Ceļā uz ilgtspējīgu un noturīgu sabiedrību, stiprinot pilsonisko līdzdalību un inovāciju (We Make Transition)

Mūsdienu sabiedrība saskaras ar sarežģītām ekoloģiskām un sociālām problēmām, piemēram,  klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, pēkšņu pārtikas cenu pieaugumu, pandēmijām un bēgļu krīzi.

Projekts ir vērsts uz sabiedrības noturības uzlabošanu, pielāgojot pārejas pārvaldības metodoloģiju, kuras pamatā ir sociālās un vides vajadzības. Projektā tiks iesaistīti vietējās pārvaldes un  pilsoniskās sabiedrības organizācijas no partnerreģioniem, lai apgūtu, pielāgotu un izmēģinātu tā saukto Transition Arena metodi, veicinot augšupēju līdzdalības pārvaldību vietējā un reģionālā līmenī. Projekta konsorcijs iesaistīs lielu skaitu vietējo pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības organizāciju no partnerreģioniem, veicinot augšupēju līdzdalības pārvaldību vietējā un reģionālā līmenī, risinot klimata noturības, aprites ekonomikas un citu aktuālo eko-sociālo jautājumu kopu.

  

Nosaukums

Ceļā uz ilgtspējīgu un noturīgu sabiedrību, stiprinot pilsonisko līdzdalību un inovāciju

Abreviatūra

We Make Transition 

Vadošais partneris Baltijas institūts Somijā (Somija)
Programma Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021. - 2027.gadam

Partneri

1. Baltijas institūts Somijā (Somija) - vadošais partneris 

2. Tamperes reģiona padome (Somija)

3. Helsinku-Ūsimā reģiona padome (Somija)

4. Dienvidrietumu Somijas reģiona padome (Somija)

5. Green Tiger asociācija (Igaunija)

6. Zinātnes un liberālās mākslas fonds Domus Dorpatensis (Igaunija)

7. Sociālo Inovāciju centrs (Latvija)

8. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

9. Baltijas reģiona un Eiropas koncerna institūts “BISER”  (Polija)

10. Gdiņas pašvaldība (Polija)

11. Trondelagas apgabala pārvalde (Norvēģija)

12. Brēmenes Universitāte, Nodarbinātības un ekonomikas institūts (Vācija)

Asociētie partneri

Cēsu novada pašvaldība

Mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības noturību un eko-sociālo ilgtspēju, pielāgojot pārejas pārvaldības metodoloģiju, kuras pamatā ir sociālās un vides vajadzības.

Pasākumi

 • Esošās situācijas izpēte un analīzes ziņojuma sagatavošana par eko-sociālās pilsoniskās sabiedrības dalībnieku lomu, potenciālu, izaicinājumiem un sadarbību ar publisko sektoru Baltijas jūras reģionā.
 • Apmācības un zināšanu pārneses aktivitātes, organizējot trīs tiešsaistes darbnīcas partneriem un mērķa grupām (reģionālajām un vietējām pārvaldes organizācijā un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem) par tēmām: Pārejas pārvaldība; Transition Arena kā stratēģisks instruments sistēmiskām pārmaiņām; Pieredze, iesaistot pilsonisko sabiedrību.
 • Trīs mācību vizīšu organizēšana par veiksmīgām eko-sociālajām inovācijām un koprades platformām partnerreģionos, lai uzlabot izpratni par pilsoniskās sabiedrības organizāciju lomu un statusu dažādās Baltijas jūras reģiona valstīs un labo praksi, iesaistot un atbalstot pilsoniskās sabiedrības dalībniekus, kuri strādā eko-sociālās ilgtspējas mērķu sasniegšanai.
 •  Transition Arena pasākuma īstenošana, lai izveidotu Baltijas jūras reģiona iekļaujošas ilgtspējas vīziju 2040. gadam par iekļaujošu un ilgtspējīgu sabiedrību un ieteikumus par pilsoniskās sabiedrības dalībnieku lomu un potenciālu šādās galvenajās eko-sociālajās tēmās: aprites ekonomika un ilgtspējīgs patēriņš; enerģija; pārtika;  mobilitāte; sociālā drošība un labklājība.
 • Vietējo Transition Arena pasākumu īstenošana partnerreģionos. Balstoties uz Baltijas jūras reģiona iekļaujošas ilgtspējas vīziju 2040, Arēnas dalībnieki kopīgi meklēs konkrētus risinājumus vīzijas īstenošanai. Katras vietējās Arēnas rezultātā tiks atlasīta 1-2 konkrētas kopīgi veidotas pārveidojošas kopienas iniciatīvas, kas tiks īstenotas ar projekta finansējumu.
 • Transition Arena procesu transnacionāla novērtējuma veikšana, lai Baltijas jūras reģiona iekļaujošas ilgtspējas vīziju 2040 un Transition Arena metodi varētu izmantot arī pēc projekta kā ilgtermiņa vīziju.Divpusēju diskusiju organizēšana ar vietējām pašvaldībām, lai nodrošinātu pietiekamas zināšanas, kā izmantot projekta rīkus un pielāgot tos savām vajadzībām un stratēģiskajiem procesiem.

Rezultāti

 • Tiks veikta esošās situācijas izpēte un sagatavots analīzes ziņojums par eko-sociālās pilsoniskās sabiedrības dalībnieku lomu, potenciālu, izaicinājumiem un sadarbību ar publisko sektoru Baltijas jūras reģionā.
 • Tiks izstrādātas vadlīnijas Transition Arena metodes pielāgošanai, lai integrētu pilsoniskās sabiedrības dalībniekus inovācijas ekosistēmās eko-sociālai ilgtspējai.
 • Tiks izstrādāts kopsavilkuma ziņojums par apmācību un zināšanu pārneses aktivitātēs gūto pieredzi.
 • Tiks izstrādāta Baltijas jūras reģiona iekļaujošas ilgtspējas vīzija 2040. gadam.
 • Tiks īstenoti Vietējo Transition Arena pasākumi partnerreģionos.
 • Tiks īstenotas 1-2 konkrētas kopīgi veidotas pārveidojošas kopienas iniciatīvas.
 • Tiks veikts Transition Arena procesu transnacionālais novērtējums.
 • Tiks organizētas divpusēju diskusijas ar vietējām pašvaldībām, lai nodrošinātu pietiekamas zināšanas, kā izmantot projekta rīkus un pielāgot tos savām vajadzībām un stratēģiskajiem procesiem.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 3 294 541,90 EUR

No tiem ERAF līdzfinansējums - 2 552 070,47 EUR

 

VPR budžets – 186 692,00 EUR

No tiem ERAF līdzfinansējums - 149 353,60  EUR

Ieviešanas laiks

01.01.2023. - 31.12.2025.

Kontaktpersona VPR

Lienīte Priedāja-Klepere, projekta vadītāja

Vidzemes plānošanas reģionā 

Tālr.: +371 64219021

E-pasts: lienite.priedaja@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

https://interreg-baltic.eu/project/we-make-transition/ 

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930