Reģionālie pētījumi

Vidzemes plānošanas reģions, sniedzot ieguldījumu ekoinovāciju virzīšanai starptautiskajos tirgos, pabeidzis darbu pie reģiona ekoinovāciju sistēmas novērtējuma. Ņemot vērā, ka reģiona uzņēmējiem lielākā daļa no pieejamajiem atbalsta instrumentiem ir  tieši nacionāla līmeņa, pamatā izvērtējuma secinājumi attiecināmi uz Latvijas sistēmu kopumā. 

Veicot novērtējumu,  jāsecina, ka Latvijā nav vienotas stratēģijas un nepastāv atbalsts tieši ekoinovāciju attīstīšanai uzņēmumos. Šeit galvenā problēma nav tik daudz saistīta ar atbalsta instrumentu pieejamību (jo ekoinovāciju attīstītāji var izmantot arī vispārējo atbalstu uzņēmējdarbībā), kā ar faktu, ka, bieži vien uzņēmēji nemaz neapjauš ekoinovāciju ieviešanas priekšrocības un ieguvumus, jo tiem gluži vienkārši trūkst informācijas par tēmu kopumā. Tas pierādījās arī sarunās, kas tika organizētas sistēmas novērtējuma ietvaros – daļa no Vidzemes uzņēmējiem, kas piedalījās intervijās, neviļus nonāca pie secinājuma, ka būtībā tie atbilst eko-inovatīva uzņēmuma parametriem, tikai paši to nebija apjautuši.

 

Atbalsta sistēmas trūkumu konstatēšana kalpo par iemeslu ieinteresēto pušu diskusiju organizēšanai, kur, apmainoties savstarpējā pieredzē un novērojumos, tika paustas idejas par to, kādas darbības būtu veicamas, lai veicinātu ekoinovāciju jomas attīstību.

Jāpiebilst, ka veiktais Latvijas situācijas izvērtējums kopā ar citu projekta “SUPER” partnerībā veikto atbalsta sistēmas izvērtējumiem vēl šovasar tika prezentēts arī partneru sanāksmes laikā Tiperarī reģionā, Īrijā, definējot atbalsta sistēmu priekšrocības un vājos posmus. 

 

>> EKOINOVĀCIJU ATBALSTA SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS pilna teksta versija LATVIEŠU VALODĀ ir lasāma ŠEIT: >> https://ej.uz/ekoinovaciju-atbalsts 

 

Veicot šādu ekosistēmas izvērtējumu gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs, radusies iespēja tās savstarpēji salīdzināt. Lai gan tās atšķiras, tomēr, analizējot tās pēc vienotas sistēmas, virkni labu risinājumu un ideju iespējams pārņemt, mācoties no ārvalstu labajiem piemēriem, tā stiprinot pašmāju atbalsta instrumentus. Tā piemēram, secināts, ka mūsu šī brīža eko-inovāciju atbalsta sistēma ir līdzīga Īrijā esošajai (pieejamie atbalsta instrumenti ir vairāk nacionāla līmeņa), kamēr daudz ko varam mācīties no kaimiņiem – lietuviešiem, kuri savos atbalsta instrumentos ir iekļāvuši specializētus videi draudzīgu inovāciju novērtēšanas kritērijus.

Atbalsta sistēmas novērtējums, mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvju viedoklis, kā arī darba grupu diskusijās izskanējušie viedokļi tiks izmantoti, gatavojot rīcības plānu atbalsta instrumentu (darbības programmas 1.2.1. “Izaugsme un nodarbinātība”) pilnveidei nacionālā līmenī.

Reģiona atbalsta sistēmas pašnovērtējuma mērķis ir izcelt labās prakses, identificēt iespējas uzlabojumiem, kā arī mācīties no citiem reģioniem, kuri var sniegt vērtīgu pieredzi un zināšanas. Šāds dokuments ļaus spert soli tuvāk VPR Ilgtspējīgas Attīstības stratēģijas 2030 mērķu īstenošanai. Stratēģijas viens no mērķiem ir ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju vides attīstīšana, kā arī ilgtspējīgas ekonomikas attīstība. Eko-inovatīvi uzņēmumi ir daļa no bioekonomikas un ilgtspējīgas ekonomikas, tāpēc ir svarīgi uzlabot atbalsta sistēmu.

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tiek īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu. Ar programmas starpniecību reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes Eiropā attīsta un īsteno labāku politiku, daloties savstarpējā pieredzē un apmainoties labākajiem risinājumiem.

Vairāk informācijas, t.sk. par novērtējuma metodoloģiju: Laima Engere, projekta “SUPER” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, laima.engere PIE vidzeme PUNKTS lv; mob.t.+371 28376912.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, projekta “SUPER” sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzezmes plānošanas reģionā, anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv, mob.t. +371 29454752.

 

 

08.02.2019

Notikumi

«Decembris 2021»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031