Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos (RDI2CluB)

Vidzemes stāsti pierāda reģiona inovāciju potenciālu

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar spēcīgu bioekonomikas pārstāvju un attīstītāju valstīm – Poliju, Igauniju, Norvēģiju un Somiju – kopīgi izstrādājis 25 inovāciju stāstu brošūru, aptverot inovatīvus un uz izaugsmi vērstus bioekonomikas piemērus Baltijas jūras reģionā. Ar vien pierādot reģiona inovāciju potenciālu, Vidzemē diendienā tiek radīti unikāli un ilgtspējīgi risinājumi, kas ne tikai veicina pašu uzņēmēju konkurētspēju, bet arī būtiski stiprina reģiona un valsts attīstību kopumā. Papildinot neskaitāmus bioekonomikas piemērus, kuri jau šobrīd nes Vidzemes vārdu pāri robežām, brošūrā apkopoti iedvesmojoši un zināšanās balstīti risinājumi, kurus radījuši gan privātā, gan publiskā sektora pārstāvji. Attīstoties jaunām pieejām, tiek veicināta tādas bioekonomikas attīstība, kura rūpējas par bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu saglabāšanu, sekmē uzņēmumu konkurētspējas pieaugumu un efektīvi izmanto tradicionālu, kā arī jaunu, vēl neizzinātu resursu potenciālu.

Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu saglabāšanu brošūrā prezentē Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zemkopības zinātniskā institūta veiktā tehnoloģiju izpēte ilgtspējīgu, mazu investīciju agromežsaimniecības sistēmu izveidei. Būtiski, ka sistēmas ietvaros tiek nodrošināta barība savvaļas putniem un dzīvniekiem, tādējādi ļaujot vairot bioloģisko daudzveidību. Samazinās atkritumu daudzums, un atkritumu apsaimniekošanai nav nepieciešami papildu pasākumi.

Izstrādātie inovatīvie risinājumi ilgtspējīgai un efektīvai koku stādu audzēšanai ir vēl viens iedvesmojošs stāsts, kas balstīts uz bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu saglabāšanu. AS “Latvijas valsts meži” aktuālākie jaunievedumi ir egļu stādu robotizēta apstrāde ar videi draudzīgu vasku “Ekovax”, kas šobrīd ir pieejams un tiek izmantots vien divās stādu audzētavās visā pasaulē.

Latvijā radītā inovatīvā ārstniecības un aromātisko augu ražošana un izmantošana atklāj visapkārt esošo nepietiekami izmantoto potenciālu. Uzņēmums SIA “Field and Forest” ir pazīstams ar savu uzņēmējdarbības kultūru un radošajiem biznesa risinājumiem. Tas ir viens no Austrumeiropā lielākajiem bioloģisko kumelīšu audzētājiem, kas vairāk nekā 90% savas produkcijas eksportē uz ES pārtikas, farmācijas un kosmētikas līdzekļu tirgiem.

Pozitīvās pārmaiņas balstās uz vienu no visefektīvākajiem instrumentiem – sadarbību, kam nav robežu, un, kas paver iespējas iegūt aktuālas zināšanas un redzējumu par resursu izmantošanas risinājumiem, kuri pastāv gan reģionālajā bioekonomikas ekosistēmā, gan ārpus tās. SIA “Aloja Starkelsen” bioloģiskās kartupeļu cietes ražošanas ķēdes un kompetences centra izveides un vadības inovācija ir pieejā, ar kuru pārstrādātājs ir izveidojis un uztur bioloģiskās cietes kartupeļu ražošanas ķēdi.

Vidzemes reģionā Latvijā tiek attīstīta zināšanās balstīta bioekonomikas inovāciju ekosistēma. Veiksmīgi sadarbojoties, izveides procesu vada Vidzemes plānošanas reģions un privāts pētniecības uzņēmums – nodibinājums “Vides risinājumu institūts” kopā ar plašu ieinteresēto pušu loku. Vidzemes reģiona bioekonomikas inovāciju ekosistēmas attīstības pamatā ir kopīgi izstrādātais reģionālais rīcības plāns un tā mērķu sasniegšanai plānotās aktivitātes. Vidzemes reģiona stāsts demonstrē inovāciju, kā mērķis ir radīt labvēlīgus priekšnoteikumus tiem, kuri reģionā nodarbojas ar bioekonomiku, tostarp veicinot ar bioekonomiku saistītu politikas nostādņu izstrādi, stratēģiju un plānu uzlabošanu, kā arī radīt un ieviest atbalsta instrumentus bioekonomikas attīstībai izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Šī brīža globālā situācija ir radījusi iespēju pasaulei apvienoties vēl nebijušā veidolā, ik vienam sniedzot iespēju mācīties un iedvesmoties no pārrobežu valstīm un reģioniem, izmantojot tiešsaisti. Ir pieejami neskaitāmi semināri un forumi, kas ne tikai ļauj ieklausīties dažādās prezentācijās, bet arī mudina uz jaunu inovāciju rašanos. Nojaucot attāluma barjeru, arī mums ir iespēja sadarboties un izstrādāt ar vien jaunus risinājumus vai pielāgot reģionam jau esošos, citu valstu īstenotos piemērus. Brošūrā apkopotie stāsti paver skatu ne tikai uz viena uzņēmuma darbību bioekonomikas attīstības virzienā, bet arī uz pārrobežu sadarbību. Piemēram, Inlandes (Inland) reģiona Norvēģijā un Vermlandes (Värmland) reģiona Zviedrijā sadarbības ietvaros īstenoti pārrobežu projekti un iniciatīvas, kas iesaista dažādas sabiedrības grupas – uzņēmumus un to organizācijas, nevalstiskās organizācijas, izglītības un kultūras iestādes, valsts pārvaldes iestādes, kā arī neformālas iedzīvotāju grupas. To mērķis ir īstenot pasākumus, kas sniedz pozitīvu ieguldījumu bioekonomikas attīstībā, dabas resursu izmantošanā, kā arī uzlabo pakalpojumu pieejamību. Ekonomiskā sadarbība ir palīdzējusi radīt daudzas jaunas darbavietas un saglabāt jau esošās, jo īpaši tādās bioekonomikas jomās kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas pārstrāde un kokapstrāde.

Brošūra ir izstrādāta Interreg Baltijas jūras reģiona programmas  2014.–2020.  gadam  projekta  “Bioekonomikas  inovāciju  sistēmas  attīstīšana reģionos (RDI2CluB)” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, pēc Ziemeļvalstu Ministru padomes izstrādātās brošūras "25 cases for sustainable change” metodoloģiskā ietvara. Projektu īstenoja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu “Vides risinājumu institūts”, kā arī partneri no Norvēģijas, Somijas, Igaunijas un Polijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros (http://www.rdi2club.eu), ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas līdzfinansējumu. Tā mērķis bija atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās.

Papildu informācijai: Santa Vītola, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.vitola@vidzeme.lv 

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, marta.riekstina@vidzeme.lv

17.11.2020

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930