Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas (Woodenergy)

Projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” aktualitātes

 

Šī gada februāra beigās Igaunijas pilsētā Tartu norisinājās Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A finansētā projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” partneru sanāksme. Sanāksmes laikā partneri pārrunāja padarīto, kā arī uzsāka plānot turpmākās projekta aktivitātes un plānus.

Projekta laikā jau piesaistīti dažādi jomas eksperti turpmākām projekta aktivitātēm. Ekspertu aktivitātes vairāk saistītas ar dažādu pētījumu izstrādi, kas jau tuvākajā laikā tiks uzsākti visos partneru reģionos. Pētījumos tiks iekļauti katra projektā iesaistītā reģiona politisko un normatīvo dokumentu analīzes, lēmumu pieņemšanas procesu un rīcības dokumentu izvērtējumi un priekšlikumi to pilnveidošanai, lai palielinātu koksnes enerģijas un tīro tehnoloģiju īpatsvaru reģionu siltumenerģijas ražošanā. Tiks veikta arī enerģētiskās koksnes tirgus un esošo un potenciālo resursu izpēte. Būtiski apzināties arī Vidzemes plānošanas reģiona attiecīgo jomu personāla kompetences līmeni, lai, sadarbībā ar projekta partneriem, uzlabotu tās. Papildus tam tiks izstrādāts pētījums par siltumražošanas tehnoloģijām un to raksturīgākajiem rādītājiem, lai iegūtu reģionālu pārskatu un tas nodrošinātu objektīvāku lēmumu pieņemšanu attiecībā uz koksnes enerģijas un tīro tehnoloģiju izmantošanu siltumražošanā Vidzemes plānošanas reģionā.

Līdz šim projekta darbības laikā ir veiktas arī dažādas komunikācijas aktivitātes - izveidoti dažādi informatīvie materiāli, projekta logo un mājas lapa, kā arī uzsākts darbs pie dažādu bukletu izveides. Kā vēl viena no komunikācijas aktivitātēm paredzēta īsfilmas veidošana par siltumenerģijas jautājumiem.

 

Par projektu: 

Lai sniegtu atbalstu enerģētikas jautājumu attīstībai reģionā, Vidzemes plānošanas reģions pagājušajā gadā uzsāka dalību Centrālās Baltijas jūras INTERREG IV A pārrobežu projektā “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas”. Projekta galvenais mērķis ir veicināt koksnes resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai, tādējādi paaugstinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un videi draudzīgu tehnoloģiju pielietošanu projektā iesaistītajos reģionos.

Lai pēc iespējas veiksmīgāk sasniegtu izvirzīto mērķi, projekta partneri (Ostergotlandes reģionālās attīstības departaments, Vidzemes plānošanas reģiona, Zviedrijas meža aģentūra, Igaunijas Dabaszinātņu universitāte, Igaunijas privāto mežu centrs, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs/ Meža konsultāciju pakalpojumu centrs) organizēs dažādus pieredzes apmaiņas pasākumus, starptautiskas tikšanās un diskusijas par koksnes enerģiju, tās esošajiem un prognozējamiem resursiem, pārstrādi, piegādi un ar patēriņu saistītiem tirgus dalībniekiem. Projekta ietvaros izstrādās arī reģionālās attīstības plānošanas instrumentus, uzlabos pārrobežu un ar koksni un enerģētiku saistīto nozaru pārstāvju kompetenci.

Kā būtiska projekta aktivitāte būs zināšanu paaugstināšana, resursu izpēte un investīciju programmu apgūšanas veicināšana bioenerģijas un moderno tehnoloģiju pielietošanai siltumenerģijas nodrošināšanai reģionos. Projekta laikā tiks veikti pētījumi, kas atspoguļos koksnes enerģētikas situāciju projektā iesaistītajos reģionos, kā arī skaidros koksnes kā enerģijas avota nozīmi ekoloģiskas vides veidošanā.


08.03.2011

Notikumi

«Jūnijs 2020»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930