
Dolomīta rūpnieciskās spridzināšanas pakalpojumu komercsabiedrības izveide
Domājot par jauniešu ar dzirdes traucējumiem nākotni
Draugos ar tīrību
Drošs ceļš gājējiem Vecpiebalgā
Drustu pagasta atkritumu izgāztuves „Ģibēni” rekultivācija
Drustu pamatskolas informatizācija
Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija
Dzelzavas pagasta Aizpurves ciema ūdenssaimniecības attīstība
Dzelzsbetona izstrādājumu ražotnes modernizācija.
Dzērbenes ciemata katlumājas ārējo siltumtīklu un Dzērbenes vidusskolas iekšējās siltuma sistēmas rekonstrukcijas darbi
Dziesmusvētku promenāde
Dzīves prasmju pasākumu komplekss „Varu dzīvot labi!”
Dzīvojamās mājas Brīvības 3, Sedā, Strenču novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Dzīvojamās mājas Brīvības 7, Sedā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
Dzīvojamās mājas Dārza ielā 14, Sedā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
E-studiju risinājumi profesionālās tālākizglītības IT programmas moduļu izstrādei un aprobācijai (MULTIMOD)
Elektro sadalņu ražošanas ēkas rekonstrukcija
Elektropārvades līniju trašu un ar krūmiem aizaugušo lauksaimiecības zemju attīrīšanas pakalpojumi.
Ērgļu arodvidusskolas audzēkņu kvalifikācijas prakses nodrošināšana uzņēmumos koka ēku celtnieka profesijā.
Ērgļu arodvidusskolas audzēkņu kvalifikācijas prakses nodrošināšana uzņēmumos viesnīcu servisa speciālista profesijā.
Ērgļu novada izglītības iestāžu informatizācija
Ērgļu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Ērgļu novada pedagogu angļu valodas kompetences pilnveidošana saziņai un sadarbībai daudzkultūru pasaulē
Ērgļu novada pedagogu informāciju tehnoloģiju lietošanas kompetenču pilnveide darbībai informācijas sabiedrībā
Ērgļu vidusskolas profesionālās orientācijas programma „Mana profesija – manam novadam”
Es izvēlos profesiju.
Finansējums mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību
Finansējums mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību
Finansējums mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņai, lai paaugstinātu bioloģisko un ekoloģisko daudzveidību
Finanšu uzskaites un ražošanas vadības sistēmas modeļa izstrāde
Floristikas izstrādājumu ražotnes paplašināšana
Foreļu audzējamo baseinu recirkulācijas sistēmu iegāde
Foreļu audzējamo baseinu rekonstrukcija
Gaišs ceļš caur Jērcēniem
Gājēju cēliņa izbūve Cēsu rajona Stalbes pagastā
Gājēju celiņa renovācija uz Lielstraupes pils ansambli
Gājēju ietves ierīkošana Staru ciemā
Gājēju ietvju izbūve/ rekonstrukcija Sporta ielā
Galdniecības nozares modernizācija un attīstība
Galdnieka darbnīcas izveide
Gaujas ielas renovācija satiksmes drošības uzlabošanai Līgatnē
Gaujienas pagasta Gaujienas ciema ūdenssaimniecības attīstība
Gaujienas speciālās internātpamatskolas sporta zāles un tai piesaistīto telpu infrastruktūras un aprīkojuma vienkāršota renovācija
Ģērbtuves mēbeļu un materiālu iegāde zirgu izjādes un sporta laukuma izveidošanai
Govju kūts būvniecība z.s.Lācīši
Graudaugi - lauksaimniecības tehnikas un iekārtu modernizācija
Graudaugu tehnikas modernizācija
Graudkopība - graudu glabāšanas torņu iegāde un uzstādīšana
Graudkopība - graudu glabāšanas tvertņu ar iekraušanas un izkraušanas iekārtām un pamatu izbūve
Graudkopība - investīcijas lauksaimniecības uzņēmumā
Graudkopība - investīcijas lauksaimniecības uzņēmumā
Graudkopība - lauksaimniecības tehnikas un iekārtu modenizācija
Graudkopība - lauksaimniecības tehnikas un iekārtu modernizācija
Graudkopības nozares attīstība
Graudkopības nozares attīstība
Graudkopības nozares attīstība un modernizācija
Graudkopības nozares attīstība un modernizācija
Graudkopības nozares modernizācija
Graudkopības nozares modernizācija
Graudkopības nozares modernizācija
Graudkopības nozares modernizācija z.s. SIA Sopuļi
Graudkopības nozares modernizācija z/s Lācīši.
Graudkopības nozares modernizācija z/s Lācīši.
Graudkopības nozares tehnikas modernizācija SIA Riekstiņi
Graudu kombaina iegāde
Graudu kombaina un peikabju iegāde pamatpakalpojumu nodrošināšanai lauksaimniecībā
Graudu kvalitātes noteikšanas laboratorijas iekārtu un graudu glabāšanas kompleksa modernizācija
Graudu noliktavas ar nojumi celtniecība
Graudu noliktavas rekonstrukcija produkcijas kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanai
Graudu pieņemšanas līnijas un tvertnes būvniecība.
Graudu pirmapstrādes iekārtu modernizācija
Gulbenes 2.vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar kustību traucējumiem
Gulbenes kultūras centra renovācija
Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 1.kārta
Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 2.kārta
Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija
Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija 2.kārta
Gulbenes rajona Stradu pagasta valsts ūdens notekas ŪSIK kods 42418 Krustalīce pik.73/78-111/56 gultnes renovācija un Alūksnes rajona Liepnas pagasta valsts ūdensnotekas ŪSIK kods 68146 Bērzupīte pik. 80/00-142/80 gultnes renovācija.
Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta
Harvestera PONSSE WISENT DUAL iegāde
Ieguldījumi meža kapitālās vērtības palielināšanai, mežizstrādes un koksnes tirdzniecības uzlabošanai
Ieguldījumi meža traktortehnikas modernizācijā efektīvai mežu apsaimniekošanai
Ieguldījumi mežistrādes pamatlīdzekļu uzlabošanā
Ieguldījumi mežizstrādes tehnikas modernizācijā.
Ieguldījumi mežizstrādes, koksnes pirmapstrādes un tirdzniecības uzlabošanā un racionalizācijā.
Ieguldījumi mežsaimniecības tehnikas pilnveidošanā.
Ieguldījumi saimniecības Igrīve mežizstrādes tehnikā
Ieguldījums meža kopšanas aprīkojuma iegādei.
Iekārtas graudu pirmapstrādes kompeksam ar kalti iegāde un pievienošana elektropadevei
Iekārtu iegāde lauksaimniecības produkcijas efektivitātes un konkurētspējas kāpināšanai piena lopkopībā
Iekārtu iegāde lauksaimniecības produkcijas efektivitātes un konkurētspējas kāpināšanai piena lopkopībā
Iekārtu iegāde lauksaimniecības produkcijas efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanai piena lopkopībā
Iekārtu iegāde lauksaimniecības produkcijas efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanai piena lopkopībā
Iekārtu un tehnikas iegāde lauksaimniecības produkcijas efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanai
Iepazīsti un izvēlies studijas reģionos!
Ikvienā mīt radošs spēks
Industriālā iepakojuma ieviešana ražošanā
Informācijas nodrošināšana Madonas NVO AC
Informācijas saņemšanas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem Madonas novadā
Informācijas Tehnoloģiju profesionālā bakalaura programmas sagatavošana nepilna laika studijām Vidzemes augstskolā.
Infrastruktūras izveidošana un mācību aprīkojuma modernizācija Valmieras Profesionālās izglītības kompetences centra izglītības programmu īstenošanai
Infrastruktūras un mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā
Infrastruktūras uzlabošana  Vaidavas speciālajā internātpamatskolā
Inovatīvā pieeja lauksaimniecības izglītībai Priekuļu tehnikumā
Inovatīvu tehnoloģiju ieviešana ūdensapgādes sistēmu būvniecībā
Invalīdu integrācijas veicināšana sabiedrībā
Investīcijas jaunu ražošanas iekārtu iegādei un uzstādīšanai un specializētā transporta iegādei SIA Servilat
Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos - piena lopkopība
Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos graudkopībā
Investīcijas pakalpojumu nodrošināšanai un lauku ekonomikas vajadzībām
Investīciju projekts piena lopkopības nozares attīstībai Cēsu rajona Raunas pagasta Z/s Krastiņi
Investīciju projekts piena lopkopības nozares attīstībai Cēsu rajona Veselavas pagasta Z/s Nameļi
Īpašuma ''Cīrulīši'' meža atjaunošana pēc vētras postījumiem.
Īpašuma ''Kalnsmērtes'' meža atjaunošana pēc vētras postījumiem.
Īpašuma ''Lazdiņi'' lauksaimniecības zemē ieauguša meža kopšana
Īpašuma ''Mūsiņas'' meža atjaunošana pēc vējgāzes.
Īpašuma ''Teteri'' meža atjaunošana pēc vētras postījumiem.
Ipiķu pagasta pašvaldības kapacitātes stiprināšana
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības iestāžu informatizācija
Izglītības programmas ,,Ekotūrisms” izstrāde un īstenošana
Izglītības programmas ,,Vides iekārtas” metodiskā nodrošinājuma izstrāde un uzlabošana
Izglītības programmas ”Ēdināšanas serviss – pavārs” uzlabošana un īstenošana.
Izglītības programmas „Autotransports” tehnisko priekšmetu mācību metodisko materiālu izstrāde
Izglītības programmas „Ēdināšanas serviss” profesionālo priekšmetu satura uzlabošana un mācību metodisko materiālu izstrāde
Izglītības programmas „Namdaris” pilnveidošana, īstenošana un materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ērgļu arodvidusskolā.
Izglītības un konsultāciju atbalsta tīkla veidošana sociālās atstumtības riska grupām Valmieras rajonā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai un pilotgrupu apmācība
Izlietotā papīra iepakojuma pārstrādes un putnu olu, industriālā, sadzīves iepakojuma ražošanas līnijas izveide
Jauna celulozes vates rūpnīca
Jauna kombaina iegāde - piena lopkopība
Jauna produkta ieviešana ražošanā
Jaunas būvgružu pārstrādes tehnikas iegāde
Jaunas liellopu kūts būvniecība un lauksaimniecības tehnikas ieāde
Jaunas tehnikas iegāde
Jaunas tehnikas iegāde piena lopkopības attīstībai
Jaunatnes fiziskās kultūras aktivitāšu veicināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde
Jaunbundu meži
Jauniešu darba prakses Vidzemes reģiona attīstībai
Jaunirmu mežs
Jauno tehnoloģiju mācību laboratoriju izveide
Jaunpiebalgas ūdenssaimniecības attīstības I kārta
Jaunpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
Jaunstrūku meži
Jaunu ražošanas attīstībai un pakalpojumu sniegšanai paredzētu pamatlīdzekļu iegāde
Jaunu tehnoloģiju ieviešana meža vērtības paaugstināšanai
Juriskonsulta piesaiste Pārgaujas novada pašvaldībā
Juriskonsulta piesaistīšana Beverīnas novada pašvaldības efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšanai
Kad atveras cietuma vārti: Valmieras cietuma bijušo ieslodzīto iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū
Kamaldniekukonkurētspējas palielināšana investējot tehnikas modernizācijā.
Karjeras izvēles pasākumi jauniešiem ''Es savā profesijā''.
Kartupeļu audzēšana un realizācija - lauksaimniecības tehnikas iegāde
Kartupeļu pagraba celtniecība
KD-HT zāģmateriālu un ISPM15 standartiem atbilstošo paliktņu ražošana
Kinoteātra izveide
Klavieres – profesionālas koncertdarbības nodrošinājums
Kocēnu novada administratīvās kapacitātes paaugstināšana
Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Koģenerācijas stacijas izveide Gulbenē Miera ielā 17
Koka dībeļu ražošana, dažādu bērnu attīstības spēles, rāmīšu un grīdas līstu izgatavošana
Koka paliktņu ražošanas ceha modernizācija
Kokamatniecības attīstības kāpināšana Sia Mēneslīcis
Kokapstrādes amatnieku galdniecības izveide
Kokapstrādes ceha modernizācija
Kokapstrādes darbagaldu iegāde jaunu produkcijas veidu ražošanai
Kokapstrādes ražotnes paplašināšana, modernizācija
Kokapstrādes uzņēmuma ražotnes paplašināšana
Kokmateriālu sagatavošanas pilnveidošana atbilstoši starptautisko standartu prasībām
Kokmateriālu žāvēšanas iekārtu iegāde
Koksnes atlikumu briketētāja iegāde kokskaidu brikešu ražošanai
Koksnes atlikumu pārstrādes veicināšana, nodrošinot darba aizsardzības standartu ieviešanu
Koksnes šķeldotāja iegāde
Kombinētās lopbarības maisītāja ar uzpildes un izpildes iespējām iegāde
Komercdarbības modernizācija un darba drošības nodrošināšana SIA Lejas Lazdas
Komunikācijas līdzekļu izmantošana – priekšnoteikums kvalitatīvu ESF projektu pieteikumu sagatavošanā Vidzemes reģiona pašvaldībās
Konditorejas izstrādājumu ražošanas procesa optimizācija un izstrādājumu kvalitātes paaugstināšana atbilstoši uzņēmuma standartiem
Konditorejas izveidošana
Konkurētspējīgas zemnieku saimniecības izveidošana, specializējoties kartupeļu audzēšanā
Konsultācijas kvalitātes vadības sistēmas atbilstoši standarta ISO 900:2000 prasībām ieviešanai uzņēmumā
Konsultāciju sniegšanai uzņēmuma kvalitātes vadības  sistēmas , atbilstoši standarta LVS ISO-9001 prasībām, ieviešanai un sertificēšanai