Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)

Bioekonomikas jomas attīstībai reģionos nepieciešams palielināt arī privātā finansējuma īpatsvaru

30. janvārī Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā Latvijā norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona un Vides risinājumu institūta organizētā ar bioekonomikas jomu saistīto ekspertu sanāksme. Tajā vienuviet pulcējās nozīmīgi jomas pārstāvji – pētniecības, attīstības un inovāciju institūti, biznesa atbalsta organizācijas, uzņēmēji, lēmējinstitūcijas, nozares speciālisti, lai diskutētu par bioekonomikas attīstībai Latvijā nepieciešamajiem pasākumiem, priekšnosacījumiem un izaicinājumiem.

Tikšanās laikā izskanēja virkne vērtīgu un praktisku ieteikumu Vidzemes reģiona bioekonomikas profila un rīcības plāna izstrādei, kā arī būtiski aspekti, kas tiks ņemti vērā, izstrādājot virtuālu Baltijas jūras reģiona bioloģiskās uzņēmējdarbības centru. Šīs ir daļa no aktivitātēm, ko jau šogad īstenos projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) ietvaros. Paredzēts, ka virtuālais uzņēmējdarbības centrs tiks izstrādāts un būs  pieejams lietotājiem 2020. gadā.

Diskusijas eksperti bija vienisprātis, ka, strādājot pie Vidzemes reģiona bioekonomikas profila un rīcības plāna, liela nozīme piešķirama cilvēku domāšanas maiņai gan uzņēmēju, gan pārvaldes, gan izglītības un pētniecības iestāžu vidū, lai veicinātu izpratni par bioekonomikas jomas nozīmību šobrīd un nākotnē.

Klātesošie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka ilgtermiņa skatījums uz bioekonomikas jomas attīstību paredz risināt jautājumu par privātā finansējuma īpatsvara palielināšanu nozīmīgākajās bioekonomikas jomās, nepaļaujoties tikai uz Eiropas Savienības fondu finansējumu. Arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta vadošais pētnieks Aleksejs Nipers diskusijas laikā norādīja, ka liela nozīme piešķirama gan ārvalstu, gan vietējām investīcijām, savukārt būtisks priekšnosacījums tā pieauguma veicināšanai ir pievilcīgas uzņēmējdarbības vides radīšana reģionos. Atbalsta instrumenti un mehānismi var būt dažādi, tostarp, nodokļu atvieglojumu piemērošana uzņēmējiem, kuri darbojas bioekonomikas jomā.

Zemkopības ministrijas pārstāve apstiprināja, ka, lai nodrošinātu bioekonomikas jomas attīstību, ir nepieciešams iepriekš minētos mehānismus sasaistīt ar nākamā perioda lauksaimniecības politikas plānošanu, tas noteikti arī tiks darīts. Vairāku ministriju pārstāvji uzsvēra nepieciešamību Vidzemes reģiona rīcības plāna kontekstā papildus attīstīt arī ilgtermiņa rīcības un mērķus.

Vērtējot virtuāla bioloģiskās uzņēmējdarbības centra izveidi, eksperti uzsvēra tā potenciālu un priekšrocības specializēta satura veidošanā, kas saistošs mērķauditorijai – uzņēmējiem, pētniekiem, izglītības iestādēm un citiem nozares dalībniekiem, ekspertiem.

Vides risinājumu institūta dibinātājs un uzņēmējs Gundars Skudriņš aktualizēja, ka šobrīd vērojams visaptverošu datu trūkums par reģionā pieejamajiem resursiem un prasmēm. “Tiem, kuri vēlētos investēt bioekonomikas jomās Latvijā, vai iegūt informāciju par citās valstīs pieejamiem resursiem, šādu datu apkopošana saprotamā veidā, kā arī pieejamība vienuviet, būtu praktiski noderīgs informācijas centrs”, viņš uzsvēra.

Kā norādīja projekta vadošā partnera pārstāve un projekta RDI2CluB vadītāja Somijas JAMK Lietišķo zinātņu universitātē Anna Aalto, atsaucoties uz Eiropas Savienības stratēģiju, Baltijas jūras reģionam ir potenciāls kļūt par vienu no pasaules vadošajiem reģioniem videi draudzīgai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai. Baltijas jūras reģiona valstīs ir labi attīstītas infrastruktūras, tehnoloģiskās un vides zināšanas, kā arī liela biomasas koncentrācija. Bioekonomikas joma sniedz plašas iespējas jaunai uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai kopumā, un tāpat kā projekta RDI2CluB intereses, tā nodrošina lauku apvidu attīstību, īpaši primārajās nozarēs.

Bioekonomikas jomas saistīto Latvijas ekspertu sanāksme bija pirmā šāda veida tikšanās projekta ietvaros. Tā pulcēja kuplu institūciju loku, parādot nozares spēlētāju interesi sadarboties. Tikšanās laikā izskanējušie ieteikumi ir būtisks pienesums un tiks ņemti vērā, ieviešot aktivitātes bioekonomikas ekosistēmas attīstības veicināšanai. Arī turpmāk Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu organizēs jomas ekspertu sanāksmes, lai, kopsolī ar ieinteresētajām pusēm, ieviestu praktiski noderīgus risinājumus.

Projektu RDI2CluB īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu „Vides risinājumu institūts” Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros (http://www.rdi2club.eu/), ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas līdzfinansējumu. Tā mērķis ir atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās. 

 

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste, +371 28674617, ieva.bivina@vidzeme.lv

06.02.2018

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930