Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Industriālais mantojums)

 

Mūsdienu tehnoloģiju strauja attīstība ir ietekmējusi daudzas vēsturiskās ražotnes un ar tām saistīto infrastruktūru pamešanu. Daudzi Eiropas piemēri apliecina, ka industriālā mantojuma uzņēmumi otro elpu gūst tūrismā, ko novērtē apmeklētāji un eksperti, pat iekļaujot tos UNESCO mantojuma sarakstā. Projekts „Industriālais mantojums” aptvers piecu dažādu tematisko grupu apskates objektus kā dzirnavas un hidroelektrostacijas, vecās ražošanas vietas, dzelzceļa mantojums, bākas un ūdenstorņi.

 

Kopā ar  vēl citiem objektiem Latvijā un Igaunijā, četri tūrisma objekti no Vidzemes plānošanas reģiona - Gulbenes – Alūksnes bānītis, Ķoņu dzirnavas, Līgatnes papīrfabrikas ciemata strādnieku dzīvoklis un Zilākalna ciemā esošais ūdenstornis būs tie Vidzemes tūrisma objekti, kuros projekta ietvaros notiks uzlabojumi. Tūrisma piedāvājums tiks papildināts ar pavisam jauniem objektiem, kā arī tiks uzlabota infrastruktūra līdz šim jau labi pazīstamos objektos, rezultātā veicinot industriālās vēstures liecības saglabāšanu Vidzemē.

 

Nosaukums

Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

Abreviatūra

Industrial Heritage (Industriālais mantojums)

Vadošais partneris

Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)

Programma Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

 

Partneri

 1. Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
 2. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
 3. Rietumigaunijas tūrisma asociācija (Igaunija)
 4. Dienvidigaunijas tūrisma fonds (Igaunija)
 5. Rīgas plānošanas reģions (Latvija)
 6. NVO Alatskivi Dabas centrs (Altaskivi kalte, Igaunija)
 7. NVO Altveski (Lahmuse ūdensdzirnavas, Igaunija)
 8. Repinas Papīra fabrika (Igaunija)
 9. AS Generaator (Leevaku hidroelektrostacija, Igaunija)
 10. NVO Hellenurme Ūdensdzirnavu muzejs (Igaunija)
 11. SIA „Limbažu TĪNE” (Latvija)
 12. Jaunpils novada dome (Jaunpils ūdensdzirnavas, Latvija)
 13. Ķekavas novada pašvaldība (Baložu kūdras purva dzelzceļš, Latvija)
 14. SIA „Saule Bīriņu pils” (Bīriņu ūdenstornis, Latvija)
 15. SIA „Rideļu dzirnavas” (Latvija)
 16. Ventspils brīvostas pārvalde (Ovīšu bāka, Latvija)
 17. Biedrība „Airītes stacija” (Latvija)
 18. Aizputes novada dome (Aizputes ūdenstornis, Latvija)
 19. Kuldīgas novada pašvaldība (Kuldīgas industriālā mantojuma tornis, Latvija)
 20. SIA „Vilnas fabrika” (Pāces vilnas fabrika, Latvija)
 21. Līgatnes novada dome (Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis, Latvija)
 22. SIA „Ķoņu dzirnavas” (Latvija)
 23. Kocēnu novada dome (Zilākalna ūdenstornis, Latvija)
 24. SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis” (Gulbenes depo, Latvija)
 25. Laane-Nigula administrācija (Risti ūdenstornis, Igaunija)
 26. NVO Igaunijas bāku asociācija (Tahkuna un Ristna bākas, Igaunija)
 27. SIA „Limex” (Lumanda kaļķakmens parks, Igaunija)
 28. Nodibinājums Haapsalu un Laanemaa muzeji (Haapsalu dzelzceļa un sakaru muzejs, Igaunija)
 29. NVO Igaunijas Kūdras muzejs (Tootsi kūdras brikešu fabrika, Igaunija)
 30. Poide pašvaldība (Kubassare bākas tehniskā ēka, Igaunija)

Mērķis

Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai:

 

 1. veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
 2. izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
 3. attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
 4. reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

 

Aktivitātes

 

 1. Izveidot sadarbību starp industriālā mantojuma īpašniekiem/apsaimniekotājiem un tūrisma attīstības plānotājiem ar mērķi izmantot efektīvāk industriālā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei;
 2. Pārņemt labo praksi un pieredzi industriālā mantojuma apsaimniekošanā un tūrisma izmantošanā no Starptautiskiem un Eiropas industriālā mantojuma tīkliem, veidojot kontaktus un organizējot pieredzes apmaiņas vizīti un organizējot apmācības tūrisma uzņēmējiem;
 3. Pilnveidot industriālā mantojuma objektus atbilstoši ceļotāju interesēm un vajadzībām (atraktīvu programmu un ekskursija izstrāde, radošo darbnīcu izveide, izglītojošu ekspozīciju sagatavošana u.c.). Projektā plānota 26 objektu pilnveide (9 bij. ražotnes, 5 dzirnavas un bij. elektrības ražotnes, 3 ūdenstorņi, 5 objekti, kas saitīti ar seno dzelzceļu, 4 bākas, kopumā 12 objekti Latvijā un 14 objekti Igaunijā)
 4. Ieviest mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu speciālo un vispārējo interešu vietējos un ārvalstu  ceļotājus – “Stāstu izveide”, Industriālā mantojuma imidža brošūra,  pasākuma “Industriālā mantojuma nedēļas nogale” organizēšana, informējošas tūres ienākošā tūrisma aģentūrām, dalības tūrisma izstādēs un informācijas sagatavošana internetam.

 

Rezultāti

 

 1. Veicināta industriālā mantojuma iekļaušana tūrisma apritē, tādā veidā dažādojot tūrisma piedāvājumu projekta reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā;
 2. Pārņemta labā prakse no Starptautiskiem un Eiropas sadarbības tīkliem par industriālā mantojuma saglabāšanu un efektīvu izmantošanu tūrismā – 1 pieredzes apmaiņas vizīte, 5 apmācību pasākumi, Praktiska Rokasgrāmata;
 3. Uzlaboti un pilnveidoti 26 industriālā mantojuma objekti ( 4 tūrisma objekti Vidzemes plānošanas reģionā), padarot tos par pievilcīgiem tūrisma objektiem
 4. Izstrādāti 5 “tematiski un atraktīvi stāsti” (par bij. ražotnēm, ūdensdzirnavām, elektrības stacijām, ūdenstorņiem, bij. dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, bākām), lai pievērstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos;
 5. Ieviestas mārketinga aktivitātes.

 

Budžets

Projekta kopējais budžets – 1 143 135 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda budžets – 971 665,09 EUR

VPR budžets – 99 341,20 EUR

Ieviešanas laiks

01.05.2017.-30.08.2019.

Kontaktpersona

Lelde Ābele

Tel. +371 64219021

lelde.abele@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

https://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html

 

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930