Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)

Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana Vidzemē – Latvijas uzņēmēji un pētnieki pārņem pieredzi no Nīderlandes

Vidzemes plānošanas reģiona un Vides risinājuma institūta pārstāvji kopā ar uzņēmējiem un pētniekiem no Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera un Zemkopības ministrijas ekspertu no 18.-20. aprīlim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Nīderlandi, lai apgūtu  bioekonomikas inovāciju sistēmas darbības pieredzi.

Trīs dienu vizītē, kas tika organizēta projekta Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos “RDI2CluB” ietvaros, tika izzināti gan bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstības priekšnosacījumi pilsētas, reģiona un valsts līmenī, gan arī gūts atkārtots apstiprinājums tam, ka trīspusējā sadarbība (triple helix) starp uzņēmumiem, pētniecības un izglītības sektoru, kā arī lēmējinstitūcijām, ir būtisks noteikums veiksmīgai bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai reģionā.

Brauciena mērķis bija gūt zināšanas par bioekonomikas klasteru un inovāciju ekosistēmu izveidi un attīstību, iepazīstoties ar  viena no vadošajiem Eiropas klasteriem bioekonomikas nozarē “Biobased Delta” pieredzi. Braucienā kopā ar Latvijas pārstāvjiem piedalījās arī eksperti no Somijas, Norvēģijas, Igaunijas un Polijas. Ar savu redzējumu par to, kā stiprināt privātā un publiskā sektora sadarbību bioekonomikas nozares attīstībai dalījās “Biobased Delta” klastera vadītāji, ķīmiskās rūpniecības kompānijas “SABIC” rūpnīcas pārstāvis Nīderlandē, ekspertu centra “Biobased Economy” un Dienvidu lauksaimniecības un dārzkopības organizācijas (ZLTO) pārstāvji, kas ir daļa no Biobased Delta klastera biedriem. Apmeklējot “Biobased Delta”, kas, pateicoties spēcīgas ķīmiskās rūpniecības un primāro nozaru pārstāvniecībai, tiek augstu vērtēti industrijā, pieredzes apmaiņas dalībnieki varēja smelties zināšanas un pieredzes stāstus. Savukārt šobrīd, pēc atgriešanās mājās, brauciena dalībniekiem ir iespēja izvērtēt savu līdzšinējo darbību, kā arī apsvērt pieredzēto modeļu ieviešanu savos uzņēmumos un institūcijās.

“Biobased Delta” pārstāvju galvenā atziņa nepārprotami sakņojas stiprā pārliecībā, ka bioekonomika ir viena no nākotnes perspektīvākajām nozarēm, taču tās attīstīšana ir ilgtermiņa process, kas ietver arī cilvēku domāšanas veida maiņu. Veiksmes atslēga nozares attīstībai meklējama sadarbībā starp biznesa sektoru, valsts pārvaldi, zināšanu institūtiem, NVO sektoru, finanšu institūcijām, pašvaldībām un iedzīvotājiem, ļaujot attīstīties inovatīviem risinājumiem.

Kristaps Ročāns, projekta RDI2CluB eksperts, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera valdes loceklis uzsver:  “Šis pieredzes apmaiņas brauciens bija lieliska iespēja iepazīties ar izcilu  spēcīga bioekonomikas klastera darbības piemēru, kura stratēģisko  virzienu nosaka uzņēmumi, un kas ir attīstījies ar būtisku industrijas, zinātnes sektora un publiskā sektora atbalstu. Ir skaidrs, ka Latvijā neeksistē tāda pētniecības un izstrādes infrastruktūras bāze un uzņēmumu kritiskā  masa kā  “Biobased Delta”, kas ļautu modeli pārkopēt, taču  ciešāka sadarbība ar partneriem Baltijā un Ziemeļvalstīs ļauj mums pārņemt atsevišķus šī modeļa elementus un pilnveidot mūsu klasteru darbību.”

Brauciena dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Delft Bioprocesu pārstrādes pilot rūpnīcu , Cosun agroresursu inovāciju centru  un aplūkot arī praktiskus piemērus, kas radušies privātā un publiskā sektora veiksmīgas sadarbības rezultātā, ļaujot pilsētvidē ienākt arvien ilgtspējīgākiem, dabai nekaitīgiem un cirkulāro ekonomiku stiprinošiem elementiem. Restorāns, kurā ēdiens tiek pasniegts otrreiz pārstrādātos traukos, sanitārais mezgls ar lietus ūdeņiem kā galveno ūdens padeves avotu, vai arī kāpnes, kuru sastāvā  90% ir organiskās izejvielas (kartupeļu ciete un ceļmalās pļauta zāle), un īpaši izveidota pāreja – apmežots tilts dzīvniekiem, lai tie droši un sev ierastā vidē varētu šķērsot šosejas, bija daži no piemēriem, kas spilgti apliecināja bioekonomikas lomu reģionālās attīstības veicināšanā, pilsētvides labiekārtošanā un sabiedrības labklājības stiprināšanā. Šādi radoši risinājumi apliecina, ka bioresursiem var atrast jaunas, inovatīvas un netradicionālas izmantošanas iespējas, un tos iespējams efektīvi izmantot pavisam citā nozarē nekā līdz šim ierasts.

Tāpat gūta atziņa, ka svarīgi sadarboties ar radošajām industrijām, lai produkti, kas ražoti no dažādiem kompozītmateriāliem, rūpniecības blakusproduktiem, augu valsts atkritumiem (jeb atjaunojamie dabas resursi) tomēr atšķirtos no ierastās produkcijas, vienlaikus nodrošinot to svarīgās funkcijas.

Santa Niedola, projekta RDI2CluB vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā pieredzes apmaiņas braucienu atzinīgi novērtē, uzsverot: “Iepazīties ar bioekonomikas attīstības ideoloģiju un praktiskiem piemēriem valstī, kur tā ir bijusi augsta prioritāte jau desmitiem gadu, ir liela vērtība, kas vēlreiz pārliecina par plašajām iespējām veidot ilgtspējīgu vidi un ekonomiku reģionā un valstī kopumā. Ir skaidrs, ka gūto pieredzi 1:1 mēs nevaram pārnest uz Vidzemes reģionu, taču rīcības plāna izstrādes laikā mums būs iespēja noteikt, kas būtu pirmie veicamie soļi uz ilgtspējīgu ekonomiku.”

Brauciena laikā gūtās atziņas un pieredze Nīderlandē sniegs atbalstu un idejas rīcības plāna izstrādei bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanai Vidzemes plānošanas reģionā.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi īstenots projekta RDI2CluB ietvaros. Projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu „Vides risinājumu institūts”, kā arī partneri no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Polijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros (http://www.rdi2club.eu/), ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas līdzfinansējumu. Tā mērķis ir atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās. 

 

Vairāk informācijas par projektu šeit.

Vairāk informācijas par “Biobased Delta” klasteri šeit.

 

Papildu informācija: Santa Niedola, projekta "RDI2Club" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv, +371 26674261.

Informāciju sagatavoja:  Anita Āboliņa, projekta “RDI2CluB” sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv, +371 29454752

02.05.2018

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930