Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība (CEESEU)

Publicēta rokasgrāmata pašvaldību speciālistiem SECAP plānu izstrādes atbalstam

2023. gada oktobrī starptautiskā projekta CEESEU partnerība izdevusi rokasgrāmatu pašvaldību speciālistiem, kas kalpos kā palīgmateriāls ikdienas darbā, izstrādājot vai pilnveidojot SECAP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības) plānus. Ietvertā informācija palīdzēs speciālistiem izstrādāt SECAP plāna galvenās nodaļas, jau laikus domājot par aktivitāšu praktisku ieviešanu, un sniegs padomus, kā labāk iesaistīt pēc iespējas plašāku ieinteresēto pušu loku, kas ir viens no veiksmīga rīcības plāna priekšnoteikumiem.

Rokasgrāmata veidota, balstoties uz nozares ekspertu zināšanām un vērojumiem un projekta laikā izstrādātajiem mācību materiāliem; iekļauta arī to vietējo Centrāleiropas un Austrumeiropas pašvaldību pieredze un atziņas, kurām jau izdevies ieviest Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus (SEAP) vai Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus (SECAP). Viņu pieredze vērtējama kā īpaši noderīga.

Aicinām ar teksta pilno versiju iepazīties >>  ŠEIT  << (latviešu valodā).


Rokasgrāmatā meklējiet atbildes uz šādiem izaicinājumiem:

●            finanšu resursu pieejamība;

●            datu ievākšana un monitorings;

●            pretestība sabiedrībā ar izteikti zemu izpratnes līmeni;

●            vieglāk ir panākt ietekmi vietējā nevis valsts līmenī;

●            darbinieku domas par to, vai emisiju samazināšanas mērķi ir sasniedzami, mēdz atšķirties;

●            valsts politikas ietekme uz sabiedrības iesaistes intensitāti;

●            daļa projektu tiek ieviesti vienīgi ar mērķi veidot pozitīvu tēlu un atpazīstamību;

●            trūkst reģionāla līmeņa iniciatīvu, kas varētu kalpot par piemēru, kā risināt normatīvā regulējumā noteiktos ierobežojumus;

●            zinātības (know-how) un cilvēkresursu trūkums, kā arī nepietiekama organizatoriskā kapacitāte;

●            atšķirīgas vietējās (politiskās) intereses un ieinteresēto personu grupu nesaprašanās.

 

Materiālā atrodamas norādes uz dažādiem vērtīgiem resursiem (pētījumiem, digitālajiem rīkiem, mācību prezentācijām, vadlīnijām, politikas rekomendācijām u.c.), kas noderēs pašvaldību darbiniekam padziļināti izprast tēmas un uzzināt daudz jaunas, būtiskas nianses.

Kā līdz šim projekta īstenošanas gaitā uzsvērusi komanda Vidzemes plānošanas reģionā – plāni, kurus izstrādā pašvaldībās uz vietas, iesaistot darbiniekus no dažādām nodaļām, t.sk. arī vadību, tiek sekmīgāk īstenoti   – ikviens par  sasniedzamajiem rezultātiem jūtas līdzatbildīgs, izprot procesu, ir motivēts meklēt atrisinājumus problēmām, ja tādas rodas un ir gandarīts par sasniegto.

Kontekstam

Pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros īstenotais projekts “Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība (CEESEU)” tika ieviests laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2023. gada oktobrim. Projekta mērķis bija uzlabot pašvaldību speciālistu spēju izstrādāt Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus (SECAP). Projekta ietvaros tika organizētas mācības, kā arī sniegts atbalsts pašvaldībām SECAP plāna izstrādes laikā. Vidzemē CEESEU projekta ietvaros SECAP plānus izstrādāja Valmieras novada un Cēsu novada pašvaldība.

Projekta partnerībai šis nav pirmais projekts – 2016. gadā tika uzsākts darbs pie “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050 (PANEL 2050)” projekta ieviešanas, kura laikā tika izveidots CEESEN tīkls – Centrālās un Austrumeiropas valstu saziņas un pieredzes apmaiņas platforma par energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas resursu risinājumiem un to ieviešanu praksē. Tīkla līdzdibinātājs ir arī Vidzemes plānošanas reģions, un tīkls šobrīd turpina aktīvi darboties, t.sk. turpinot ar Eiropas Savienības atbalstu īstenot dažādas pašvaldību ilgtspējai un attīstībai nozīmīgas aktivitātes. Šobrīd partnerība turpina darbu, īstenojot “CEESEU-DIGIT” (Eiropas Savienības Life programma) projektu, kura ietvaros tiks pilnveidotas pašvaldību spējas sagatavot, finansēt un ieviest savus enerģijas un klimata rīcības plānus. Tiks organizēti apmācību semināri, kā arī  – izstrādāts reģionāla mēroga ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns.

 

Ikviens var pievienoties un kļūt par CEESEN tīkla biedru, lai saņemtu aktālāko nozares informāciju, paplašinātu savu kontaktu loku un gūtu vērtīgas zināšanas un pieredzi no ekspertiem un speciālistiem, kas ikdienā strādā ar energoefektivitātes jautājumiem. Dalība ir bez maksas. Aicinām reģistrēties un pievienoties CEESEN tīklam ŠEIT

 

 

 

Jautājumiem: Baiba Šelkovska, projekta CEESEU vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.selkovska@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv

31.10.2023

Notikumi

«Maijs 2024»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031