Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Vides risinājumu institūtu virza bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstīšanu reģionā

Apvienoto Nāciju Organizācijas prognozes liecina, ka pasaules iedzīvotāju skaits palielinās, 2050. gadā sasniedzot 9,5 miljardus, tāpēc dabas resursu pieejamība, augošā slodze uz vidi, darba vietu radīšana reģionu ekonomiskajai attīstībai, kā arī valsts teritoriālā attīstība ir tikai daļa no būtiskiem jautājumiem, kas veicinājuši apziņu vērst uzmanību bioloģisko resursu plašākai izmantošanai reģionu attīstībā.

Kā viens no risinājumiem viedai un ilgtspējīgai izaugsmei Eiropas izaugsmes stratēģijā “Eiropa 2020” ir minēta bioekonomikas attīstība. Latvijai jau šobrīd ir konkurētspējas priekšrocības, jo esam viena no bioresursiem bagātākajām valstīm Eiropas Savienībā, taču bioekonomisko potenciālu līdz šim nav bijis iespējams pilnvērtīgi izmantot ierobežotā cilvēku kapitāla un aglomerācijas ekonomikas trūkuma dēļ. Lai veicinātu bioekonomikas nozares izaugsmi, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu un starptautiskiem partneriem uzsāk darbu pie projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)”. Partneri no Somijas, Norvēģijas, Polijas, Latvijas un Igaunijas apvienos kompetences, lai kopīgi veicinātu viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas bioekonomikas nozares izaugsmi Baltijas jūras reģiona (BJR) lauku teritorijās. Projektam piešķirtais paraugprojekta (Flagship) statuss parāda, ka bioekonomikas jautājumi atzīti par nozīmīgiem BJR, lai veicinātu reģiona attīstību, un projekta RDI2CluB rezultāti tiks izvērtēti, izstrādājot nākamo BJR attīstības stratēģiju.

Bioekonomika paredz atjaunojamo bioloģisko resursu ražošanu un to atkārtotu pārveidošanu pārtikā, lopbarībā, bioloģiskas izcelsmes produktos un bioenerģijā. Tās radītie risinājumi visbiežāk tiek izmantoti tādās jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, zvejniecība, pārtikas, celulozes un papīra ražošana, kā arī daļēji ķīmiskā, biotehnoloģiju un enerģētikas nozares.

Projekta starptautiskā partnerība un sadarbības tīkls paredz atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību lauku apvidos un veidot virtuālu bioloģiskās uzņēmējdarbības centru (OVBH), lai uzlabotu inovāciju pārvaldību. Paredzēts, ka centrs darbosies kā tilts starp pētniecības un attīstības institūtiem, izglītības iestādēm, uzņēmējiem, biznesa atbalsta institūcijām, lēmējinstitūcijām, kā arī citām iesaistītajām pusēm, lai veicinātu zināšanu, resursu un infrastruktūras pārnesi, tāpat arī sadarbību reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Šī attīstītā pārrobežu sadarbība nodrošinās partnervalstu pētniecības institūtu zināšanu pārnesi, radot iespēju Vidzemes reģiona uzņēmējiem to izmantot praktiski – savā ikdienas darbībā. Virtuālais bioloģiskās uzņēmējdarbības centrs Latvijas pētniecības institūtiem sniegs pieeju ārvalstu partneru iekārtām un ļaus apzināt citu valstu ekspertu pieredzi. Savstarpējās sadarbības rezultātā radušies starptautiskie kontakti un ārvalstu tirgus izpēte dažādās BJR valstīs palīdzēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attīstīt jaunas biznesa idejas, lai veicinātu bioekonomikas produktu un pakalpojumu radīšanu gan reģionā, gan ārpus tā.

Projektu RDI2CluB īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu „Vides risinājumu institūts” Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros (http://www.rdi2club.eu/), ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas līdzfinansējumu. Tā mērķis ir atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās.

Papildu informācija: Santa Niedola, projekta "RDI2Club" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv, +371 26674261.

 

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, ieva.bivina@vidzeme.lv, +371 28674617.

 

24.01.2018

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930