VPR jaunumi

24.-25. novembrī aktīvi Valmieras un Cēsu puses nevalstisko organizāciju darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā pie šīs puses nevalstiskajām organizācijām, ar mērķi aplūkot, kā idejas tiek īstenotas dažādās organizācijās.

24. novembrī brauciena ietvaros tika apmeklēta Cēsu invalīdu biedrība, biedrības “Zaļie amatnieki” un “Līgatnes upes saimnieki” Līgatnes novadā, Amatas novada pensionāru biedrība “Dzīvesprieks”, kā arī tradicionālais kultūras iniciatīvu centrs “KasTe” Āraišos. Organizāciju pārstāvji lielākoties dalījās pieredzē, kā, izmantojot ES Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu atbalstu, iespējams īstenot idejas un virzīties tuvāk organizācijas mērķu sasniegšanai. Visās šajās organizācijās apmeklētāji varēja uzskatāmi pārliecināties, kā kādas nelielas idejas iedzīvināšana var pāraugt par spēcīgu tradīciju, kas aktuāla kļūst ne tikai šauram interešu lokam, bet arī plašākai sabiedrībai. Tā, piemēram, Cēsu invalīdu biedrības aizsāktās vingrošanas nodarbības projekta ietvaros nu jau ir iknedēļas pasākums, kas pieejams ne tikai organizācijas biedriem, bet arī citiem interesentiem. Īpašu atzinību un interesi izpelnījās Amatas novada aktīvās biedrības, tai skaitā kultūras iniciatīvu centrs “KasTe”, kas tai skaitā ar ESF līdzfinansētā projekta “Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” aktivitātēm ir kļuvis par nozīmīgu kultūras punktu Amatas novadā.

25. novembra brauciens aizsākās Valmieras novada fondā, kur klātesošos ar fonda darbību iepazīstināja tā vadītājs Ansis Bērziņš. Šeit dalībnieki varēji smelties daudz noderīgu ideju, kā popularizēt savas organizācijas darbību, kā plānot savas aktivitātes, piesaistot dažādus resursus. Valmieras novada fondam kaimiņos mītošā organizācija “Iespēju tilts” tās vadītājas Zitas Gustavsones personā iepazīstināja ar savu darbību, parādot, cik nozīmīga ir dažādu finanšu instrumentu piesaiste tādām jomām, kurām valsts un pašvaldības atbalsts ir salīdzinoši niecīgs. Organizācijas “Iespēju tilts”  mērķis ir veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un veicinātu sociālās labklājības celšanu, stiprinātu pilsonisko sabiedrību Valmierā, tās apkārtējos novados un sekmētu pilnīgu iekļaušanos un integrāciju sabiedrības procesos, gan jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem, gan personām ar invaliditāti.

Pieredzes apmaiņas pasākums turpinājās Burtnieku novadā, kur novada jaunatnes lietu speciāliste Daiga Kīna iepazīstināja klātesošos ar novada jaunatnes politiku. Viesi tika uzņemti Burtnieku novada multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā, kas ir lielākais šāds centrs lauku teritorijās. Šeit darbojas ne tikai vietējie jaunieši, bet centrs tiek izmantots kā vieta, kas pieejams arī citām nevalstiskajām organizācijām savu aktivitāšu īstenošanai. Burtnieku novads var lepoties ar izteikti aktīvām nevalstiskajām organizācijām. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar biedrības “Burtnieku kultūrvide” darbību, kas rūpējas, lai tiktu popularizēts Burtnieku vārds un pilnveidota apkārtējā vide. Taču vislielāko sajūsmu braucēju vidū izpelnījās Rencēnu aktīvo jauniešu organizācija “Virziens A”, ar tā aktīvistu Arti Kristu Medni priekšgalā. Biedrība vien 5 aktīvu biedru sastāvā nepilna gada pastāvēšanas laikā jau spējuši noorganizēt necerēti plaši apmeklētas vietējās sporta un kultūras aktivitātes. Jauniešu degsme, idejas un jau sasniegtais izraisīja lielu apbrīnu un deva iedrošinājumu brauciena dalībniekiem, parādot, ka pat maziem darbiem ir nozīme un tie var izaugt par lieliem, nozīmīgiem darbiem savas apkārtnes un savas sabiedrības labā.

Izvērtējot braucienā redzēto, tā dalībnieki atzina, ka ir prieks redzēt, ka Vidzemē ir aktīvi, radoši un iedvesmojoši cilvēki, kas par spīti visam darbojas, lai sasniegtu savus mērķus, tādejādi sniedzot ieguldījumu savas sabiedrības labā.

Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts ESF, ERAF un KF projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai” (vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros.

 

30.11.2015

Notikumi

«Jūlijs 2019»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031