Reģionālie pētījumi

Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis rīcības plānu videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas attīstībai. Rīcības plāna mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentus gan Latvijas, gan Vidzemes plānošanas reģiona līmenī, kā arī attīstīt Latvijas inovāciju eko-sistēmu, lai veicinātu eko-inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un to internacionalizāciju. Mērķa sasniegšanu raksturo uzņēmumu skaits, kuri ar valsts/reģiona atbalstu attīsta videi draudzīgas inovācijas. Visas šajā dokumentā iekļautās rīcības un aktivitātes ir projekta SUPER partneru un darba grupas pārstāvju savstarpējas pieredzes apmaiņas un projektā veiktā pašizvērtējuma rezultāts. Rīcības plāns atspoguļo plānotās rīcības turpmāko divu gadu laikā (projekta SUPER uzraudzības fāze jeb 2.fāze no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam), kuras projekta ieviesējs (VPR) un citas projektā iesaistītās puses (stakeholders) apņemas veikt, lai uzlabotu inovāciju atbalsta politikas instrumentus Vidzemes plānošanas reģionā/Latvijā.

Šī dokumenta mērķis ir atspoguļot projektā apgūto pieredzi un citu valstu labo praksi un rīcību veidā norādīt, kā tā tiks ieviesta reģionālā un nacionālā līmenī šī projekta 2.fāzes laikā.

Rīcības plānā iekļautas arī rekomendācijas rīcībām, kuras projekta darba grupa identificēja kā nepieciešamas, bet atbilstoši starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2014.-2020. gadam prasībām, tiešā veidā neietekmē politikas instrumentu, tomēr ir būtiskas eko-inovāciju un inovāciju atbalsta sistēmas pilnveidei kopumā.

Tas vienlīdz svarīgi ir arī VPR, jo daudzas identificētās eko-sistēmas problēmas tiešā veidā ietekmē eko-inovatīvu uzņēmumu attīstību un uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izmantošanu. Projekta komanda tās iekļāvusi, lai neatkarīgam lasītājam radītu pilnīgāku priekšstatu par to, kādas papildu rīcības palīdzēs palielināt inovatīvu uzņēmumu skaitu reģionā un atbalstīt arī to darbību ārējos tirgos. Tāpat projekta komandai bija nozīmīgi dokumentēt šajā projektā iegūto un darba grupā izdiskutēto pieredzi un zināšanas tālākai to attīstīšanai vai ieviešanai.

 

Rīcības plāna pilna teksta versija latviešu valodā (.pdf)

Īss rīcības plāna kopsavilkums latviešu valodā (.pdf)

 

Rīcības plāna pilna teksta versija angļu valodā (.pdf)

Īss rīcības plāna kopsavilkums angļu valodā (.pdf)

 

Projekts “SUPER” Vidzemes plānošanas reģionā tiek īstenots ar starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020 atbalstu. Tā mērķis - attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas partneru reģionos.

 

Jautājumiem: Laima Engere, projekta SUPER vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, laima.engere PIE vidzeme PUNKTS lv

02.10.2019

Notikumi

«Augusts 2022»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031