Arhīva kalendārs

« May 2019 »
MonTueWedThuFriSatSun
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Lai virzītos uz Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmā 2015.–2020. gadam izvirzīto mērķi veicināt degradēto teritoriju revitalizāciju, kopš 2015. gada rudens Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Valmieras pilsētu un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, kā arī partneriem Somijā un Zviedrijā īsteno projektu “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE). Vidzemes plānošanas reģions šajā projektā ir izstrādājis instrumentu piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu prioritizēšanai, kas iecerēts kā atbalsts pašvaldībām lēmumu pieņemšanā par piesārņotu vietu pārvaldību. Šis instruments tapis nolūkā sekmēt piesārņoto vietu ilgtspējīgu attīrīšanas metožu izmantošanu un sniegt rekomendācijas, kā labāk prioritizēt “sliktākās” vietas.

Instruments balstīts uz multikritēriju analīzi, kas dod iespēju:

 • savstarpēji salīdzināt dažādas alternatīvas un ranžēt tās,
 • noteikt “visizdevīgāko” alternatīvu,
 • kompleksā lēmumu pieņemšanas procesā vienlaicīgi ņemt vērā plašu faktoru virkni.

Lai pieņemtu lēmumu vai sakārtotu prioritārā secībā piesārņoto un/vai potenciāli piesārņoto vietu attīrīšanas iespējas/vajadzību, tiek izvirzīti vairāki kritēriji, pēc kuriem var veikt salīdzināšanu. To dara, veicot matemātiskus aprēķinus, un lēmumu pieņem pēc veiktajiem aprēķiniem un iegūtā rezultāta.

Vērtēšanas kritēriji ir dažādi:

 • tehniskie kritēriji (piesārņojuma veids, apjoms, tehnoloģija)
 • vides kritēriji (piesārņojums, draudi cilvēku veselībai)
 • ekonomiskie kritēriji (finansējums, NĪV palielināšanās)
 • tiesiskie kritēriji (attīstības plānošanas dokumenti, normatīvie akti)
 • sociālie kritēriji (sabiedrības viedoklis, sociālā vide)
 • drošības kritēriji
 • laika kritēriji
 • u. c.

Lēmumu pieņemšanai tiek piedāvātas divas metodes:

Tiešā novērtēšana: katram izvirzītajam kritērijam piešķir vērtību robežās 0–10. Šī ir ļoti efektīva metode, ja tiek rūpīgi pielietota. Sarežģīts uzdevums, ja kritēriju skaits ir liels un tiem ir dažāds saturs.

Kritēriju svara analīze: katram kritērijam tiek piešķirts “svars” un var tikt piešķirts kritērija “sliekšņa līmenis”. Jo svarīgāks ir kritērijs, jo lielāks "svars" tam tiek piešķirts. Šī metode noderīga, lai izvērtētu kritērija svara un finansiālā ieguldījuma attiecību.

 

Šī instrumenta stiprās puses:

 + komplekss lēmums, kas ļauj ņemt vērā plašu faktoru virkni;

+ svarīgs ir process; galvenais ir nevis atrast vienīgo risinājumu, bet radīt konstruktīvu radošu pieeju problēmas risinājumam.

Šī instrumenta vājās puses:

 – garš un laika ziņā ietilpīgs process;

– izvērtēšanā jāpiedalās jomas ekspertiem, kam jābūt zinošiem arī citās jomās;

– iedzīvotāju attieksme var būt dažāda, katru vairāk interesē sev tuvā teritorija, bet mazāk tas, kas atbilst kopējiem attīstības plāniem un tendencēm.

 

Rīks tika testēts kopā ar vairākām Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām, kuras atzina, ka tas varētu būt ļoti noderīgs arī lēmumu pieņemšanai citās situācijās, piemēram, ranžējot secību, kādā pilsētā vai novadā būtu jāveic ceļu uzturēšana/remontdarbi.

 

DOKUMENTI PIEEJAMI LEJUPIELĀDEI:

Apraksts par multikritēriju anlīzes rīku ŠEIT.

Pielikums ar abu metožu Excel tabulām lejupielādējams ŠEIT.

Katrai metodei pirms izmantojamās tabulas ir pievienoti norādījumi par pareizu to aizpildīšanu. Norādām, ka tabulā sniegtie kritēriji ir paraugs, tie ir maināmi, ne vienmēr ir nepieciešams novērtēt visus kritērijus, kā arī pēc nepieciešamības ir iespējams veidot jaunus.

 

Prioritizēšanas rīks izstrādāts Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE).

Projektā ir izstrādāta arī Stratēģija piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu pārvaldībai, ar kuru var detalizētāk iepazīties ŠEIT.

 

Vairāk par projektu INSURE un izstrādātajiem dokumentiem: Maija Rieksta, projekta INSURE vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, +371 26099521, maija.rieksta PIE vidzeme PUNKTS lv

Informāciju sagatavojusi: Māra Sproģe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, +371 26488091, mara.sproge PIE vidzeme PUNKTS lv


Projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) ietvaros identificēti labās prakses piemēri tūrisma galamērķos Eiropā, ko iespējams pārņemt Latvijā. Šobrīd ir izstrādāts rīcības plāns uzņēmējdarbības konkurētspējas veicināšanai un tūrisma galamērķu pārvaldības pilnveidei Vidzemes reģionā. Izstrādātais rīcības plāns koncentrējas uz trim pamata prioritātēm – atbalstu vidējiem un maziem uzņēmējiem Vidzemē, integrētu un viedu tūrisma pārvaldību un inovatīvu tūrisma attīstību Vidzemē.

Vairākos Eiropas reģionos mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanas atbalstam izstrādātajos politikas plānošanas dokumentos nepietiekami uzsvērta tūrisma galamērķu pārvaldības nozīme. Lai uzlabotu tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, nepieciešama klastera iniciatīvu veicināšana, komersantu sadarbība vietējā un starptautiskā līmenī, padarot galamērķu pārvaldību efektīvāku ar plašāku iesaistīto pušu līdzdalību, tādejādi nodrošinot reģionālo sadarbību un starpnozaru sasaisti. Radot labvēlīgu vidi mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas kāpināšanai, tiktu veicināta komersantu ieinteresētība veidot klasterus, lai piedāvātu kvalitatīvākus un diversificētākus pakalpojumus. Tā ietekmē straujāk pieaugtu to konkurētspēja un ekonomiskā aktivitāte, kam būtu tieša ietekme uz jaunu darba vietu radīšanu un produktivitātes kāpumu pakalpojumos.

Rīcības plāns latviešu valodā >> ŠEIT.

Rīcības plāns angļu valodā >> ŠEIT.

Projekts “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020. gadam” programmas ietvaros. “Destination SMEs” tiecas uzlabot tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību. Projekta ietvaros identificēti labās prakses piemēri tūrisma galamērķos Eiropā, īstenojot starpreģionu pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumus. Papildus tiek analizēti valsts līmeņa politikas plānošanas dokumenti, kā arī veicināta starpinstitucionāla un starpnozaru sadarbība.