Reģionālie pētījumi

Meklējot risinājumus mobilitātes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, Vidzemes plānošanas reģions ir iesaistījies starptautiskā projektā “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos” (MARA).

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju mobilitāti attālinātās lauku teritorijās un uzlabot teritoriju pieejamību gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Projekta ietvaros tiek pētīta jaunu mobilitātes risinājumu ieviešanas un izmantošanas iespējamība, lai uzlabotu sasniedzamību, pieejamību un reģiona pievilcību.

Mobilitāte ir svarīgs priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves kvalitātei un sabiedrības funkcionēšanai. Vidzemē situācija ir sarežģīta no sabiedriskā transporta (ST) organizēšanas viedokļa – 58% vidzemnieku dzīvo lauku teritorijā ar zemu apdzīvotības blīvumu (Eiropas Savienībā vidēji 28% iedzīvotāju dzīvo laukos). Līdz ar to ir apgrūtināta teritorijas sasniedzamība ar sabiedrisko transportu, jo mazapdzīvotās teritorijās nodrošināt regulārus pasažieru pārvadājumus ir dārgi un nav efektīvi.

2020. gadā veikta priekšizpēte par jaunu transporta pakalpojumu ieviešanu Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās. Šī pētījuma mērķis bija analizēt jaunu transporta pakalpojumu iespējas uzlabot iedzīvotāju un viesu mobilitāti mazapdzīvotās teritorijās Vidzemes reģionā, īpašu uzmanību pievēršot mikromobilitātei un sociāli mazaizsargātu personu mobilitātei, tai skaitā arī personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurām ir grūtības izmantot sabiedrisko transportu vai privāto transportlīdzekli.

Pētījumā apzinātas iedzīvotāju mobilitātes vajadzības, kuras pašreizējā situācijā netiek apmierinātas, un identificētas potenciālās pakalpojumu lietotāju grupas un mērķteritorijas Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās, kurām būtu piemērots transporta pakalpojums “kopienas transportlīdzeklis” un elektrovelosipēdu noma.

 

PĒTĪJUMA SATURS:

 Pirmajā daļā ir raksturoti Vidzemes iedzīvotāju pārvietošanās paradumi, izmantojot esošās iespējas, un identificētas vajadzības, kas noteiktām iedzīvotāju grupām netiek apmierinātas;

 Otrajā daļā ir doti piemēri, kā pētāmie risinājumi tiek īstenoti citās Eiropas valstīs:

Kopienu transportlīdzeklis (Citizen Bus)Pētījumā aplūkoti 3 piemēri – vietējās mobiltiātes risinājumi, kas pielāgoti vietējo iedzīvotāju vajadzībām – Burgerbus (Vācija), Bādenohas un Stratspijas kopienu transporta uzņēmums (Skotija), Ciemata aprūpes pakalpojums (Ungārija).

E-velosipēdu nomaPētījumā ir aprakstīti divi e-velosipēdu nomas pakalpojumu piemēri: Nextbike (Austrija) un Tartu Smart Bike Share (Igaunija).

 Trešajā daļā ir sniegts izvērtējums par pakalpojuma “kopienas transportlīdzeklis” iespējamo modeli Vidzemē, skaidrojot mērķi, apzinot potenciālos lietotājus, kā arī identificējot, kādu infrastruktūru nepieciešams attīstīt;

 Ceturtajā daļā ir sniegts izvērtējums par pakalpojuma “e-velosipēdu noma” iespējamo modeli Vidzemē un nobeigumā ir apkopoti secinājumi un priekšlikumi mobilitātes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai Vidzemes plānošanas reģionā.

 

Lai iegūtu padziļinātu priekšstatu par iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem, iespējām un vajadzībām, pētījumā ir tuvāk aplūkoti Mazsalacas novads, Alūksnes novads, Burtnieku novads un Cēsu pilsēta.

 

PILNS PĒTĪJUMA TEKSTS LASĀMS ŠEIT

 

Dokuments izstrādāts Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)” ietvaros. Projekta MARA mērķis ir uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti lauku reģionos. Tā īstenošanā iesaistījušies 12 partneri no 9 reģioniem, Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions. Vairāk informācijas par projektu www.mara-mobility.eu (angļu valodā) un www.vidzeme.lv (latviešu valodā), sadaļā Projekti.

Jautājumiem: Rita Merca, projekta MARA vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, rita.merca PIE vidzeme PUNKTS lv.

23.06.2020

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031