Aprites ekonomikas risinājumi restorānos (Ce4Re)

Resursu taupīšana samazina cilvēku radīto negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī pazemina izmaksas un veicina ekonomikas ilgtspēju. Pārtikas sistēmas pārveidošana, ieviešot aprites ekonomikas principus ir viens no spēcīgākajiem rīkiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cīņā pret klimata pārmaiņām.

 

Restorānu segments, kā daļa no pārtikas sistēmas, ir nozīmīgs nozares sektors un sarežģīta ekosistēma, kurā savstarpēji saistītie dalībnieki atkarīgi no lielām dabas resursu plūsmām. Vienlaikus, restorānu sektors, kas ir smagi cietis no COVID-19 pandēmijas izraisītajām sekām, meklē jaunus, ilgtspējīgus risinājumus nozares atveseļošanai un atjaunošanai. Tomēr pastāv būtiski šķēršļi un izaicinājumi, lai restorānu sektors veiktu pāreju no lineārās uz aprites ekonomikas modeli.

 

Projekta Ce4Re uzdevums ir veicināt pārdomātu resursu patēriņu un atkritumu samazināšanu ēdināšanas nozares uzņēmumos Centrālā Baltijas jūras reģionā. Šī mērķa īstenošanai tiks izstrādāti vienoti aprites ekonomikas risinājumi restorāniem, kas ietver pārtikas iegādes, gatavošanas un pasniegšanas posmus.

 

Projekta gaitā tiks izstrādāti savstarpēji saistīti risinājumi, kas balstās uz trim aprites ekonomikas principiem RRR – pārveidošana (Redesign), samazināšana (Reduce) un domāšanas maiņa (Rethink).

 

Sadarbībā ar restorāniem un nozares ekspertiem tiks izstrādāti digitālie rīki, kas palīdz izveidot aprites ekonomikas principiem atbilstošas ēdienkartes un ļauj samazināt atkritumu apjomu. Projekta ietvaros tiks izveidota lietotne “EkoGo”, kas veicinās videi draudzīgo restorānu atpazīstamību, kā ar mudinās patērētājus pārdomās savus paradumus. Piedāvātie risinājumi būs pieejami restorāniem Centrālā Baltijas jūras reģionā un aiz tā robežām.

 

Projekta jaunradītā pievienotā vērtība būs aprites ekonomikas principu iedzīvināšana tautsaimniecības nozarē, kurā līdz šim resursu atbildīga patēriņa un atkritumu samazināšanu problēma nav bijusi pietiekami apzināta un risināta. Piedaloties projektā, restorāniem būs pieejami lēti un viegli lietojami risinājumi, kas atbalsta to efektīvu pāreju uz aprites ekonomikas principiem. Tādējādi tiks mazināta restorānu sektora ietekme uz vidi, tiks samazināts atkritumu apjoms, kā arī palielināsies uzņēmumu rentabilitāte, samazinot izmaksas.

 

Kopumā projekta aktivitātēs tiks iesaistīti 300 restorāni. Rīku izstrādē un testēšanā piedalīsies 60 restorāni (katrā projekta dalībvalstī 20 restorāni).

 

Nosaukums Aprites ekonomikas risinājumi restorānos
Abreviatūra Ce4Rre
Vadošais partneris Satakuntas lietišķo zinātņu universitāte (Somija)
Programma Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2021-2027
Partneri

1. Satakuntas lietišķo zinātņu universitāte (Somija)

2. Organiskās pārtikas centrs (Zviedrija)

3. Puhajarvi institūts (Somija)

4. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
Mērķis  Projekta ietvaros tiks izstrādāti vienoti aprites ekonomikas risinājumi restorāniem, kas ietver pārtikas iegādes, gatavošanas un pasniegšanas posmus, kas balstās uz trim aprites ekonomikas principiem – pārveidot (Redesign), samazināt (Reduce) un pārskatīt (Rethink), lai veicinātu pārdomātu resursu patēriņu un atkritumu samazināšanu ēdināšanas nozares uzņēmumos Centrālā Baltijas jūras reģionā.
Pasākumi 1. Sagatavošanās pasākumi
 1. Mārketinga kampaņa ar atklātu aicinājumu restorāniem pieteikties dalībai projektā.
 2. Priekšizpētes plāna izstrāde ar mērķi izpētīt pašreizējo situāciju un izstrādāt detalizētu plānu, ko īstenot un nodrošināt izstrādāto risinājumu dzīvotspēju.
 3. Vadlīniju un mērķu noteikšana
 4. Prasmju attīstība:
 • 4 tiešsaistes semināri katrā valstī, piedāvājot iespēju piedalīties ikvienam restorānam;
 • Gadījumu analīze ar paraugpraksi, kā aprites ekonomikas principus var ieviest restorānos;
 • Mācību ekskursijas uz 15 restorāniem, kas piedalās risinājumu testēšanā.

2. Aprites ēdienkartes rīka izstrāde. Rīks ietver informāciju par dažādām diētām un receptēm, kas paātrina restorānu pāreju uz aprites pārtikas sistēmu. Izmantojot šo rīku, restorāni palielina vietējās un sezonālās pārtikas daudzumu ēdienreižu saturā. Rīks palīdz restorāniem izvēlēties receptes un sastāvdaļas ar mazāku atkritumu daudzumu pirms un pēc klienta un lielāku ekonomisko vērtību. Rīks ļauj precīzāk paredzēt sastāvdaļu nepieciešamību gatavotiem ēdieniem un porciju lielumu.

 

3. Atkritumu apjoma samazināšanas rīku komplekta izstrāde. Rīku komplekts pielāgojams ikdienas lietošanai, atbilstoši mazo restorānu vajadzībām un ietver iespējas izsekot atkritumu avotus, izmērīt atkritumu daudzumu un prognozēt to apjomu, pamatojoties uz ikdienas pārdošanas datiem.

 

4. Mārketinga lietotnes EkoGo izveide ar mērķi palielināt patērētāju pieprasījumu un izpratni par aprites restorāniem.

 

5. Aprites ekonomikas un projekta risinājumu popularizēšana. Latvijā, Somijā un Zviedrijā tiks rīkotas divas sociālo mediju kampaņas, lai palielinātu zināšanas par aprites ekonomiku un izplatītu lietotni “EkoGo”. 1. kampaņa ir paredzēta patērētājiem, bet 2. kampaņa – restorāniem, kurā tiks popularizēti arī tiem izstrādātie risinājumi – Aprites ēdienkartes rīks un Atkritumu apjoma samazināšanas rīku komplekts.

 

6. Informācijas izplatīšana par projekta rezultātiem:

 • Latvijā, Somijā un Zviedrijā tiks organizēti noslēguma semināri Papildus tiks organizēts seminārs Igaunijā sadarbībā ar Igaunijas Viesnīcu un restorānu asociāciju Igaunijas restorāniem;
 • Tiks izstrādāta un izplatīta rokasgrāmata angļu valodā, iekļaujot projektā gūtās atziņas, mācību materiālus, gadījumu pētījumus. Rokasgrāmata tiks tulkota projekta dalībvalstu valodās.
Rezultāti
 • Ce4Re projekts veicinās pāreju uz aprites ekonomiku restorānu nozarē un pārtikas sistēmā Centrālā Baltijas jūras reģionā, mērķtiecīgi mainot vērtību uzstādījumu restorānu nozarē un ar to saistīto pārtikas uzņēmumu ķēdē (piemēram, lauksaimnieki, vietējie pārtikas ražotāji, izplatītāji).
 • Dalībnieku (restorānu) skaits – 60 (20 katrā valstī). Kopumā projekta aktivitātēs tiks iesaistīti 300 restorāni.
 • Tiks izstrādāti trīs vienkārši lietojami un zemu izmaksu aprites ekonomikas risinājumi Centrālā Baltijas jūras reģiona restorānu nozarei, lai samazinātu restorānu radīto atkritumu daudzumu un mainītu patērētāju paradumus: 1) Aprites ēdienkartes rīks. 2) Atkritumu apjoma samazināšanas rīku komplekts, 3) digitālā lietotne “EkoGo”.
 • Ietekmes mērīšanai tiks izmantots atkritumu samazināšanas aprēķins kilogramos un risinājumu lietojošo restorānu skaits. Izdevumu samazinājums restorānu uzņēmumiem tiks aprēķināts, salīdzinot datus projekta sākumā un beigās.
Budžets

Projekta kopējais budžets – 1,117,759.60 EUR

VPR budžets – 195,859.20 EUR
Ieviešanas laiks 01.09.2023. – 30.06.2026.
Kontaktpersona VPR

Lienīte Priedāja-Klepere

Tel.: +371 26133028

E-pasts: lienite.priedaja@vidzeme.lv

Notikumi

«Aprīlis 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930