Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība (CEESEU)

VPR Mēru pakta seminārā Liepājā dalās pieredzē par CEESEN tīklojuma aktivitātēm Vidzemē

Š.g. 19. septembrī Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts Edgars Augustiņš piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības, Liepājas valstspilsētas pašvaldības un Eiropas Savienības  Mēru pakta biroja koporganizētā pasākumā-seminārā par inovācijām un finansējuma piesaistes iespējām energoefektivitātes jomā. E. Augustiņš pastāstīja par Vidzemes plānošanas reģiona līdzdibinātā CEESEN tīkla izveides mērķiem, kā arī realizētā Apvārsnis 2020 programmas projekta CEESEU īstenotajām aktivitātēm, tostarp divu Vidzemes pašvaldību – Valmieras novada pašvaldības un Cēsu novada pašvaldības – līdzdarbošanos projektā, kura rezultātā, ar projekta konsorcija konsultatīvo atbalstu abas pašvaldības pašu spēkiem izstrādājušas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus (SECAP).

Kā seminārā uzsvēra jomas eksperti, kam piekrīt arī pašvaldību speciālisti – SECAP plāni uzskatāmi ne tikai par plānošanas dokumentiem, bet tie ir arī instruments dažādu finanšu resursu piesaistei energoefektīvu aktivitāšu realizēšanai lokālā līmenī.

E. Augustiņš atgādināja, ka CEESEN tīkls 2006. gadā tika dibināts ar mērķi, lai vienkopus pulcētu enerģētikas sektora dalībniekus no Centrālās un Austrumeiropas reģioniem, rosinot tos aktivitātēm klimata un ilgtspējas virzienā. Vienlaikus kustība sniedz iespēju pārstāvēt reģionu pārstāvju intereses Eiropas Savienības līmenī, t.sk. rekomendējot uzlabojumus Pilsētu mēru pakta kustības attīstībai. Vidzemes plānošanas reģions ir tīklojuma līdzdibinātājs; dalība tīklojumā uzskatāma par apstiprinājumu plānošanas reģiona interesei un gatavībai risināt klimata pārmaiņu noturības jautājumus.

Semināra dalībnieki varēja uzzināt par iespējām reģistrēties dalībai CEESEN tīklā kontaktu, zināšanu  un pieredzes apmaiņai starp Centrālās un Austrumeiropas reģionu un to pašvaldību pārstāvjiem. Tīkla dibinātāji aktīvi un pārdomāti izmanto Eiropas Savienības finanšu atbalstu, lai stiprinātu vietējo pašvaldību kapacitāti, tās virzot zaļā kursa un ilgtspējas virzienā.

 

UZMANĪBU!

IKVIENS INTERESENTS AICINĀTS PIEVIENOTIES CEESEN TĪKLA KOPIENAI. DALĪBA IR BEZ MAKSAS. IEGUVUMI: TEORĒTISKAS UN PRAKTISKAS ZINĀŠANAS, KONTAKTI UN VĒRTĪGA INFORMĀCIJA PAR JAUNĀKO NOZARĒ. 

REĢISTRĒŠANĀS ŠEIT.

 

Semināra dalībniekus interesēja arī padziļināts izklāsts par abu Vidzemes reģiona pašvaldību SECAP plānu izstrādes gaitu CEESEU projekta ietvaros.  Kā uzvēra E. Augustiņš: “Jāatzīst - nav bieži gadījies redzēt, ka pašvaldības SECAP plānu izstrādi uzņemas paveikt pašu spēkiem – tas ir netipisks gadījums ne tikai Latvijas līmenī, bet arī starptautiskajā konsorcijā esam izņēmums, par ko saņemam īpašu uzmanību. Tas tikai apstiprina mūsu pārliecību, ka šī, lai arī laikietilpīga un sarežģīta, ir pareizi izvēlēta pašvaldības taktika – būt iesaistītiem procesā no sākuma līdz beigām. Tas stiprina līdzatbildības sajūtu mērķu sasniegšanā.” Pašvaldības pašas veica datu apkopšanu, datu grupu veidošanu, iesaistīja ieinteresētās puses, organizēja darba grupas un analizēja situāciju, piemeklējot atbilstošākos risinājumus. Abas pašvaldības atjaunoja arī Pilsētu mēru pakta saistības.

Jāatzīmē, ka CEESEU projekta ietvaros Cēsu novada pašvaldība SECAP plānu izstrādāja pilsētas mērogā, taču šobrīd aktīvi jau strādā, lai rīcības plānā integrētu arī pārējās novada pārējās teritorijas. Savukārt Valmieras novada pašvaldība uzteicama par tās izvēlēto ceļu – iekļaut plānā un paredzēt rīcības arī rūpniecības sektoram, kas ir papildus izaicinājums, tomēr efektīvi ietekmēs oglekļa emisiju apjoma samazināšanu.

 

CEESEU projekta ietvaros tika organizētas arī vairākās mācības vietējo pašvaldību speciālistiem Vidzemē lai viņus iedrošinātu izstrādāt vai atjaunot ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus. E. Augustiņš atgādināja, cik būtiski pašvaldību speciālistiem, tostarp ar vadības līmenim, ir piedāvāt izglītojošus seminārus, paredzot iespējas praktiski, ekspertu vadībā pašvaldībām risināt problēmjautājumus kopā ar saviem kolēģiem – kaimiņpašvaldību speciālistiem. Tas ne tikai veicina ideju un risinājumu apmaiņu, bet arī veicina ciešāku attiecību veidošanu nākotnes projektu realizēšanai. Tāpēc CEESEN tīklojuma biedri uzsākuši jauna projekta īstenošanu LIFE programmā – CEESEU-DIGIT galvenais mērķis ir izstrādāt reģiona enerģijas un klimata rīcības plānu, kā arī paredzēts turpināt organizēt apmācības pašvaldību speciālistiem par tēmām, kurās zināšanu kapacitāte būtu vēl stiprināma.

“Vērojot pašvaldības un vērtējot līdzšinējo pieredzi dažādu dokumentu izstrādē, t.sk. enerģētikas jomā, secinājums ir viens – izstrādātajiem dokumentiem jābūt  jēgpilniem, kvalitatīviem un izstrādes procesa laikā jāpatur prātā, ka dokuments būs instruments ikdienas darbam un tas nav tikai ķeksītis darbu sarakstā. Liepājas piemērs šodien lieliski ieskicēja, ka tas ir izdarāms!” tā E.Augustiņš savas prezentācijas noslēgumā.

Atgādinām, ka Vidzemes plānošanas reģions 2020. gada novembrī uzsāka darbu pie projekta CEESEU ieviešanas, kura ietvaros Valmieras novada pašvaldība un Cēsu novada pašvaldība izstrādāja ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus, kā arī brīvprātīgi pievienojās starptautiskai kustībai – Pilsētas mēru pakts, kas ir pasaulē lielākā pilsētu un reģionu kustība klimata un enerģētikas jomā. Tāpat tika aizvadītas apmācības pašvaldību speciālistiem, lai tos motivētu plānu izstrādei vai pilnveidei pašu spēkiem.

Projekts "Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība" (CEESEU) tiek ieviests programmas Apvārsnis 2020 ietvaros. Projekta mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldes iestāžu spējas Centrāleiropā un Austrumeiropā izstrādāt ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus (SECAP), kas veicina paaugstinātu energoefektivitāti, ilgtspējīgu enerģiju, samazinātu oglekļa emisijas un uzlabotu pielāgošanās spēju klimata pārmaiņām, palīdzot reģionam dot ieguldījumu ES klimata mērķu sasniegšanā. Projektu īsteno 11 partneri visā Eiropā, tai skaitā Vidzemes plānošanas reģions Latvijā.

Jautājumiem: Baiba Šelkovska, projekta CEESEU vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.selkovska@vidzeme.lv; Edgars Augustiņš, energoefektivitātes eksperts, edgars.augustins@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā,

20.09.2023

Notikumi

«Decembris 2023»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031