VPR jaunumi

27. septembrī Cēsīs notika kārtējā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēde. Tās laikā tika apstiprināta VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 un Attīstības programmas 2015 -2020 Uzraudzības ziņojums.

Ņemot vērā, ka plānošanas reģiona kompetencē ir 1) ilgtermiņa attīstības galveno pamatprincipu, mērķu un prioritāšu noteikšana reģionā, kā arī 2) attīstības plānošanas dokumentu izstrāde sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un valsts iestādēm un 3) plānoto aktivitāšu ieviešana, tika pieņemts VPR Attīstības padomes lēmums uzsākt darbu pie jaunās VPR Attīstības programmas 2027 izstrādes.

VPR Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa uzsvēra, ka Attīstības programmas izstrāde notiks ciešā sadarbībā gan ar pašvaldības, gan sabiedrības pārstāvjiem, vienlaikus informējot, ka aktīvāks darbs pie dokumentu izstrādes uzsāksies 2020. gadā, kad būs apstiprināts arī Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam.

Padome sēdes laikā apstiprināja VPR publisko pārskatu par 2018. gadu, ar kuru klātesošos iepazīstināja VPR administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede.

Ņemot vērā, ka divu gadu garumā kopā ar iesaistītajām pusēm no visas Latvijas noritējis rūpīgs darbs pie rīcībplāna izstrādes zināšanās balstītas bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai, šobrīd tas ir gatavs ieviešanai Vidzemes plānošanas reģionā. Par izvirzītajiem bioekonomikas ekosistēmas attīstības mērķiem un plānotajām aktivitātēm to sasniegšanai attīstības padomē informēja Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “RDI2CluB” projekta vadītāja Santa Niedola (santa.niedola PIE vidzeme PUNKTS lv) un projekta eksperte Irīna Kulitāne.

Izstrādātajā rīcības plānā noteikti 6 mērķi, kas būtu sasniedzami ar 14 definētām rīcībām, tomēr īpaši jāatzīmē, ka par prioritāro aktivitāti projektā izvirzīta sabiedrības informēšana par bioekonomiku kopumā, paaugstinot reģiona iedzīvotāju izpratni un stiprinot pārliecību par bioekonomikas potenciālu, bioresursu vērtību un sadarbības iespējām.

Paralēli zināšanu bāzes uzlabošanai, ar projekta starpniecību tiek veidota virtuāla krātuve specifisku, ar bioekonomiku saistītu zināšanu, datu un kontaktu apmaiņai –  http://biobord.eu.  Īpaši tika atzīmēta krātuves piedāvātā iespēja rast specifiskās zināšanās un ārvalstu ekspertīzē balstītus risinājumus kādai reālai vietējā uzņēmēja problēmai, kas nav spēta risināt uz vietas, jo, iespējams, prasa īpašas zināšanas vai tehnoloģijas, kas Latvijā vēl nav pieejamas. Šis uzskatāms par unikālu projekta ieguldījumu nozares attīstībā kopumā ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī.

Vienlaikus, izklāstot turpmākos plānus attiecībā uz bioekonomikas attīstību reģionā, klātesošie tika aicināti apmeklēt arī Bioekonomikas forumu “Digitalizācija bioekonomikas attīstīšanai”, kas notiks 15. oktobrī Līgatnē. Foruma mērķis ir iepazīstināt uzņēmējus un pašvaldību, augstskolu un zinātnisko institūciju vadītājus ar inovatīviem risinājumiem bioekonomikas vērtību ķēdes attīstīšanā, kā arī Eiropā un Latvijā pieejamiem digitalizācijas risinājumiem un iespējām. Plānotais bioekonomikas forums š.g. oktobrī uzskatāms par secīgu turpinājumu VPR aizsāktajai diskusijai forumā “Bioekonomika – inovāciju iespējas”  š.g. martā Cēsīs, kad pazīstamu un atzītu ārvalstu un vietējo bioekonomikas ekspertu pieredzi uzklausīja kupls skaits interesentu, t.sk. augstskolu un pētniecības institūciju pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji un citi.  

Secīgi, klātesošie pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti arī ar “Inovāciju nedēļa 2020” plānoto konceptu. Turpinot iedzīvināt bioekonomikas nozīmību, arī par šī pasākuma kopuma centrālo tēmu izvēlēta bioekonomika, tā kā tā uzskatāma par vienu no Vidzemes reģiona attīstības perspektīvākajām nozarēm. Priekšsēdētāji pauda atbalstu izvēlētajai tēmai, kā arī saredzēja pašvaldību iespējas iesaistīties pasākumu organizēšanā nedēļas ietvaros. Arī šoreiz plānots par pasākumiem sabiedrību informēt, izmantojot mājaslapu http://innovation.vidzeme.lv .

VPR Attīstības padomes septembra sēdē tika skatīts arī jautājums par Kocēnu novada domes iniciētu sūdzību AS Latvijas Pasts saistībā ar trūkumiem pasta pakalpojumu organizēšanā reģionos, kas rezultējies vājā un neregulārā pakalpojuma sniegšanā, nostādot mazāk apdzīvotu vietu iedzīvotājus nevienlīdzīgā pozīcijā. Arī Vidzemes plānošanas reģions pievienojas kopējai kritikai par Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas īpatnībām, samazinot pakalpojuma sniegšanas vietu un pasta tīkla piekļuves punktu izvietojumu un skaitu. Jāatzīst, ka problemātika ir aktuāla ne vien konkrētajam novadam, bet attālo lauku teritorijām kopumā. Dokuments, aicinot sniegt atbildi, adresēts arī Satiksmes ministrijai un Tiesībsarga birojam.

Attīstības padomes sēdē tika apstiprināta arī kārtība par to, kā tiks koordinēta speciālo atļauju (licenču) un licenču kartīšu izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Vidzemes plānošanas reģionā.

VPR Attīstības padome tika informēta arī par plānoto pilotprojektu par ģimenes asistenta pakalpojuma attīstību vairākās pašvaldībās Latvijā. Iniciatīvas pārstāvis Viesturs Kleinbergs un LR Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Kurme aicināja klātesošās pašvaldības apsvērt ideju iesaistīties projekta īstenošanā, kura rezultātā tiks apmācīti 50 asistenti.

Jautājumiem: Guna Kalniņa-Priede, VPR administrācijas vadītāja, guna.kp PIE vidzeme PUNKTS lv

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, VPR sabiedrisko attiecību vadītāja, anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv

03.10.2019

Notikumi

«Augusts 2020»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31