Arhīva kalendārs

« November 2021 »
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Novembra sākumā aktīvi Vidzemes jaunieši satikās EUROPE DIRECT Vidzeme organizētā tiešsaistes diskusijā par Eiropas nākotni un Vidzemes attīstību 2021.–2027. gadā. Tikšanās laikā jaunieši pauda savu viedokli par to, kuriem būtu jābūt galvenajiem Vidzemes attīstības virzieniem, vienlaikus tiekot iepazīstināti ar Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas projektu – tās mērķiem, prioritātēm un rīcībām. Sarunas ietvaros Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem bija lieliska iespēja sadzirdēt jauniešu viedokli par Vidzemes attīstību un to, kā tas sasaucas ar reģiona attīstības programmu.

Diskusijas ietvaros jaunieši pieskārās tādām tēmām kā dabas ekosistēmas un resursi, dzīves kvalitātes uzlabošana, tautsaimniecības attīstība un izaugsme, pārveidojot saimniekošanas modeļus, kā arī sadarbība un stipras organizācijas. Viens no aspektiem, kas caurvija katru izvirzīto tēmu, bija tieši Vidzemes reģiona potenciāls ilgtspējas ieviešanā pēc iespējas vairāk nozarēs. Paši jaunieši uzsvēra, ka informācijai par vides resursiem un ekoloģiju būtu jāpievērš daudz lielāka uzmanība jau vidusskolā, taču augstskolā, arī izvēloties mācīties citos virzienos, ir būtiski iegūt izglītību, kas īsteno starpdisciplinaritāti un attīsta izpratni par ilgtspēju.

Diskusijas dalībnieki vienojās – kā nozīmīgi aspekti tautsaimniecības attīstības veicināšanai ir iekļaujoša sabiedrība, kas rūpējas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, integrējot un radot jaunas darba vietas, augstskolu un pašvaldību sadarbība, atkritumu šķirošanas izvēršana, zaļās enerģijas izmantošana. Lai attīstītu sadarbību un stipras organizācijas, īpaši tika izcelta nepieciešamība pēc savstarpējas uzticēšanās un digitalizācija. “Ar digitalizācijas palīdzību mums ir iespējams veikt dažādas izpētes, attīstīt uzņēmumus un saudzēt mūsu laiku un resursus. Šobrīd mēs bez tās vairs praktiski nevaram dzīvot,” tā viens no dalībniekiem.

Būtiski, ka idejas, kas tika paustas un uzsvērtas kā svarīgas no jaunatnes puses, ir atrodamas arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmā, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā.

Lai panāktu politisko procesu pārmaiņas ilgtermiņā, ir būtiski, ka Latvijas un Vidzemes jaunatne ir iesaistīta formālos politiskajos procesos un viņu viedoklis tiek ņemts vērā šodienas un rītdienas politikas veidošanā. Iekļaujoša politiskā līdzdalība ir ne tikai politiskās un demokrātiskās pamattiesības, bet arī ļoti svarīga sastāvdaļa, lai veidotu stabilu un mierīgu sabiedrību un izstrādātu politiku, kas atbilst jaunāko paaudžu vajadzībām.

EUROPE DIRECT Vidzeme jauniešu diskusija tika organizēta Konferences par Eiropas nākotni ietvaros. Diskusijas rezultāti tiks ievietoti Konferences daudzvalodu platformā https://futureu.europa.eu, kur vienkopus tiek publicētas dažādas idejas un ierosinājumi Eiropas nākotnei. Eiropas konferene paredz pausto ideju apkopošanu un izmantošanu Eiropas pilsoņu paneļdisksuijās un plenārsēdēs, kā arī to pārvēršanu konkrētos ieteikumos ES rīcībai.

Pasākums tika organizēts VPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes un projekta „EUROPE DIRECT Vidzeme” komunicēšanas vajadzībām. VPR attīstības programma 2021-2027 tiek izstrādāta arī ar Apvārsnis 2020 projekta “PoliRural” atbalstu. EUROPE DIRECT Vidzeme darbību finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.  

Kontaktinformācija saziņai: EUROPE DIRECT Vidzeme vadītāja Maija Rieksta, tālr. +371 26 099 521, e-pasts: maija.rieksta PIE vidzeme PUNKTS lv vai eiropassavieniba PIE vidzeme PUNKTS lv

Mājas lapa: http://www.vidzeme.lv/lv/europe_direct_vidzeme
Facebook konts: https://www.facebook.com/EUROPEDIRECTVidzeme

Bezmaksas tālrunis saziņai ar EUROPE DIRECT centru (Briselē): 00800 67891011 (tikai no fiksētās tālruņa līnijas).

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: marta.riekstina PIE vidzeme PUNKTS lv

Laikā no šī gada 11. novembra līdz 8. decembrim (pagarināts līdz 17. decembrim) norisināsies ideju konkurss vidusskolēniem  “Vidzemes nākotne zaļā un digitālā Eiropā”, ļaujot jauniešiem sniegt savu artavu zaļā kursa virzībā un saņemt vērtīgas balvas.

Lai veicinātu jauniešu izpratni par Eiropas zaļo kursu un sekmētu jauniešu spēju saskatīt un piedāvāt zaļā kursa pieejām atbilstošus problēmu risinājumus, EUROPE DIRECT Vidzeme un Vidzemes plānošanas reģions aicina 10.-12. klašu skolēnus izstrādāt un iesniegt risinājumu kādai no savā apkārtnē esošai vides, transporta, energoefektivitātes, sociālās vienlīdzības vai citas jomas problēmai. Apskatāmā problēma/izaicinājums var skart dalībnieka mājsaimniecību, kopienu, pagastu, pilsētu, skolu, uzņēmumu vai tml. Problēmas risinājumam ir jāatbilst vismaz vienam no Eiropas zaļā kursa ieguvumiem:

  • tīrs gaiss un ūdens, veselīga augsne un bioloģiskā daudzveidība;
  • renovētas, energoefektīvas ēkas;
  • veselīga un cenu ziņā pieejama pārtika;
  • plašāk pieejams sabiedriskais transports;
  • tīrāka enerģija un inovācijas tīru augsto tehnoloģiju jomā;
  • preces, kas kalpo ilgāk un ko var salabot, reciklēt un atkal izmantot;
  • nākotnes prasībām atbilstošas darbavietas un pārejai nepieciešamo prasmju apguve;
  • globāli konkurētspējīga un noturīga industrija.

Konkursa darbā bez ietvertā problēmas/situācijas apraksta un piedāvātā risinājuma tiek sagaidīta arī piedāvātā risinājuma vizualizācija (zīmējums, skice, komikss, video, modelis, prototips un tml.). Konkursā aicināti piedalīties skolēni no Cēsu, Limbažu, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras un Valkas novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm (EUROPE DIRECT Vidzeme aptveres teritorija).  

Darba izstrādē dalībnieki drīkst piesaistīt pedagoga vai cita eksperta konsultatīvu atbalstu.

Iesniegtos darbus vērtēs organizatoru izveidota ekspertu komisija atbilstoši konkursa nolikumam. Ar konkursa nolikumu iepazīties iespējams ŠEIT. Labākajiem 3 darbu autoriem un viņu norādītajiem konsultantiem balvās viedie rokas pulksteņi.

Eiropas zaļais kurss ir Eiropas Komisijas iniciatīvu kopums, kura galvenais mērķis ir klimata pārmaiņu un to radīto seku mazināšana, lai līdz 2050.gadam Eiropa kļūtu pilnībā klimata neitrāla. Šo mērķi plānots sasniegt ar daudzveidīgiem uzlabojumiem enerģētikas, pilsētplānošanas, transporta, uzņēmējdarbības, lauksaimniecības, inovāciju u.c. jomās.  

Konkurss organizēts projekta “EUROPE DIRECT Vidzeme” ietvaros. EUROPE DIRECT Vidzeme, ar filiālēm Cēsīs un Valmierā, galvenais uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem Vidzemē savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosināt iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni. Tā darbības ilgums plānots līdz 2025. gadam.

Kontaktinformācija saziņai:

EUROPE DIRECT Vidzeme vadītāja Maija Rieksta, tālr. +371 26 099 521;
e-pasts: maija.rieksta PIE vidzeme PUNKTS lv vai eiropassavieniba PIE vidzeme PUNKTS lv

Mājas lapa: http://www.vidzeme.lv/lv/europe_direct_vidzeme
Facebook konts: https://www.facebook.com/EuropeDirectVidzeme

Bezmaksas tālrunis saziņai ar EUROPE DIRECT centru (Briselē): 00800 67891011 (tikai no fiksētās tālruņa līnijas).

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: marta.riekstina PIE vidzeme PUNKTS lv

EUROPE DIRECT Vidzeme darbību finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.