Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā (BalticBiomass4Value)

Aprites bioekonomikas vērtību ķēdes pārvaldības modeļi un biomasas efektīvas izmantošanas potenciāls Eiropā ir nepilnīgs. Arvien attīstoties ilgtspējīgas enerģijas ražošanai no biomasas,  palielinās arī ar to saistītie riski un potenciāla negatīva ietekme uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Vienlaikus nav pilnvērtīgi apzināts aprites bioekonomikas vērtību ķēdes potenciāls.

 

Bioenerģija ir viens no centrālajiem elementiem  atjaunojamās enerģijas  politikā Eiropā, taču ekstensīva biomasas izmantošana enerģijas ražošanai rosina vairākus ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības riskus.  Starp tiem var minēt aprites bioekonomikas principu nepiemērošanu un neefektīvu biomasas izmantošanu enerģijas ražošanai, ignorējot augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanas potenciālu un alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas, kā arī ekstensīva  bioenerģijas ražošanas pieauguma potenciāli negatīvo ietekmi uz vidi – it sevišķi uz bioloģisko daudzveidību, dabas ekosistēmām, emisijām, augšņu auglību un ūdens resursiem.

 

Projekta mērķi ir pilnveidot Baltijas jūras reģiona publiskā un privātā sektora organizāciju un uzņēmumu kapacitāti biomasas vērtību ķēdes resursu ilgtspējīgā un ekonomiski efektīvā izmantošanā un pārvaldībā, sekmējot augstas pievienotās vērtības produktu un atjaunojamās enerģijas risinājumu attīstīšanu un resursu pārvaldības modeļu uzlabošanu. 

 

Projektā tiks kartēta biomasa no dažādiem avotiem (lauksaimniecība, pārtikas un lopbarības rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, sadzīves atkritumi un notekūdeņu dūņas, zvejniecība, aļģes), tās loģistika, dažādas biomasas pārveidošanas tehnoloģijas un vērtību ķēdes, lai noteiktu labākās prakses bioenerģijas ražošanai. Projektā tiks pētīta biomasas izmantošana enerģijas ražošanas vērtību ķēdēs, jo īpaši iespējas izmantot biomasas pārstrādes sānu plūsmas augstas pievienotās vērtības produktu radīšanai, piemēram, pārtikai, barībai, mēslošanas līdzekļiem, ķimikālijām, kosmētikai un citiem mērķiem.

 

Līdzīgi bioloģiskie resursi, bet dažādas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības modeļi BJR valstīs rada stabilu pamatu sadarbībai, lai veicinātu efektīvu un ilgtspējīgu biomasas izmantošanu. Projektā starptautiskā partnerība izstrādās labas prakses uzņēmējdarbības modeļus bioenerģijas un integrētu blakusproduktu ražošanai BJR. Lai palielinātu valsts iestāžu kapacitāti, projekta partneri sagatavos vadlīnijas par aprites bioekonomikas attīstības atbalstu un īstenos pieredzes apmaiņas un apmācības pasākumus visā BJR. Partnerība arī centīsies uzlabot zināšanu un tehnoloģiju pārneses pakalpojumus saistībā ar efektīvu un ilgtspējīgu bioenerģijas ražošanu, kā arī analizēs un definēs labas prakses aprites bioekonomikas uzņēmējdarbības modeļus BJR, izstrādājot uzņēmējdarbības konsultāciju sistēmu.


Projekta rezultātus varēs izmantot BJR valsts iestādes, kas atbild par dabas resursiem, energoapgādes drošību un rūpniecības veicināšanu bioekonomikas nozarēs, enerģētikas aģentūras, mežsaimniecības un lauksaimniecības konsultācijās, atkritumu apsaimniekošanas aģentūras, kā arī inovāciju un uzņēmējdarbības attīstības aģentūras, klasteros un sadarbības tīklos, uzņēmējdarbības apvienībās un uzņēmumos.

 

Projekts sekmēs arī  reģionālo attīstības iestāžu, pašvaldību un vietējo rīcības grupu informētību par jaunajām iespējām bioenerģijas nozarē.

Nosaukums

Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā

Abreviatūra

BalticBiomass4Value

Vadošais partneris

Vītauta Dižā Universitāte (LT)
Projekta numurs R095
Programma

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Partneri

 1. Vītauta Dižā Universitāte (LT)
 2. Lietuvas Enerģētikas ministrija (LT)
 3. Lietuvas Meža īpašnieku asociācija (LT)
 4. Lietuvas Biotehnoloģiju asociācija (LT)
 5. Vidzemes plānošanas reģions (LV)
 6. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LV)
 7. Igaunijas Lauku attīstības ministrija (EE)
 8. Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera (EE)
 9. Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte (EE)
 10. Atjaunojamo resursu aģentūra (DE)
 11. 3N Lejassaksijas Atjaunojamo resursu un bioekonomikas sadarbības tīkls (DE)
 12. Šlēsvigas-Holšteinas  Federālās zemes lauksaimniecības, vides un lauku teritoriju aģentūra (DE)
 13. Varmijas-Mazūrijas Universitāte Olštinā (PL)
 14. Halmstades Universitāte (SE)
 15. Norvēģijas Bioekonomikas izpētes institūts – NIBIO (NO)
 16. Norvēģijas Dzīvības zinātņu Universitāte (NO)
 17. Pleskavas pilsētas pašvaldības uzņēmums “Gorvodokanal" (RU)

Asociētie partneri

 1. Ziemeļu Ministru padomes birojs Lietuvā (LT)
 2. Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris (LV)
 3. Dānijas Tehnoloģiju institūts (DK)
 4. Norvēģijas Bioenerģijas asociācija – Nobio (NO)
 5. Uzņēmums “Fortum Oslo Heating Ltd.” (NO)
 6. Pleskavas reģiona Ekonomiskās attīstības un investīciju politikas valsts komiteja (RU)
 7. Lietuvas Lauksaimniecības ministrija (LT)
 8. Klaipēdas Universitāte (LT)

Mērķis

 • Pilnveidot Baltijas jūras reģiona publiskā un privātā sektora organizāciju un uzņēmumu kapacitāti biomasas vērtību ķēdes resursu ilgtspējīgā un ekonomiski efektīvā izmantošanā un pārvaldībā, sekmējot augstas pievienotās vērtības produktu un atjaunojamās enerģijas risinājumu attīstīšanu un resursu pārvaldības modeļu uzlabošanu.
 • Uzlabot BJR valsts un privātā sektora dalībnieku spēju ražot bioenerģiju videi draudzīgākā un ekonomiski izdevīgākā veidā, izmantojot jaunus biomasas avotus (galvenokārt bioloģiskos atkritumus) enerģijas ražošanai, kā arī iespējas izmantot bioenerģijas sānu plūsmas augstas vērtības bioproduktiem. 

 

Pasākumi

 1. Dažādu bioenerģijas produktu un vērtību ķēžu tirgus perspektīvu analīze Baltijas jūras reģionā;
 2. Biomasas vērtību ķēžu kartēšana Baltijas Jūras reģionā;
 3. Labās prakses biznesa modeļu izstrāde ilgtspējīgas bioenerģijas un biomasas pārstrādes blakusproduktu ražošanai;
 4. Vadlīniju izstrāde publiskā sektora organizācijām aprites bioekonomikas attīstības atbalstam;
 5. Reģionālo un vietējo aprites bioekonomikas atbalsta sistēmu analīze;
 6. Pārrobežu mācīšanās, pieredzes pārņemšanas un labo prakšu pārneses aktivitātes;
 7. Esošo zināšanu un tehnoloģiju pārneses pakalpojumu sniedzēju zināšanu pilnveide un komunikācijas aktivitātes;
 8. Potenciālo aprites bioekonomikas biznesa pilot-projektu konsultācijas

Rezultāti

 1. Pilnveidota publiskā sektora organizāciju kapacitāte aprites bioekonomikas vērtību ķēdes efektīvākā pārvaldībā Baltijas jūras reģionā;
 2. Projekts sekmēs efektīvu un ilgtspējīgu biomasas izmantošanu Baltijas jūras reģionā;
 3. Veikta Baltijas jūras reģiona biomasas vērtību ķēdes tirgus un tehnoloģiskā potenciāla tehniski ekonomiskās analīze;
 4. Partnervalstu reģionos tiks attīstīti un pilotēti reģionāla līmeņa aprites bioekonomikas pārvaldības modeļi;
 5. Tiks attīstīti inovatīvi biznesa modeļi un īstenoti uzņēmumu pilotprojekti biomasas vērtību ķēdes ietvaros;
 6. Tiks izveidota Baltijas jūras reģiona līmeņa aprites bioekonomikas inovāciju platforma un pārrobežu sadarbības tīkls.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 2 792 643, 46 EUR
VPR budžets – 200 175, 00 EUR

Ieviešanas laiks

01.10.2019. – 30.09.2021.

Kontaktpersona VPR

Irīna Kulitāne

projekta “BalticBiomass4Value” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

Tel. +371 29131859

E-pasts: irina.kulitane@konso.lv
Projekta mājaslapa

www.balticbiomass4value.eu

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031