Baltijas jūras reģiona jaunatnes loma aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai (BeUBio)


BeUBio mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģionā (BJR) esošās jaunatnes aktīvu iesaisti un līdzdalību bioekonomikas attīstīšanai, un radītu sinerģiju ar citiem dalībniekiem un iniciatīvām, kas fokusējas uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Projekta ietvaros, tiks veidota izmēģinājuma jaunatnes iesaistes platforma, kurā apvienosies jaunieši, politiķi un lēmumu pieņēmēji uzņēmumos. Tādējādi veidosies sinerģija arī ar citiem dalībniekiem un iniciatīvām, kas dos iespēju jauniešiem piedalīties aprites bioekonomikas attīstībā Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam (ESSBJR) un citos attiecīgu sistēmu ietvaros. Tādu makro reģiona iniciatīvu piemēri, kas strādā līdzīgu mērķu vārdā, ir "Baltijas līderības programma jaunatnei un bioekonomikai (BLP Youth), Forums "Reģenerācija 2030" (ReGeneration 2030) un "Baltijas Jaunatnes festivāls" (Baltic Youth Festival). Ir nepieciešams radīt struktūru, kā ietvaros šīs iniciatīvas un organizācijas var kopīgi strādāt makro reģiona attīstībai. BeUBio galvenās aktivitāšu ietvaros tiks veidota “Izmēģinājuma Jaunatnes bioekonomikas padome”, kas darbotos ciešā sasaistē ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroja koordinēto BJR Bioekonomikas padomi, savukārt ESSBJR ikgadējā foruma laikā paredzēts rīkot darbnīcu jaunatnes lomas stiprināšanai virzībā uz ilgtspējīgu ekonomiku.

 

 

Nosaukums Baltijas jūras reģiona jaunatnes loma aprites ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai
Abreviatūra BeUBio
Vadošais partneris Zviedrijas Lauksaimniecības padome, Zviedrija
Programma Zviedrijas institūta Baltijas jūras sadarbības programma
Partneri

1. Zviedrijas Lauksaimniecības padome, Zviedrija
2. Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Lietuvā
3. Vidzemes plānošanas reģions, Latvija
4. Kalmar reģions, Zviedrija
5. Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte, Igaunija
6. Nordregio, Zviedrija, pārstāv Ziemeļvalstis
7. JAMK Lietišķo zinātņu universitāte, Somija
8. Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu augstskola, Somija

Mērķi
1. Baltijas jūras reģionā dzīvojošo jauniešu izpratnes par bioekonomiku palielināšana
2. Jaunatnes perspektīvas integrēšana, plānojot un īstenojot politikas jomas "bioekonomika" aktivitātes (PA Bioeconomy)
3. Jaunatnes un bioekonomikas tīklu un organizāciju savstarpējās sadarbības un koordinēšanas uzlabošana BJR
4. Izstrādāt koncepciju un apzināt partnerību lielākam projektam jaunatnes un bioekonomikas jomā
Pasākumi
1. Izveidot izmēģinājuma Jaunatnes bioekonomikas padomi vai integrēt jaunatni esošajā
2. Veikt pētījumu par jaunatnes un bioekonomikas sasaisti
3. Iesaistīt jaunatni dialogā par bioekonomiku un ilgtspējīgu makro reģiona attīstību
4. Atbalstīt jaunatnes integrēšanu lēmumu pieņemšanā un makro reģiona attīstības procesos
Rezultāti

1. Veiktas jauniešu informēšanas par bioekonomiku un ilgtspējīgu attīstību aktivitātes projekta pasākumu un komunikācijas ietvaros
2. Izstrādāts koncepts projekta pieteikumam par jaunatnes iesaisti bioekonomikas procesos Baltijas jūras reģionā
3. Izveidota izmēģinājuma Jaunatnes bioekonomikas padome

Budžets Kopējais projekta budžets: 500' 000 SEK / ~ 46,700.00 EUR
Ieviešanas periods

01.07.2019.-31.03.2022.

Kontaktpersona VPR

Maija Rieksta

Tel. +371 26099521

E-pasts: maija.rieksta@vidzeme.lv

Notikumi

«Aprīlis 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930