Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā

Sagatavo priekšlikumus mūzikas un mākslas skolu finansēšanas modelim 2012. gadā

VPR kultūras eksperte Olita Landsmane pārstāv Vidzemes reģiona intereses Kultūras ministrijas konsultatīvajā padomē. Konsultatīvās padomes uzdevums ir sagatavot un iesniegt Kultūras ministrei Komisijas priekšlikumus, pamatojoties uz 2011. gada 27. decembra MK noteikumu nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas" 10. punktu, lai noteiktu no valsts budžeta finansējamo mākslas un mūzikas skolu  izglītojamo skaitu.

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs izstrādāja trīs atšķirīgus priekšlikumus iespējamajam audzēkņu sadalījumam izglītības iestādēs.

Konsultatīvās padomes sēdes laikā, tika ierosināti apspriešanai vēl papildus jauni trīs varianti, kuri tika izskatīti un izdiskutēti Vidzemes reģiona esošajās mūzikas un mākslas skolās. Diskusiju rezultātā vidzemnieku domas dalījās. Konsultatīvās padomes balsojuma rezultātā pēc balsu vairākuma tika pieņemts lēmums par modeli, kad finansējums tiek pārdalīts, pamatojoties uz audzēkņu skaitu, kas mācījušies kultūrizglītības iestādēs uz 2011.gada 1.novembri. Konsultatīvās padomes sēdes protokols un audzēkņu skaita sadales variants tiks iesniegts Kultūras ministrei kā Komisijas priekšlikums, pamatojoties uz 2011. gada 27. decembra MK noteikumu nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas" 10. punktu. Tālāk sekos ministrijas galīgais lēmums par audzēkņu skaitu un galīgo finanšu aprēķinu.

Eksperta piesaiste tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" projekta "Atbalsts speciālistu piesaistei Vidzemes plānošanas reģionā" ietvaros

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

09.01.2012

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930