Reģionālie pētījumi

Vidzemes plānošanas reģions spēris pirmo soli investīciju piesaistes kampaņas sagatavošanā. Izstrādāta Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģija Vidzemes plānošanas reģiona prioritārajām viedās specializācijas jomām 2022.-2027. gadam. Tās uzdevums ir veidot pamatu, lai ārvalstu investorus uzrunātu efektīvi un mērķtiecīgi.
02.10.2023
Lai novērtētu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes ietekmi, grūtībām un iespējām, ar kādām saskārušies uzņēmēji, tirgus izpētes un eksporta konsultāciju uzņēmums "Gateway & Partners" sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu veicis pētījumu, kurā iekļauti vairāki reģiona uzņēmumi un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju pārstāvji.  
07.03.2022
Vidzemes plānošanas reģions kopš 2017. gada realizē starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe 2014-2020. programmas projektu “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti” (ecoRIS3), turpmāk tekstā – Projekts. Projekta 1. fāzes rezultātā ir izstrādāts “Rīcības plāns Vidzemes reģiona viedo specializāciju tālākai ilgtspējīgai attīstībai 2020-2022”. Viena no rīcības plāna aktivitātēm ir “Inovāciju projektu vadītājs”, kuras testa projekts (turpmāk tekstā – pilotprojekts) piecos Vidzemes uzņēmumos risinājās no 2020. gada novembra līdz 2021. gada septembrim.
15.10.2021
Izmantojot piešķirtos Eiropas Savienības fonda līdzekļus, izstrādāts mobilitātes plāns jaunajam Smiltenes novadam. Dokuments uzskatāms par šobrīd vienīgo mobilitātes plānošanas dokumentu Latvijā, kas izstrādāts, aptverot visu novada teritoriju. Pirms administratīvi teritoriālās reformas (ATR) šāda veida plānošanas dokumenti tika izstrādāti daļai pilsētu un plānošanas reģionu.Ņemot vērā Smiltenes novada (pirms ATR) ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037. definēto novada attīstības vīziju un stratēģiskos mērķus, kas saistīti ar ekonomiskās vides, sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides attīstību, mobilitātes plāna izstrādes mērķis bija sagatavot stratēģiskās plānošanas dokumentu apvienotajam Smiltenes novadam. Dokuments tiks izmantots kā vadlīnijas mobilitātes pakalpojumu un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai, lai apmierinātu iedzīvotāju un uzņēmēju mobilitātes vajadzības gan Smiltenes pilsētā, gan novada lauku teritorijās, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
30.09.2021
Projekta Baltic Loop ietvaros tika izstrādāta maršruta VIA Hanseatica tūrisma un transporta koridora  attīstības vīzija 2030. gadam. Pētījumam ir divas daļas – esošās situācijas analīze un stratēģiskais ietvars.Esošās situācijas analīze ietver pētījuma izstrādei būtiskāko plānošanas dokumentu un normatīvu apkopojumu, pasažieru plūsmu analīzi, infrastruktūras stāvokļa un pakalpojumu kvalitātes novērtējumu, iesaistīto pušu intervēšanas laikā iegūto būtiskāko informāciju , kā arī stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi.
30.06.2021
Sabiedrības aptaujā noskaidrotas vidzemniekiem svarīgākās kultūras prioritātes, ko paredzēts iekļaut Vidzemes kultūras programmas nolikumā 2021.gadam, definējot jomas, kurās varēs iesniegt kultūras projektus, ja Vidzemes plānošanas reģions arī šogad kļūs par konkursa īstenotāju Vidzemē.Balsojums tika īstenots no 2020. gada 26. novembra līdz 30. decembrim un tajā piedalījās 1004 Vidzemes iedzīvotāji. Balsošana vienlaikus norisinājās elektroniski un klātienē vairākās pašvaldībās, klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās. Aptaujā respondentiem tika lūgts atzīmēt nozīmīgākos kultūras virzienus, ko būtu nepieciešams izvirzīt par Vidzemes kultūras prioritātēm 2021. gadā, atzīmējot ne vairāk par četrām jomām.  
28.01.2021
Pēdējo trīs gadus MAMBA projekts ir strādājis, lai mazinātu sasāpējušos jautājumu par pieejamību un mobilitāti laukos, kas ir aktuāls visā Baltijas jūras reģionā. Starp projekta īstenošanas rezultātiem ir veiksmīgas iniciatīvas, ar kuru palīdzību izdevies uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti reti apdzīvotās vietās, aktivitātes īstenojot Latvijā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā, Somijā un Vācijā. MAMBA konsorcijs ir apkopojis visas zināšanas un pieredzi, kas iegūtas šajos pēdējos gados, strādājot pie lauku mobilitātes risinājumiem, izstrādājot trīs publikācijas, kas noderēs tiem, kas strādā ar šiem jautājumiem.
30.12.2020
Vidzemes plānošanas reģions Interreg Europe programmas projekta EcoRIS3 ietvaros ir izstrādājis Rīcības plānu Vidzemes reģiona viedās specializācijas tālākai ilgtspējīgai attīstībai 2020.-2022.gadam. Plāns balstās uz projekta laikā īstenotām darba grupas sanāksmēm, tematiskajām diskusijām ar uzņēmējiem un atbalsta politikas veidotājiem, kā arī veikto pētījumu – “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti Vidzemes reģiona viedās specializācijas ilgtspējīgai attīstībai Vidzemes reģionā”.
09.09.2020
Centralizētās siltumapgādes sistēmas tiek plānotas ilgtermiņā gan valsts, reģiona un pašvaldību līmenī. Lielākajā daļā plānošanas dokumentu energoefektivitātes un AER centralizētajās siltumapgādes sistēmās tiek norādīti kā prioritātes, paredzot detalizētākus pasākumus, piemēram veco apkures katlu nomaiņa, siltumtrašu atjaunošana un tamlīdzīgi, bet, atskaitot 3.4.“Ceļa karte uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku” 2050. gadam, nav norādīti konkrēti mērķi pārejā uz 4.paaudzes zemas temperatūras CSS.
22.07.2020
Meklējot risinājumus mobilitātes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, Vidzemes plānošanas reģions ir iesaistījies starptautiskā projektā “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos” (MARA).Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju mobilitāti attālinātās lauku teritorijās un uzlabot teritoriju pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Projekta ietvaros tiek pētīta jaunu mobilitātes risinājumu ieviešanas un izmantošanas iespējamība, lai uzlabotu sasniedzamību, pieejamību un reģiona pievilcību.
23.06.2020

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031