Adaptīva mikroklimata pārvaldība lauksaimniecībā (StarGate)

Kopš 20.gadsimta vidus klimats ir strauji mainījies, tostarp mainījusies diennakts temperatūra, nokrišņu daudzums (gan sausums, gan spēcīgas lietusgāzes), kā arī arvien biežāk parādījušies ārkārtēji laikspstākļi – spēcīgs vējš, vētras, sals un ilgstoši karstuma viļņi. Iespējams, ka lauksaimniecība ir viena no nozarēm, kas visvairāk ir atkarīga no laikapstākļiem, un izmaiņas klimatā spēcīgi ietekmē ne tikai nozares produktivitāti, bet izmaiņas vērojamas arī attiecībā uz risku apzināšanu un vadību, kā arī vides saudzēšanu.

 

No otras puses, tieši lauksaimniecība šobrīd ik gadu rada ceturto daļu no visām pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijām, veicinot klimata pārmaiņas un tās pastiprinot,  tādējādi ietekmējot arī pārtikas ražošanas ciklu.

 

Vienīgais veids, kā šo procesu pārtraukt, ir mainīt šī brīža saimniekošanas praksi un ainavu pārvaldības metodes.  Pilnvērtīgam uzlabojumam būtu nepieciešams mainīt arī nozares politiku, attīstot, popularizējot un piemērojot inovatīvu klimata gudras lauksaimniecības praksi un metodes. Šādi meklējot risinājumus, tas palīdzētu pārtikas ražošanas sistēmai pielāgoties klimata pārmaiņām, kļūstot daudz ilgtspējīgākai un noturīgākai, vienlaikus attīstot spēju daudz efektīvāk mazināt klimata radītos satricinājumus.

 

Projekta StarGate partnerība apvienos spēkus, lai attīstītu klimata gudras lauksaimniecības metodoloģiju, izmantojot inovācijas, tādējādi iejaucoties ierastajā lauksaimniecības pārvaldības modelī. Galvenokārt darbības tiks balstīts uz Zemes novērojumiem, laikapstākļu/klimata izziņas un IT tehnoloģijām, atbalstot efektīvāku saimniekošanu, piemērojoties klimata pārmaiņām. Iecerēts arī sniegt rekomendācijas vietējās un reģionālās politikas formulēšanai.

 

 

 

 

Vidzeme noteikta kā projekta pilotteritorija Latvijā, lai meklētu risinājumus, kas palīdzētu reģiona lauksaimniekiem mazināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi nozarē. Izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, plānots radīt uzticamu laikapstākļu prognozēšanas programmu, kas apvienota ar ražas zaudējumu kalkulatoru, piedāvājot atsevišķu plānotājrīku seku novēršanai. Projekta rezultāti šoreiz īpaši būtiski, jo tie tiks ņemti vērā reģiona teritorijas plānošanā, tā kā spēja pielāgoties mainīgiem vides un ekonomiskajiem apstākļiem ir definēta kā svarīgs Vidzemes plānošanas reģiona attīstības priekšnoteikums.

 

Arī citās valstīs projekta ietvaros plānoti nozīmīgi pilotprojekti, kas ietver ainavu pārvaldības un lauku saimniecību darbības pielāgošanu klimata pārmaiņām, lauku apūdeņošanas sistēmu pilnveidi u.c. Vairāki no pilotiem skars arī lauksaimniecības dzīvnieku menedžmentu, gan risinot problēmas, kas saistītas ar šo dzīvnieku ietekmi uz siltumnīcas efektu radošo gāzu emisiju palielināšanos, gan arī vienlaikus risinot lauksaimniecības dzīvnieku labturības un produkcijas ieguves jautājumus, izmantojot augsto tehnoloģiju risinājumus.

 

Nosaukums

Adaptīva mikroklimata pārvaldība lauksaimniecībā

Abreviatūra

StarGate

Vadošais partneris Pētniecības un tehnoloģiju centrs “Hellas Certh” (Grieķija)
Programma Horizon 2020

Partneri

 1. “Lesprojekt Sluzby Ltd” (Čehija)
 2. Migala Galilē pētniecības institūts (Izraēla)
 3. Augsnes un ūdens aizsardzības pētniecības institūts (Čehija)
 4. “AgriSat Iberia SL” (Spānija)
 5. “Neuropublic” (Grieķija)
 6. “GAIA EPICHEIREIN SA” (Grieķija)
 7. Vidzemes augstskola (Latvija)
 8. “Agro Apps I.K.E” (Grieķija)
 9. “Meteoblue AG” (Šveice)
 10. “Pessl Instruments GmbH” (Austrija)
 11. “Innovagritech srl.” (Itālija)
 12. “Doiseco Unipessoal LDA” (Portugāle)
 13. Aristoteļa Saloniku universitāte (Grieķija)
 14. Dienvidmorāvijas reģions (Čehija)
 15. Polijas Zinātņu akadēmijas Bioorganiskās ķīmijas institūts (Polija)
 16. Lietišķās informātikas institūts (Vācija)
 17. Augšgalilejas lauksaimniecības uzņēmums (Izraēla)
 18. “Asplan Viak Internet” (Norvēģija)
 19. “Rostenica” (Čehija)
 20. “Wireless Info” (Čehija)
 21. “Crevis Sprl” (Beļģija)
 22. Portugāles inovāciju biedrība (Portugāle)
 23. “G.K. Kefalas Georgiki” (Grieķija)
 24. Flandrijas Tehnoloģisko pētījumu institūts VIT (Beļģija)

Asociētie partneri

 - 

Mērķis

StarGate vispārējais mērķis ir kopīgi izstrādāt un validēt daudzpakāpju holistisku Klimata gudras lauksaimniecības (KGL) metodoloģiju, kas palīdzēs lauksaimniekiem un politikas veidotājiem panākt īstermiņa un ilgtermiņa pielāgošanos klimata pārmaiņām, savukārt inovācijas mikroklimata un laika apstākļu riska pārvaldības un teritoriju izmantošanas plānojumu jomās veicinās lauksaimniecības sistēmu noturību.

Projekta mērķi:

 • Izstrādāt Klimata gudras lauksaimniecības pašreizējā stāvokļa un prasību analīzi
 • Veidot ieinteresēto pušu kopienu un izveidot Living Labs
 • Izstrādāt klimata novērojumu datu infrastruktūru un datu pārvaldības ietvaru
 • Izstrādāt un nodrošināt klimata pakalpojumus un agro-klimatiskos indikatorus
 • Attīstīt lēmumu pieņemšanas metodes un instrumentus
 • Novērtēt StarGate metodoloģiju un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas reālos pilotu apstākļos
 • Izstrādāt informatīvu plānu, lai palielinātu sabiedrības ietekmi
 • Izstrādāt izmantošanas plānu, lai pēc iespējas vairotu StarGate biznesa potenciālu

 

 

Pasākumi

 • Iesaistīto pušu kopienas izveide – Living Lab, kas aktīvi iesaistīsies vajadzību analīzē
 • Ietvara un prasību analīze, meklējot kopīgo starp vietējām un makro politikām, tai skaitā klimata pielāgošanās stratēģijām un izvērtējot sociālekonomiskos un sociālkulturālos KGL aspektus
 • Datu (meteoroloģiskie, zemes novērojumu, sensoru, pūļieguves, biofiziskie dati) pārvaldība un to integrācija
 • Laikapstākļu un klimata informācijas sniegšana lauksaimniekiem, lai palīdzētu pieņemt klimata gudrus lēmumus attiecībā uz saimniekošanu, un politikas veidotājiem, lai novērtētu dažādu zemes lietojuma veidu un lauksaimniecības prakšu ietekmi uz klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanu.
 • Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu kopuma izstrāde trīs galvenajām sfērām – Lauksaimnieku lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas (koncentrējoties uz kultūraugu izvēli, apūdeņošanas grafiku, sēšanu, augsnes apstrādi, pesticīdiem un mēslošanu), Politikas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas (koncentrējoties ainavu/zemes izmantošanas pārvaldību, ietekmes analīzi, subsīdijām) un Riska vadības lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas (koncentrējoties uz agrīnu brīdināšanu par ārkārtējiem gadījumiem un apdrošināšanas sistēmu
 • Pilottestēšana – demonstrēt STARGATE prototipus reprezentatīvos reģionos un augu kultūrās (graudaugi, kvieši, kukurūza, kartupeļi, saulespuķes, rapsis, tomāti, sīpoli, citi dārzeņi, vīnogulāji, augļu koki), pārbaudot un validējot tos testa režīmā pilotterirotijās ciešā sadarbībā ar vietējām daudz spēlētāju kopienām.

Rezultāti

 • Izstrādāti kritēriji un metodoloģija Living Lab izveidei lauksaimniecības nozarē, ieinteresēto pušu kartēšana sešās pilota teritorijās un ceļveži pārtikušai KGL 
 • Metodes ar lauksaimnieciskās ražošanas jomu saistīto makropolitiku (ES, starptautiskās) pārnešanai uz mikropolitikas (lokālo) līmeni un pretēji, izmantojot daudzspēlētāju līdzdalības pieeju un ņemot vērā zināšanas par KGL sociālekonomiskajiem un sociokulturālajiem aspektiem
 • Dažādās krātuvēs un dažādos formātos glabāto datu atklāšanas un piekļuves metodes
 • Jauns apūdeņošanas pārvaldības plāns, kas atspoguļo lauksaimniecības pārtikas sistēmas attīstību, ņemot vērā klimata pārmaiņu nākotnes scenārijus
 • Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas, kas fokusētas uz kultūraugu atlasi, maiņu, mitrināšanas grafikiem, sēju, aparšanu, mēslošanu, kā arī uz ainavu/zemes izmantošanas pārvaldību, ietekmes analīzi un risku vadību
 • LivingLabs ekosistēmu modeļi un to pielietošana lauksaimniecības pārtikas sistēmās
 • Riska pārvaldības metodes izmantošana, ņemot vērā klimatisko pārmaiņu ietekmi un sekas (piemēram, apūdeņošanas ietekmes uz laukiem un kultūraugiem novērtējums, ņemot vērā temperatūru, izgulsnēšanos, augsnes veidu un kultūraugu augšanas modeļus, kā arī citus parametrus saistībā ar klimata pārmaiņām nākotnē)

Budžets

Projekta kopējais budžets – 6 994 405  EUR
VPR budžets – 134 250 EUR

Ieviešanas laiks

01.10.2019. - 31.09.2023.

Kontaktpersona VPR

Maija Rieksta, projekta StarGate vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Tel. +371 64116008, mob.tālr. 26099521

E-pasts: maija.rieksta@vidzeme.lv
Projekta mājaslapa

https://www.stargate-h2020.eu/project/

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930